Wat ben ik blij dat mijn kinderen die leeftijd al ontstegen zijn en dat zij nog geen kinderen in die categorie hebben! Ik benijd ouders in deze levensfase niet!

Je zal er als ouder maar voorstaan.
En dan is er nog een probleem, want als je kind het wel wil terwijl jij het niet verstandig vindt en tegen bent, gaat de mening van je kind voor. Dus hoe meer kinderen bewerkt worden door media, overheid, school en vriendjes, hoe meer kans dat het kind denkt dat het goed is. En daar sta je als ouder met je goede gedrag!

Het ergste is ook nog dat het feit dat je het voor anderen doet maakt dat het genereus lijkt om je te laten vaccineren.

Over kinderen met gezondheidsproblemen gaat dit stukje niet. Het gaat over kinderen die gezond zijn.

Waarom zouden die zich laten vaccineren tegen COVID, terwijl de kans dat ze het serieus krijgen onzinnig klein is en de kans op bijwerkingen – en zelfs ernstige bijwerkingen – eigenlijk misschien wel groter? Sterker nog, ze zijn nu gezond, en straks na het vaccin wellicht niet meer.

Om een eventuele epidemie met de delta-variant te voorkomen in het najaar? Zijn onze (klein)kinderen daar dan verantwoordelijk voor? Want dat is wat het RIVM – tegen het advies van de WHO in – beweegt om deze groep te vaccineren. Als de kinderen gevaccineerd zijn, is de vaccinatiegraad hoger, en is er minder kans op een epidemie in het najaar, is de redenering.

Als de vaccins bij de volwassenen goed zouden werken – zo goed als steeds beweerd wordt – zou er helemaal geen epidemie moeten komen toch?

Uit de gegevens vanuit Israël zou blijken dat tot 50% van de volledig gevaccineerden toch ziek worden van de deltavariant. Er sterven zelfs mensen ondanks de volledige vaccinaties. 
Zou het feit dat de vaccins niet voldoende beschermen de reden moeten zijn dat we onze kinderen mogelijk met een experimenteel vaccin (wat dus niet afdoende helpt) in gevaar gaan brengen?  

Ik snap de logica niet. Zeker niet als we aan de gezondheid van kinderen denken. En dit is geen Spaanse griep, geen Ebola, geen SARS! Dan zou het nog begrijpbaar zijn....

Als kinderartsen nu ook overstag gaan en als argumenten noemen dat kinderen niet gebaat zijn bij een nieuwe lockdown en schoolsluitingen en dat jongeren bovendien uitgesloten dreigen te raken van evenementen omdat ze niet gevaccineerd zijn, begrijp ik die argumentatie. Maar het heeft niets met geneeskunde te maken!

Kinderartsen zijn er voor het belang van het kind. Daarbij speelt de sociale wereld rondom die kinderen zeker een belangrijke rol. Maar de gezondheid hoort voorop te staan!
Als de overheid een testmaatschappij creëert waar kinderen de dupe van dreigen te worden (door uitsluiting, door testverplichtingen), zou daartegen geageerd moeten worden door de kinderartsen.  
Wat ze nu doen is de gezondheid van een flink aantal kinderen extra schade toebrengen door te adviseren dan maar te vaccineren

In Amerika zijn nu al 11.000 meldingen van bijwerkingen door vaccins bij 12-17-jarigen. En dat is het topje van de ijsberg, want er wordt i.h.a. maar een klein percentage echt gemeld, en het aantal loopt snel op.  
Zowel in Israël als in Amerika zijn er behoorlijk wat meldingen van ontstoken hartspieren en zelfs sterfgevallen, ook in deze leeftijdsgroep. Kinderen die voorheen gezond waren!

Het probleem is dat in deze tijd zoveel oneigenlijke argumenten over de hoofden van mensen (en kinderen) worden uitgestrooid, dat mensen die een beetje kritisch zijn het al snel niet meer weten en denken ‘laat de overheid’, ‘laat de kinderartsen’ het maar zeggen. 

Je vertrouwt dus op de gezondheidsraad, je vertrouwt op het RIVM, je vertrouwt op de kinderartsen………… 

Ik begrijp het, maar vraag me wel af waar die mee bezig zijn.

De media blijven ons ondertussen bewerken met alle mogelijke feitelijke onzin over de vaccins, ze zouden nu zelfs jaren werkzaam zijn. Omdat ze een immuunreactie blijven geven in het lichaam. Dat staat haaks op de beweringen uit Israël! Ze werken nu al lang geen 100%. Eigenlijk is elke informatie over de vaccins aan twijfel onderhevig, omdat de termijn waarop ze geteste (kunnen) zijn zo klein is dat er niets echt zinnigs over te zeggen is. Bovendien komt vrijwel al die informatie van de firma's zelf of van onderzoeken waar ze een behoorlijke vinger in de pap hebben. 

Moeten we bovendien blij zijn met een blijvende immuunreactie in het lichaam? Alle chronische ziekten zijn het gevolg van een overprikkeld immuunsysteem, wat nog eens wordt verergerd door deze vaccins, en de IC’s lagen vol door over-actieve afweer.

Ik blijf helaas het gevoel houden dat de mensen die ons adviseren het allemaal niet zo goed begrijpen (of wel en dubbele agenda’s hebben) en ons van de wal in de sloot helpen.
In plaats van ons te beschermen en op ervaring berustende geneeskundige wetten te hanteren, zoals gedegen onderzoek van jaren naar vaccins die worden gebruikt op groepen waar dat noodzakelijk is, worden we blootgesteld aan experimentele vaccins en worden zelfs onze (klein)kinderen vaccins in de maag gesplitst waarvan we geen idee hebben wat die gaan doen met de gezondheid van hen.

Ja, misschien op korte termijn (en dat is niet aanbevelenswaardig), maar helemaal niet op langere termijn.

Wie heeft die kinderartsen die voor die kinderen zouden moeten opkomen gehersenspoeld?

Ik ben blij dat het Artsen Covid Collectief (inmiddels meer dan 1500 medische professionals) zich ook keert tegen deze vaccinaties met de kennis die we nu hebben. Bovendien lijken die 1500 iets meer dan het handjevol van de gezondheidsraad. Ze hebben hetzelfde soort hersenen, alleen andere agenda's kennelijk. 

Ik blijf verwonderd…………en ik weet dat ik kritisch ben, maar alle kritische geluiden worden weggemoffeld door de media, de overheid en de social media (zoals bijvoorbeeld dat Artsen Collectief). Ik moet wel als ik integer naar mezelf wil blijven zijn. 

Mijn roeping was/is mensen helpen genezen, sterker worden. Ik kan niet zwijgen als het omgekeerde gebeurt, zeker niet als dat in naam van geneeskunde gebeurt. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn