De Nederlandse artseneed:

‘Ik beloof dat ik de geneeskunst zo goed als ik kan zal uitoefenen ten dienste van mijn medemens.

Ik zal zorgen voor zieken, gezondheid bevorderen en lijden verlichten.

Ik stel het belang van de patiënt voorop en eerbiedig zijn opvattingen.

Ik zal aan de patiënt geen schade doen.

Ik luister en zal hem goed inlichten.

Ik zal geheimhouden wat mij is toevertrouwd.

Ik zal de geneeskundige kennis van mijzelf en anderen bevorderen.

Ik erken de grenzen van mijn mogelijkheden.

Ik zal mij open en toetsbaar opstellen, en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Ik zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.

Ik maak geen misbruik van mijn medische kennis, ook niet onder druk.

Ik zal zo het beroep van arts in ere houden.

Dat beloof ik.’

 

Dit is de eed die elke medisch student aflegt alvorens de handtekening te zetten op het papier waarop staat dat het gewenste doel bereikt is. 
Je mag je vanaf nu arts noemen. 

Dit is ook de eed die ik min of meer (de tekst verandert gaandeweg iets, hoewel de strekking gelijkt blijft aan de bedoelingen van Hippocrates) aflegde rond 1979. 
En die ik elke dag dat ik als arts werkzaam was met me 'meedroeg'. En nog.
Om die eed te eerbiedigen studeerde ik niet alleen reguliere geneeskunde maar ook diverse alternatieve geneeswijzen. Ik wilde mijn geneeskundige kennis bevorderen en patiënten zo goed mogelijk helpen. 
Om die eed te eerbiedigen vind ik ook dat ik moet vertellen wat andere artsen nalaten, zeker in deze tijd

Juist in deze tijd zou deze eed mensen ervoor moeten behoeden in een fuik te lopen van verkeerde keuzes, met misschien desastreuze gevolgen.  
Juist in deze tijd zou deze eed artsen ervoor moeten behoeden klakkeloos mee te gaan op het pad van de farmaceutische industrie, waar dat ten koste gaat van de patiënten en de volksgezondheid. Helaas........

Gisteren zag ik een vraaggesprek met Ir. Van der Zanden, oud-directeur van het CBS. Hij liet zien dat de ambtenaren van Economische Zaken in maart 2020 al een overzicht hadden van de gevolgen van de lock downs. Ze zouden 5x zoveel levensjaren kosten dan ze zouden besparen. Onder andere door de uitgestelde zorg. Er is door het kabinet niets mee gedaan. Artsen die er iets over zeiden werden genegeerd. Maar zelfs als het 'maar' 2-3x zoveel slachtoffers heeft gekost is het schandalig!

Ik zal ongetwijfeld de komende tijd meer facetten noemen waar de artseneed vergeten is. Het is het belangrijkste fundament onder de geneeskunde. 
Deze eed zou mensen moeten beschermen, mensen moeten helpen gezonder en sterker te worden. 
Het is mijn lijfmotto. Niet alleen omdat ik arts ben geworden, maar ook omdat deze hele eed niet meer dan logisch is.
Net als de 10 geboden dat zijn, ook als je ze even los ziet van het geloof waartoe ze zouden behoren. 

(P.S. Overigens heb ik de naam van de blog verandert - ik heb 'kritisch' eruit gehaald - omdat dat woord m.i. ten onrechte doet vermoeden dat ik onnodig kritisch zou zijn; ik ben kritisch, omdat de artseneed al te vaak niet wordt nageleefd; omdat al te veel artsen zijn vergeten wat ze beloofden toen ze aan dit prachtige vak begonnen; ik wil bijdragen aan een betere gezondheid, een betere kijk op echte geneeskunde)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn