De wereld om ons heen communiceert met ons, vertelt ons aan de lopende band dingen die het aan ons kwijt wil, en we luisteren er vaak niet eens naar. En als we dat wel doen, doen we dat met selectieve oren.
We willen vaak niet horen wat ons niet uitkomt. Of wat ons een naar gevoel geeft.

Zelfs niet als het geschreeuwd wordt. Het zal wel met de toonhoogte of frequentie te maken hebben, zoals we ook een hondenfluitje meestal niet horen.

Het milieu schreeuwt bijvoorbeeld om onze aandacht. Niet om erdoor te banjeren, zoals nu zo massaal gebeurt; de mooie smalle paden hier in de duinen zijn bijna verkeerswegen geworden, zo zijn ze uitgelopen door de massale bezoeken aan de duinen. Nee, om het te redden van alle bedreigingen. De ontbossingen, de restproducten van onze industrie en vervoersmiddelen (stikstof, CO2), plastics, etc. Om ons voortbestaan veilig te stellen……

Typerend is dat de parkeerplaatsen afgeladen staan met mensen die met de auto een eind hebben gereden (en soms een ministukje) om door de duinen te gaan lopen. Zo helpen we mee het milieu te bedreigen en lopen we er tegelijk van te genieten (dat hoop ik dan tenminste).

Het is die spagaat waarin ik me altijd al bevond - en waarvan ik me pijnlijk bewust was - tussen de reguliere geneeskunde waarin ik ben opgeleid en de alternatieve geneeskunde die ik daarna bestudeerde. Maar nu is het een spagaat tussen bewustzijn op nul om niet doodmoe te worden van alles wat niet klopt en niet verder te kijken dan de media, om ons niet schuldig te voelen misschien ook wel, en bewustzijn open en actief ziende wat er gebeurt en wetende dat het niet klopt.

Mensen die zien dat het niet klopt, willen er soms wat mee. Het kan immers niet allemaal zo maar geslikt worden, geaccepteerd worden? De wereld wordt overgenomen door technocratie en controlerende instanties. En de vaccinmakers.

De firma’s die eigenlijk al lange tijd ervoor zorgen dat we steeds meer chronische ziekten kregen en ook steeds meer afhankelijk van hen werden, maar tegelijk zagen dat steeds meer mensen zich bewust werden van die situatie, zijn nu veranderd van profiteurs in onze redders.
Hoewel, ook nu tonen ze weer aan roekeloos te zijn, net als de overheid trouwens. En zijn het nu geen profiteurs? Heb je gezien wat ze verdienen aan die prikken in enkele maanden? Het lijkt erop dat ze vooral zichzelf hebben gered.

De wereld om ons heen communiceert. De griep is vervangen door een nieuw virus, wat daardoor nogal heftiger is dan we gewend waren, ook al zijn de sterftecijfers slecht iets hoger.  Je kunt je afvragen waarom dit gebeurd is. Maar het antwoord krijgen we niet, omdat een deel van de mogelijke oorzaken al bij voorbaat wordt uitgesloten, en het antwoord wat we krijgen aan alle kanten rammelt. 

Als dit een natuurlijk ontwikkeld virus is, is het dan een boodschap van Moeder Natuur? Ik weet het niet. En als het niet natuurlijk is, is het dan met opzet vrijgelaten? Ik weet het niet.

De straat communiceert op een wat schizofrene manier: ik zie mensen die elkaar als melaatsen behandelen in plaats van elkaar normaal of liefdevol te benaderen, ik zie mensen die zelfs op straat mondkapjes dragen waarmee ze aangeven dat ze besmet zijn met het door de overheid zo rijkelijk uitgestrooide angstvirus, in de supermarkt zie ik dappere mensen die het mondkapje niet dragen en anderen die het half en duidelijk met tegenzin dragen. Wetende dat het nergens op slaat, maar dat het moet.

Maar ik zie ook groepjes mensen die dicht opeengepakt staan, zonder de door de overheid zo benadrukte afstand. Mensen die plezier hebben. Maar anderen die het met afschuw gadeslaan.
En ook zie ik hoe steeds meer in de steek gelaten mondkapjes het straatbeeld ontsieren. En weer meer plastic toevoegen aan de toch al te grote hoeveelheid plastic soep. De straat communiceert. 

Als ik op de tennisbaan sta, zie ik mensen (buiten) met mondkapjes naar hun baan lopen. Ik sluit niet uit dat het komt omdat we dicht bij Tata Steel wonen, maar ik denk niet dat dat het is. Het is óf angst, óf een nu al ingesleten automatisme. Dat laatste baart me misschien nog wel meer zorgen. Overigens staan ze daarna dicht bij elkaar een groot deel van het uur te keuvelen in plaats van te tennissen. De angst is kennelijk meer onbewust dan bewust. 

Dat angst niet de belangrijkste drijfveer van de overheden is om alles te willen beperken en controleren, zien we aan het huidige gedrag. Aanvankelijk was elke besmetting een rampzaligheid, we moesten kapjes, afstand, wassen, isolatie, lockdown.
Een aanvankelijk misschien nog ietwat logische reactie op iets wat erg bedreigend leek en vooral de onzinnige bezuinigingen op de zorg en het failliet van de marktwerking in de zorg duidelijk maakte.

Daarna was het meer dat ze niet meer terug konden en dat de kokervisie van OMT en RIVM te veel macht kreeg.

Maar wat nu gebeurt is onzinnig. En is het tegendeel van de eerdere reacties. Eerst werd alles zoveel op safe gespeeld dat de hele wereld plat werd gelegd, met gevolgen die we de komende jaren zullen kunnen opmaken.
En nu is er een combinatie van onzinnige controle en mateloze roekloosheid.

Onzinnige controle in de zin dat we overal getest moeten worden om ergens in te komen. Ik heb een museumjaarkaart die ik tot nu toe heb aangehouden om de musea te steunen, maar als ik om een museum in te komen straks een stok in mijn neus moet laten stoppen, dan stopt het daar voor mij.
Een bioscoop, een theater, een restaurant, een festival?
Zie welke kleine aantallen mensen positief testen na afloop van test-events. Wat raar is toch hè, ze waren negatief voor aanvang! Het laat zien hoe ‘betrouwbaar’ het testen is. En tegelijkertijd wordt het weer aangepakt om angst te zaaien.

Mateloze roekeloosheid ook waar het gaat om het totaal voorbijgaan aan de behoorlijk heftige bijwerkingen. Je dringt mensen die het niet nodig hebben een vaccin op als overheid, maar echte verantwoordelijkheid is ver te zoeken. Roekeloosheid ook voor wat betreft het voorbijgaan aan de verplichting het volk goed voor te lichten. Er is heel veel drukte gemaakt om een paar trombosegevallen, maar als je kijkt naar de officiële meldingen gaat het om honderden gevallen! En bij alle prikken! We worden kortom door de overheid en de media beduveld. Dat klinkt hard en verwijtend, maar hoe moet ik het anders noemen als informatie niet wordt gedeeld en mensen worden blootgesteld aan gevaar terwijl dat niet nodig is? Net als we niets horen over die duizenden doden als gevolg van……

Of over de waarschuwingen van experts over de gevolgen van de vaccinaties op termijn. Niets horen we erover via de reguliere media. Het wordt afgedaan als complotdenken. 

Het lijkt een pakt met de duivel, in dit geval (weer) de farmaceutische industrie. Om preciezer te zijn de vaccinindustrie, maar dat is één pot nat. Dezelfde namen, hetzelfde geld, hetzelfde bedrijfsdoel.

Ook mateloze roekeloosheid en beduvelen waar het gaat om de reisdocumenten. Ik begrijp het wel, het zomerseizoen komt eraan en na alle miljarden die zijn uitgegeven om de fouten van de lockdowns te compenseren, zien landen graag toeristen komen; of liever gezegd hun geld, want die toeristen zijn weer een potentieel gevaar…..

Maar: de vaccins beschermen niet met zekerheid, wat we ook zien bij de uitbraken bij volledige gevaccineerden. Ik hoorde mensen die erg ziek waren na de vaccinaties zeggen ‘maar anders was ik misschien zieker geweest”. Ja, ja.
En ze voorkomen ook niet de overdracht.
Toch hebben de landen het nu over reisdocumenten waarmee je kunt reizen als je gevaccineerd bent (en het virus dus me je mee kunt dragen, Covid zou kunnen krijgen) of als je negatief getest bent (en we zagen dat je enkele dagen later toch positief kunt zijn).
Mensen die met reisdocumenten reizen straks dragen wellicht de luis in de pels, zijn paarden van Troje.

En ik vraag me af wat er gebeurt als we gewoon weer gewoon zouden doen. Gewoon ons gezonde verstand gebruiken als iemand ziek is, en verder gewoon doen.

De wereld is opgeschrikt en gestoord geraakt.....

Maar de straat communiceert ook dat mensen in de rij staan om vakanties te boeken……
Weer die spagaat. We behandelen elkaar uit angst als melaats, maar we willen wel op vakantie. Als met moet met mondkapjes in het vliegtuig en een experimenteel vaccin of testen vooraf. Maar misschien is een ‘maanpak’ toch veiliger.

Overigens, zijn we hier gespeend van eerlijke informatie over het vaccin, in Amerika (ik weet niet waar precies, vast niet overal) kregen mensen na de prik een papier mee met de volgende tekst:

Het is nog niet bekend of je vaccinatie kan voorkomen dat je zelf Covid krijgt of dat je de ziekte kunt overbrengen op mensen waarmee je in contact komt.

Er is enig bewijs uit de testonderzoeken dat je vaccinatie je gevoeliger kan maken voor andere infecties op korte termijn ten gevolge van de suppressie (onderdrukking) van sommige immuuncellen.

Daarom kun je ervoor kiezen in zelf-isolatie te gaan overeenkomstige de richtlijnen voor een Covid-infectie. Veel rust, vloeistoffen en gezond eten kunnen je helpen, net als lachen en een goed humeur. Als je in staat bent vitamine C en D, en zink, te slikken helpt dat je immuunsysteem en kan het ook je risico op luchtweginfecties verminderen.

Tja. Waar zijn we mee bezig. Op dit stukje (maar ook alleen daar) is de voorlichting in elk geval iets beter dan in ons land. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn