Ik zal direct toegeven dat ik geen feestbeest ben. Maar net als ik op koningsdag genoot van het plezier van anderen, deed ik dat normaliter ook op 5 mei. En – zeker met mooi weer – was het ook op straat meestal wel gezellig. En de beelden op TV van de festiviteiten waren ook fraai. De mensen met elkaar feestvierend……

Dit jaar was het een dag met heel dubbele gevoelens. We hebben de vlag ook niet uitgehangen. 

Van kinds af aan heb ik 5 mei altijd geassocieerd met oorlog, en vooral vrede dus. En de dag had te maken met het bevrijd zijn van bezetting. Van onvrijheid. Van bedreiging. Van angst.

Wel, oorlog is er niet, dat wil zeggen, niet tegen medemensen, wel tegen een virus. Maar vrijheid is er ook niet. De avondklok is gelukkig weg, maar verder leven we nog steeds in een rare wereld die opgelegd wordt door de overheid. Zonder enige wetenschappelijke basis. Niet voor de zieke maatregel van mondmaskers, niet voor de lockdown maatregelen en zelfs niet voor de 1,50 meter. Het is allemaal puur willekeur en nattevingerwerk.

En zou er een ernstige bedreigende en dodelijke ziekte zijn, was dit alles te billijken. Maar dat is het juist. Het feit dat dat er helemaal niet is, met een sterftecijfer van net iets meer dan een stevige griep, maakt al die maatregelen een beroving van de vrijheid. Een gijzeling van de bevolking, een verstoring van de samenleving, op basis van gegoochel met cijfers.

Laat ik vooropstellen dat ik niet het virus wil bagatelliseren in die zin dat er mensen zijn die er behoorlijk (veel, lang) last van hebben. Daar heb ik mee te doen. En dat er mensen zijn overleden. Ik heb met de nabestaanden te doen. Voor het kleine percentage mensen dat na een besmetting er echt last van heeft is/was het een kreng van een virus.

Maar omwille van dit aantal mensen de hele samenleving op z’n kop zetten is denk ik absurd, machtsmisbruik en wellicht misdadig. Dit kan er niet de reden voor zijn.
Oké, we zijn dus niet bezet. Maar we zijn ook zeker niet vrij, en er is veel angst. Angst die dagelijks nog wordt opgevoerd. Er zijn mensen die daardoor extreem angstig zijn, en anderen die denken dat ze het niet zijn maar in gedrag laten zien dat ze het wel degelijk zijn.

Mensen zien hun medemens als gevaar, als bedreiging. En dat alles wordt veroorzaakt door de overheid, de media en enige enge (ook in de zin van narowminded) virologen.

Het ergste is misschien nog wel dat er een continue dreiging is. Niet van een zoveelste golf, maar een ander soort dreiging. We zien een extreme polarisatie op basis van onwaarheden van de overheid en de media. Op basis van mensen met dubbele agenda’s. Want waarom zet de overheid zo in op een medisch experiment met z’n bevolking? De vaccins zullen en moeten gesleten worden, wat zit daarachter? Zijn wij proefkonijnen vanwege mogelijk gezichtsverlies, of vanwege geldelijk gewin, vanwege afspraken? De Israëlische premier heeft dat zelfs 'ruiterlijk' toegegeven.

Daartoe wordt de bevolking niet ingelicht over de voor- en nadelen, niet over het feit dat het nog steeds een experimenteel vaccin is, niet over het feit dat we er eigenlijk niets van weten, niet over het feit dat het nauwelijks beschermt, niet over het feit dat de overdracht er niet mee wordt voorkomen, niet over het feit dat je nog gewoon Covid kunt krijgen, niet over het feit dat de maatschappij helemaal niet echt open zal gaan, niet over de tot nu toe al meer dan 8400 doden, niet over de andere ernstige bijwerkingen, niet over ……….ik kan nog wel even doorgaan.

Dick Bijl, epidemioloog, ex-huisarts, en president van de International Society of Drug Bulletins (bladen die schrijven over geneesmiddelen, en zeker geen anti-vaxxer), vertelde in een uitzending op Blckbx.tv (https://www.blckbx.tv/videos/waar-is-de-griep-gebleven-prikken-slikken-of-niets-doen-zegt-epidemioloog-dick-bijl) dat er geen enkel bewijs is voor de werking van griepvaccins, en dat deze coronavaccins nog slechter scoren als je kijkt naar wat we tot nog toe weten.

En los daarvan weten we niets over de nadelen op termijn. Ik schreef al dat er meer dan 8400 mensen tot nu toe zijn gestorven en meer dan 350.000 bijwerkingen zijn gemeld in Europa, beseffende dat die aantallen een fractie zijn van de werkelijke.

Het heeft allemaal met cijfers te maken, met hoe die geïnterpreteerd worden. Ook Maurice de Hond wordt er moe van (https://www.youtube.com/watch?v=g368f7KwUpw ). Zoveel slecht onderzoek en zoveel nietszeggende cijfers. Waaruit verkeerde conclusies worden getrokken, en allerlei maatregelen worden voortgezet op basis van….ja, van wat.

We weten dat de Mexicaanse griep een pandemie heette omdat de WHO kort tevoren de gehanteerde definitie van pandemie had veranderd onder aanvoering van een serie virologen waarvan minstens 5 banden met de farmaceutische industrie hadden (waaronder Ab Osterhaus). Anders had die pandemie geen pandemie geheten en waren er ook niet zulke krankzinnige maatregelen genomen als al die vaccins die destijds zijn gekocht en vernietigd, en waar Ab flink aan verdiende. Met de serieuze bijwerkingen die later bleken (waaronder narcolepsie). Er is niets, maar dan ook helemaal niets, van geleerd

Wat met name veranderd was in de definitie van pandemie, is dat de ernst eruit is gehaald.  Voorheen kon iets alleen een pandemie heten als er sprake was van een ernstige ziekte met bijvoorbeeld een hoog sterftepercentage. Sedert de verandering, kan vrijwel alles een pandemie gaan heten. En kan dus ook bij vrijwel alles de WHO een dictaat opleggen over hoe landen zich dienen te gedragen. Zoals nu zo opzichtig gebeurde.

Dit keer was er bovendien tevoren afgesproken dat als er een pandemie zou komen, alle (ook social) media en overheden de neus dezelfde kant op zouden hebben, en alle alternatieven en alle kritiek zou worden bestreden. Op elke mogelijke manier.

Inmiddels zijn zo’n beetje alle internationaal bekende kritische artsen van de social media gegooid en wordt bijvoorbeeld Joseph Mercola zodanig persoonlijk bedreigd dat hij al zijn artikelen op z’n site – zelfs die over vitamine C en D – verwijdert.

Voor mij is dan ook een van de dreigingen die er nu in de maatschappij zijn dat we niet meer objectief of alternatief geïnformeerd kunnen worden. Er is een mainstream (media, overheid) die aangeeft wat de waarheid is, waarbij het erop lijkt dat de farmaceutische industrie/Gates een belangrijke vinger in de pap heeft, en de rest is 'fake-nieuws'.

Schandelijk verontrustend was ook de reactie van minister ‘schoolmeester’ De Jonge toen Wibren van Haga in de kamer vragen stelde over de definitie van corona-doden, aangezien er kennelijk verschil is tussen die definitie bij overlijden voor en na een vaccin. Waarop De Jonge hem woedend onderbrak en zelfs dit als Fake-nieuws betitelde.
Om vervolgens te declameren dat als de mensen in het land ter ore komt dat er forse bijwerkingen aan het vaccin zitten, of er zelfs overlijdens zijn, dat dan de vaccinatiebereidheid in het gedrang zou komen. En dat moeten we niet hebben, want ‘de vaccins zorgen voor het openen van de samenleving’. Van zo'n minister moeten we het hebben kennelijk. Iemand die het volk welbewust beduvelt. Afschuwelijk!  

Ons wordt nu wijsgemaakt dat er vrijheid komt omdat we ergens naartoe kunnen als we eerst getest worden of als we zijn gevaccineerd. Is dat vrijheid? Dat is dwang tot iets tegennatuurlijks en riskants doen! Geen vrijheid! 

Toen ik nadacht over die definitie van pandemie, vroeg ik me af hoe het zat met een epidemie. Ik zocht het op en er wordt gesproken over een epidemie als meer dan 60 mensen op de 100.000 zich melden met klachten en symptomen bij de artsen.

Dat zijn dus mensen die zich spontaan vanwege klachten melden. Nu is er sprake van een grootschalig actief zoeken naar mensen die positief testen, met een test die daarvoor dus niet geschikt is en heel veel vals positieve uitslagen zal geven. Een compleet andere situatie dus die veel meer ‘patiënten’ zou moeten opleveren (als je iemand zonder symptomen en klachten tenminste ‘patiënt’ wenst te noemen). 

Desondanks – zo heb ik nagezocht – is gedurende de hele corona-periode tot nu toe die 60 mensen per 100.000 slechts enkele momenten gehaald (met dus veel vals positieve uitslagen). Nu zit het rond de 44. Dat betekent dat je dus niet eens kunt spreken van een epidemie. Zeker nu niet meer.
En dat zal voor de meeste mensen gevoelsmatig ook wel kloppen in Nederland. Persoonlijk ken ik meer mensen waar kanker is gediagnosticeerd het afgelopen jaar dan mensen die corona hebben gehad. En ik ken al helemaal geen mensen die eraan overleden zijn.

Het is dus een raar fenomeen. Iets wat niet eens een epidemie mag heten, heet wel een pandemie omdat het bijklussende virologen goed uitkwam. En terwijl er geen enkel wetenschappelijke onderbouwing is (hoewel de media steeds doen alsof alles wetenschappelijk is, omdat een paar virologen en OMT leden met oogkleppen ‘wetenschappelijk’ worden genoemd), zitten we nog steeds deels op slot, is er enorme angst, is er dreiging en is er onvrijheid. Hoe blij we ook mogen zijn met het feit dat we soms een winkel in kunnen, al dan niet na in de rij te hebben gestaan. En hoe fijn het ook is dat er geen echte oorlog is. 

En wat het ergste is, is dat het grootste deel van Nederland als makke schapen alles gelooft wat er aan onzin in de media en door de overheid wordt bedacht. En vooral niet op zoek gaat naar alles wat ons aan informatie wordt onthouden. Het lijkt wel alsof idioot veel mensen gespeend zijn van de intuïtie die het uit zou moeten schreeuwen. Ook intelligente mensen vallen ten prooi aan angst en misinformatie. 

En wat minstens even erg is, is dat artsen vergeten zijn wat ze deden toen ze hun bul kregen. Ze legden een eed af, of deden een belofte. De belofte om patiënten niet te schaden door medicijnen te geven waarvan ze zouden kunnen vermoeden dat die de patiënt zouden kunnen schaden.
Wat denk je dat het is als je een vaccin geeft wat in plaats van vele jaren enkele maanden is onderzocht, en dan nog niet eens uitvoerig op bijwerkingen. Waarbij je ook zou moeten weten dat vrijwel alle proefdieren bij het ontwikkelen van corona-vaccins stierven zodra ze in contact kwamen met het echte virus. 
Is dat het naleven van je eed, of is dat Russisch roulette spelen met je patiënten? En komt dat misschien omdat artsen gevangen zitten in hun systeem? Een systeem geregisseerd door de farmaceutische industrie? Ook al geen vrijheid dus. (Ook al beseffen weinig artsen dat).

Hoe dan ook, deze Bevrijdingsdag was voor mij een rare dag. Het 'symbool van vrijheid' voelde voor mij niet als zodanig. Net als 4 mei een avond kan zijn met gedachten die allerlei kanten opgaan en allerlei dierbaren de revue laten passeren die overleden zijn, was 5 mei dit keer ook een dag die de gedachten alle kanten liet opgaan.

Maar een gevoel van echte vrijheid? Nee! 

En……..er is een wezenlijk verschil met oorlog:
Bij bezetting door een vreemde mogendheid zal het volk meer eenstemmig dezelfde kant kiezen (op een enkele NSB-er na), maar als de eigen overheid onvrijheid oplegt verdeelt dat het volk zoals we nu zien en dat op zich geeft al een gevoel van onvrijheid. Je bijvoorbeeld uitspreken is al risicovol, waarmee de vrijheid van meningsuiting ook in het gedrang komt.  

Het was een vreemde 5 mei. Laten we hopen dat we het volgend jaar in echte vrijheid kunnen vieren.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn