Blog Medisch

Op deze blog schrijf ik als kritisch arts (in ruste). 

Ik heb geneeskunde gestudeerd, en ben werkzaam geweest als huisarts én als complementair (alternatief) arts. Mijn opleiding en kennis is daardoor zeer breed, temeer daar ik me ook nog heb bekwaamd in vakgebieden als NEI, Integra, NLP, orthomoleculaire geneeskunde, Chi Neng Qigong, Emotioneel Evenwicht, EFT, Springforest Qigong, Modern Qigong, kinesiologie, etc. 

Mijn inborst was (en zal altijd zijn) het beste voor de patiënt en de mens.

Ik vind dat artsen een bijzondere taak hebben, namelijk het bewaken van de gezondheid in een maatschappij die vol bedreigingen zit. Ze zullen daarmee vaak tegen een stroom in moeten gaan. 
Helaas zie ik dat dat veel te weinig gebeurt. Dat te veel artsen zich neerleggen bij de heerschappij van de farmaceutische industrie, de overheid en het grote geld. En zo een verlengstuk van de bedreigingen worden, terwijl ze daar hun patiënten juist voor zouden moeten behoeden. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

De wereld om ons heen communiceert met ons, vertelt ons aan de lopende band dingen die het aan ons kwijt wil, en we luisteren er vaak niet eens naar. En als we dat wel doen, doen we dat met selectieve oren.
We willen vaak niet horen wat ons niet uitkomt. Of wat ons een naar gevoel geeft.

Zelfs niet als het geschreeuwd wordt. Het zal wel met de toonhoogte of frequentie te maken hebben, zoals we ook een hondenfluitje meestal niet horen.

Het milieu schreeuwt bijvoorbeeld om onze aandacht. Niet om erdoor te banjeren, zoals nu zo massaal gebeurt; de mooie smalle paden hier in de duinen zijn bijna verkeerswegen geworden, zo zijn ze uitgelopen door de massale bezoeken aan de duinen. Nee, om het te redden van alle bedreigingen. De ontbossingen, de restproducten van onze industrie en vervoersmiddelen (stikstof, CO2), plastics, etc. Om ons voortbestaan veilig te stellen……

Typerend is dat de parkeerplaatsen afgeladen staan met mensen die met de auto een eind hebben gereden (en soms een ministukje) om door de duinen te gaan lopen. Zo helpen we mee het milieu te bedreigen en lopen we er tegelijk van te genieten (dat hoop ik dan tenminste).

Het is die spagaat waarin ik me altijd al bevond - en waarvan ik me pijnlijk bewust was - tussen de reguliere geneeskunde waarin ik ben opgeleid en de alternatieve geneeskunde die ik daarna bestudeerde. Maar nu is het een spagaat tussen bewustzijn op nul om niet doodmoe te worden van alles wat niet klopt en niet verder te kijken dan de media, om ons niet schuldig te voelen misschien ook wel, en bewustzijn open en actief ziende wat er gebeurt en wetende dat het niet klopt.

Mensen die zien dat het niet klopt, willen er soms wat mee. Het kan immers niet allemaal zo maar geslikt worden, geaccepteerd worden? De wereld wordt overgenomen door technocratie en controlerende instanties. En de vaccinmakers.

De firma’s die eigenlijk al lange tijd ervoor zorgen dat we steeds meer chronische ziekten kregen en ook steeds meer afhankelijk van hen werden, maar tegelijk zagen dat steeds meer mensen zich bewust werden van die situatie, zijn nu veranderd van profiteurs in onze redders.
Hoewel, ook nu tonen ze weer aan roekeloos te zijn, net als de overheid trouwens. En zijn het nu geen profiteurs? Heb je gezien wat ze verdienen aan die prikken in enkele maanden? Het lijkt erop dat ze vooral zichzelf hebben gered.

De wereld om ons heen communiceert. De griep is vervangen door een nieuw virus, wat daardoor nogal heftiger is dan we gewend waren, ook al zijn de sterftecijfers slecht iets hoger.  Je kunt je afvragen waarom dit gebeurd is. Maar het antwoord krijgen we niet, omdat een deel van de mogelijke oorzaken al bij voorbaat wordt uitgesloten, en het antwoord wat we krijgen aan alle kanten rammelt. 

Als dit een natuurlijk ontwikkeld virus is, is het dan een boodschap van Moeder Natuur? Ik weet het niet. En als het niet natuurlijk is, is het dan met opzet vrijgelaten? Ik weet het niet.

De straat communiceert op een wat schizofrene manier: ik zie mensen die elkaar als melaatsen behandelen in plaats van elkaar normaal of liefdevol te benaderen, ik zie mensen die zelfs op straat mondkapjes dragen waarmee ze aangeven dat ze besmet zijn met het door de overheid zo rijkelijk uitgestrooide angstvirus, in de supermarkt zie ik dappere mensen die het mondkapje niet dragen en anderen die het half en duidelijk met tegenzin dragen. Wetende dat het nergens op slaat, maar dat het moet.

Maar ik zie ook groepjes mensen die dicht opeengepakt staan, zonder de door de overheid zo benadrukte afstand. Mensen die plezier hebben. Maar anderen die het met afschuw gadeslaan.
En ook zie ik hoe steeds meer in de steek gelaten mondkapjes het straatbeeld ontsieren. En weer meer plastic toevoegen aan de toch al te grote hoeveelheid plastic soep. De straat communiceert. 

Als ik op de tennisbaan sta, zie ik mensen (buiten) met mondkapjes naar hun baan lopen. Ik sluit niet uit dat het komt omdat we dicht bij Tata Steel wonen, maar ik denk niet dat dat het is. Het is óf angst, óf een nu al ingesleten automatisme. Dat laatste baart me misschien nog wel meer zorgen. Overigens staan ze daarna dicht bij elkaar een groot deel van het uur te keuvelen in plaats van te tennissen. De angst is kennelijk meer onbewust dan bewust. 

Dat angst niet de belangrijkste drijfveer van de overheden is om alles te willen beperken en controleren, zien we aan het huidige gedrag. Aanvankelijk was elke besmetting een rampzaligheid, we moesten kapjes, afstand, wassen, isolatie, lockdown.
Een aanvankelijk misschien nog ietwat logische reactie op iets wat erg bedreigend leek en vooral de onzinnige bezuinigingen op de zorg en het failliet van de marktwerking in de zorg duidelijk maakte.

Daarna was het meer dat ze niet meer terug konden en dat de kokervisie van OMT en RIVM te veel macht kreeg.

Maar wat nu gebeurt is onzinnig. En is het tegendeel van de eerdere reacties. Eerst werd alles zoveel op safe gespeeld dat de hele wereld plat werd gelegd, met gevolgen die we de komende jaren zullen kunnen opmaken.
En nu is er een combinatie van onzinnige controle en mateloze roekloosheid.

Onzinnige controle in de zin dat we overal getest moeten worden om ergens in te komen. Ik heb een museumjaarkaart die ik tot nu toe heb aangehouden om de musea te steunen, maar als ik om een museum in te komen straks een stok in mijn neus moet laten stoppen, dan stopt het daar voor mij.
Een bioscoop, een theater, een restaurant, een festival?
Zie welke kleine aantallen mensen positief testen na afloop van test-events. Wat raar is toch hè, ze waren negatief voor aanvang! Het laat zien hoe ‘betrouwbaar’ het testen is. En tegelijkertijd wordt het weer aangepakt om angst te zaaien.

Mateloze roekeloosheid ook waar het gaat om het totaal voorbijgaan aan de behoorlijk heftige bijwerkingen. Je dringt mensen die het niet nodig hebben een vaccin op als overheid, maar echte verantwoordelijkheid is ver te zoeken. Roekeloosheid ook voor wat betreft het voorbijgaan aan de verplichting het volk goed voor te lichten. Er is heel veel drukte gemaakt om een paar trombosegevallen, maar als je kijkt naar de officiële meldingen gaat het om honderden gevallen! En bij alle prikken! We worden kortom door de overheid en de media beduveld. Dat klinkt hard en verwijtend, maar hoe moet ik het anders noemen als informatie niet wordt gedeeld en mensen worden blootgesteld aan gevaar terwijl dat niet nodig is? Net als we niets horen over die duizenden doden als gevolg van……

Of over de waarschuwingen van experts over de gevolgen van de vaccinaties op termijn. Niets horen we erover via de reguliere media. Het wordt afgedaan als complotdenken. 

Het lijkt een pakt met de duivel, in dit geval (weer) de farmaceutische industrie. Om preciezer te zijn de vaccinindustrie, maar dat is één pot nat. Dezelfde namen, hetzelfde geld, hetzelfde bedrijfsdoel.

Ook mateloze roekeloosheid en beduvelen waar het gaat om de reisdocumenten. Ik begrijp het wel, het zomerseizoen komt eraan en na alle miljarden die zijn uitgegeven om de fouten van de lockdowns te compenseren, zien landen graag toeristen komen; of liever gezegd hun geld, want die toeristen zijn weer een potentieel gevaar…..

Maar: de vaccins beschermen niet met zekerheid, wat we ook zien bij de uitbraken bij volledige gevaccineerden. Ik hoorde mensen die erg ziek waren na de vaccinaties zeggen ‘maar anders was ik misschien zieker geweest”. Ja, ja.
En ze voorkomen ook niet de overdracht.
Toch hebben de landen het nu over reisdocumenten waarmee je kunt reizen als je gevaccineerd bent (en het virus dus me je mee kunt dragen, Covid zou kunnen krijgen) of als je negatief getest bent (en we zagen dat je enkele dagen later toch positief kunt zijn).
Mensen die met reisdocumenten reizen straks dragen wellicht de luis in de pels, zijn paarden van Troje.

En ik vraag me af wat er gebeurt als we gewoon weer gewoon zouden doen. Gewoon ons gezonde verstand gebruiken als iemand ziek is, en verder gewoon doen.

De wereld is opgeschrikt en gestoord geraakt.....

Maar de straat communiceert ook dat mensen in de rij staan om vakanties te boeken……
Weer die spagaat. We behandelen elkaar uit angst als melaats, maar we willen wel op vakantie. Als met moet met mondkapjes in het vliegtuig en een experimenteel vaccin of testen vooraf. Maar misschien is een ‘maanpak’ toch veiliger.

Overigens, zijn we hier gespeend van eerlijke informatie over het vaccin, in Amerika (ik weet niet waar precies, vast niet overal) kregen mensen na de prik een papier mee met de volgende tekst:

Het is nog niet bekend of je vaccinatie kan voorkomen dat je zelf Covid krijgt of dat je de ziekte kunt overbrengen op mensen waarmee je in contact komt.

Er is enig bewijs uit de testonderzoeken dat je vaccinatie je gevoeliger kan maken voor andere infecties op korte termijn ten gevolge van de suppressie (onderdrukking) van sommige immuuncellen.

Daarom kun je ervoor kiezen in zelf-isolatie te gaan overeenkomstige de richtlijnen voor een Covid-infectie. Veel rust, vloeistoffen en gezond eten kunnen je helpen, net als lachen en een goed humeur. Als je in staat bent vitamine C en D, en zink, te slikken helpt dat je immuunsysteem en kan het ook je risico op luchtweginfecties verminderen.

Tja. Waar zijn we mee bezig. Op dit stukje (maar ook alleen daar) is de voorlichting in elk geval iets beter dan in ons land. 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 Ik zal direct toegeven dat ik geen feestbeest ben. Maar net als ik op koningsdag genoot van het plezier van anderen, deed ik dat normaliter ook op 5 mei. En – zeker met mooi weer – was het ook op straat meestal wel gezellig. En de beelden op TV van de festiviteiten waren ook fraai. De mensen met elkaar feestvierend……

Dit jaar was het een dag met heel dubbele gevoelens. We hebben de vlag ook niet uitgehangen. 

Van kinds af aan heb ik 5 mei altijd geassocieerd met oorlog, en vooral vrede dus. En de dag had te maken met het bevrijd zijn van bezetting. Van onvrijheid. Van bedreiging. Van angst.

Wel, oorlog is er niet, dat wil zeggen, niet tegen medemensen, wel tegen een virus. Maar vrijheid is er ook niet. De avondklok is gelukkig weg, maar verder leven we nog steeds in een rare wereld die opgelegd wordt door de overheid. Zonder enige wetenschappelijke basis. Niet voor de zieke maatregel van mondmaskers, niet voor de lockdown maatregelen en zelfs niet voor de 1,50 meter. Het is allemaal puur willekeur en nattevingerwerk.

En zou er een ernstige bedreigende en dodelijke ziekte zijn, was dit alles te billijken. Maar dat is het juist. Het feit dat dat er helemaal niet is, met een sterftecijfer van net iets meer dan een stevige griep, maakt al die maatregelen een beroving van de vrijheid. Een gijzeling van de bevolking, een verstoring van de samenleving, op basis van gegoochel met cijfers.

Laat ik vooropstellen dat ik niet het virus wil bagatelliseren in die zin dat er mensen zijn die er behoorlijk (veel, lang) last van hebben. Daar heb ik mee te doen. En dat er mensen zijn overleden. Ik heb met de nabestaanden te doen. Voor het kleine percentage mensen dat na een besmetting er echt last van heeft is/was het een kreng van een virus.

Maar omwille van dit aantal mensen de hele samenleving op z’n kop zetten is denk ik absurd, machtsmisbruik en wellicht misdadig. Dit kan er niet de reden voor zijn.
Oké, we zijn dus niet bezet. Maar we zijn ook zeker niet vrij, en er is veel angst. Angst die dagelijks nog wordt opgevoerd. Er zijn mensen die daardoor extreem angstig zijn, en anderen die denken dat ze het niet zijn maar in gedrag laten zien dat ze het wel degelijk zijn.

Mensen zien hun medemens als gevaar, als bedreiging. En dat alles wordt veroorzaakt door de overheid, de media en enige enge (ook in de zin van narowminded) virologen.

Het ergste is misschien nog wel dat er een continue dreiging is. Niet van een zoveelste golf, maar een ander soort dreiging. We zien een extreme polarisatie op basis van onwaarheden van de overheid en de media. Op basis van mensen met dubbele agenda’s. Want waarom zet de overheid zo in op een medisch experiment met z’n bevolking? De vaccins zullen en moeten gesleten worden, wat zit daarachter? Zijn wij proefkonijnen vanwege mogelijk gezichtsverlies, of vanwege geldelijk gewin, vanwege afspraken? De Israëlische premier heeft dat zelfs 'ruiterlijk' toegegeven.

Daartoe wordt de bevolking niet ingelicht over de voor- en nadelen, niet over het feit dat het nog steeds een experimenteel vaccin is, niet over het feit dat we er eigenlijk niets van weten, niet over het feit dat het nauwelijks beschermt, niet over het feit dat de overdracht er niet mee wordt voorkomen, niet over het feit dat je nog gewoon Covid kunt krijgen, niet over het feit dat de maatschappij helemaal niet echt open zal gaan, niet over de tot nu toe al meer dan 8400 doden, niet over de andere ernstige bijwerkingen, niet over ……….ik kan nog wel even doorgaan.

Dick Bijl, epidemioloog, ex-huisarts, en president van de International Society of Drug Bulletins (bladen die schrijven over geneesmiddelen, en zeker geen anti-vaxxer), vertelde in een uitzending op Blckbx.tv (https://www.blckbx.tv/videos/waar-is-de-griep-gebleven-prikken-slikken-of-niets-doen-zegt-epidemioloog-dick-bijl) dat er geen enkel bewijs is voor de werking van griepvaccins, en dat deze coronavaccins nog slechter scoren als je kijkt naar wat we tot nog toe weten.

En los daarvan weten we niets over de nadelen op termijn. Ik schreef al dat er meer dan 8400 mensen tot nu toe zijn gestorven en meer dan 350.000 bijwerkingen zijn gemeld in Europa, beseffende dat die aantallen een fractie zijn van de werkelijke.

Het heeft allemaal met cijfers te maken, met hoe die geïnterpreteerd worden. Ook Maurice de Hond wordt er moe van (https://www.youtube.com/watch?v=g368f7KwUpw ). Zoveel slecht onderzoek en zoveel nietszeggende cijfers. Waaruit verkeerde conclusies worden getrokken, en allerlei maatregelen worden voortgezet op basis van….ja, van wat.

We weten dat de Mexicaanse griep een pandemie heette omdat de WHO kort tevoren de gehanteerde definitie van pandemie had veranderd onder aanvoering van een serie virologen waarvan minstens 5 banden met de farmaceutische industrie hadden (waaronder Ab Osterhaus). Anders had die pandemie geen pandemie geheten en waren er ook niet zulke krankzinnige maatregelen genomen als al die vaccins die destijds zijn gekocht en vernietigd, en waar Ab flink aan verdiende. Met de serieuze bijwerkingen die later bleken (waaronder narcolepsie). Er is niets, maar dan ook helemaal niets, van geleerd

Wat met name veranderd was in de definitie van pandemie, is dat de ernst eruit is gehaald.  Voorheen kon iets alleen een pandemie heten als er sprake was van een ernstige ziekte met bijvoorbeeld een hoog sterftepercentage. Sedert de verandering, kan vrijwel alles een pandemie gaan heten. En kan dus ook bij vrijwel alles de WHO een dictaat opleggen over hoe landen zich dienen te gedragen. Zoals nu zo opzichtig gebeurde.

Dit keer was er bovendien tevoren afgesproken dat als er een pandemie zou komen, alle (ook social) media en overheden de neus dezelfde kant op zouden hebben, en alle alternatieven en alle kritiek zou worden bestreden. Op elke mogelijke manier.

Inmiddels zijn zo’n beetje alle internationaal bekende kritische artsen van de social media gegooid en wordt bijvoorbeeld Joseph Mercola zodanig persoonlijk bedreigd dat hij al zijn artikelen op z’n site – zelfs die over vitamine C en D – verwijdert.

Voor mij is dan ook een van de dreigingen die er nu in de maatschappij zijn dat we niet meer objectief of alternatief geïnformeerd kunnen worden. Er is een mainstream (media, overheid) die aangeeft wat de waarheid is, waarbij het erop lijkt dat de farmaceutische industrie/Gates een belangrijke vinger in de pap heeft, en de rest is 'fake-nieuws'.

Schandelijk verontrustend was ook de reactie van minister ‘schoolmeester’ De Jonge toen Wibren van Haga in de kamer vragen stelde over de definitie van corona-doden, aangezien er kennelijk verschil is tussen die definitie bij overlijden voor en na een vaccin. Waarop De Jonge hem woedend onderbrak en zelfs dit als Fake-nieuws betitelde.
Om vervolgens te declameren dat als de mensen in het land ter ore komt dat er forse bijwerkingen aan het vaccin zitten, of er zelfs overlijdens zijn, dat dan de vaccinatiebereidheid in het gedrang zou komen. En dat moeten we niet hebben, want ‘de vaccins zorgen voor het openen van de samenleving’. Van zo'n minister moeten we het hebben kennelijk. Iemand die het volk welbewust beduvelt. Afschuwelijk!  

Ons wordt nu wijsgemaakt dat er vrijheid komt omdat we ergens naartoe kunnen als we eerst getest worden of als we zijn gevaccineerd. Is dat vrijheid? Dat is dwang tot iets tegennatuurlijks en riskants doen! Geen vrijheid! 

Toen ik nadacht over die definitie van pandemie, vroeg ik me af hoe het zat met een epidemie. Ik zocht het op en er wordt gesproken over een epidemie als meer dan 60 mensen op de 100.000 zich melden met klachten en symptomen bij de artsen.

Dat zijn dus mensen die zich spontaan vanwege klachten melden. Nu is er sprake van een grootschalig actief zoeken naar mensen die positief testen, met een test die daarvoor dus niet geschikt is en heel veel vals positieve uitslagen zal geven. Een compleet andere situatie dus die veel meer ‘patiënten’ zou moeten opleveren (als je iemand zonder symptomen en klachten tenminste ‘patiënt’ wenst te noemen). 

Desondanks – zo heb ik nagezocht – is gedurende de hele corona-periode tot nu toe die 60 mensen per 100.000 slechts enkele momenten gehaald (met dus veel vals positieve uitslagen). Nu zit het rond de 44. Dat betekent dat je dus niet eens kunt spreken van een epidemie. Zeker nu niet meer.
En dat zal voor de meeste mensen gevoelsmatig ook wel kloppen in Nederland. Persoonlijk ken ik meer mensen waar kanker is gediagnosticeerd het afgelopen jaar dan mensen die corona hebben gehad. En ik ken al helemaal geen mensen die eraan overleden zijn.

Het is dus een raar fenomeen. Iets wat niet eens een epidemie mag heten, heet wel een pandemie omdat het bijklussende virologen goed uitkwam. En terwijl er geen enkel wetenschappelijke onderbouwing is (hoewel de media steeds doen alsof alles wetenschappelijk is, omdat een paar virologen en OMT leden met oogkleppen ‘wetenschappelijk’ worden genoemd), zitten we nog steeds deels op slot, is er enorme angst, is er dreiging en is er onvrijheid. Hoe blij we ook mogen zijn met het feit dat we soms een winkel in kunnen, al dan niet na in de rij te hebben gestaan. En hoe fijn het ook is dat er geen echte oorlog is. 

En wat het ergste is, is dat het grootste deel van Nederland als makke schapen alles gelooft wat er aan onzin in de media en door de overheid wordt bedacht. En vooral niet op zoek gaat naar alles wat ons aan informatie wordt onthouden. Het lijkt wel alsof idioot veel mensen gespeend zijn van de intuïtie die het uit zou moeten schreeuwen. Ook intelligente mensen vallen ten prooi aan angst en misinformatie. 

En wat minstens even erg is, is dat artsen vergeten zijn wat ze deden toen ze hun bul kregen. Ze legden een eed af, of deden een belofte. De belofte om patiënten niet te schaden door medicijnen te geven waarvan ze zouden kunnen vermoeden dat die de patiënt zouden kunnen schaden.
Wat denk je dat het is als je een vaccin geeft wat in plaats van vele jaren enkele maanden is onderzocht, en dan nog niet eens uitvoerig op bijwerkingen. Waarbij je ook zou moeten weten dat vrijwel alle proefdieren bij het ontwikkelen van corona-vaccins stierven zodra ze in contact kwamen met het echte virus. 
Is dat het naleven van je eed, of is dat Russisch roulette spelen met je patiënten? En komt dat misschien omdat artsen gevangen zitten in hun systeem? Een systeem geregisseerd door de farmaceutische industrie? Ook al geen vrijheid dus. (Ook al beseffen weinig artsen dat).

Hoe dan ook, deze Bevrijdingsdag was voor mij een rare dag. Het 'symbool van vrijheid' voelde voor mij niet als zodanig. Net als 4 mei een avond kan zijn met gedachten die allerlei kanten opgaan en allerlei dierbaren de revue laten passeren die overleden zijn, was 5 mei dit keer ook een dag die de gedachten alle kanten liet opgaan.

Maar een gevoel van echte vrijheid? Nee! 

En……..er is een wezenlijk verschil met oorlog:
Bij bezetting door een vreemde mogendheid zal het volk meer eenstemmig dezelfde kant kiezen (op een enkele NSB-er na), maar als de eigen overheid onvrijheid oplegt verdeelt dat het volk zoals we nu zien en dat op zich geeft al een gevoel van onvrijheid. Je bijvoorbeeld uitspreken is al risicovol, waarmee de vrijheid van meningsuiting ook in het gedrang komt.  

Het was een vreemde 5 mei. Laten we hopen dat we het volgend jaar in echte vrijheid kunnen vieren.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik wil niet vervelend klinken nu de terrassen weer een moment open mogen en we eindelijk zijn verlost van de avondklok. We kunnen zelfs weer een beetje meer de winkels in.
Het gevoel dat we ‘in oorlog’ zijn kan een beetje wegebben.

Maar niet als het aan de virologen ligt, en ook niet als het aan de IC-verpleegkundigen ligt. Dat wil zeggen, aan hen die in het nieuws (willen) komen. Ik hoor via-via ook andere geluiden van mensen die er werken. Net als er virologen zijn die zeggen ‘gooi de boel open’. 

Ik heb als arts altijd het overzicht behouden en gekeken naar hoe het maatschappelijk zat, wat belangrijk was. Ik kan niet zo goed tegen al dat geklaag van mensen in de zorg. En ‘kom maar eens kijken’ imponeert me ook niet. Als arts en als verpleegkundige vind ik dat je een helicopterview moet kunnen hebben, emoties uitschakelend naar het grote plaatje moet kunnen kijken, los van waar jij mee bezig bent (op een gebied wat je zelf gekozen hebt, en waar soms echt van je wordt gevraagd, vooral mentaal en emotioneel). Wat zie je dan?

Dan zie je een maatschappij die in diepe ellende is, door alle maatregelen. We doen wel alsof dat niet zo is, omdat we er allemaal het beste van proberen te maken, maar op allerlei gebieden is het behoorlijk uit de hand gelopen. Los van de staatsschuld die almaar oploopt en tot gigantische bezuinigingen moet gaan leiden later in de tijd, zien we de ellende bij de kinderen die niet fatsoenlijk onderwijs kunnen krijgen door bijvoorbeeld quarantainemaatregelen gebaseerd op een positieve test die niets zegt. De psychische hulp aan jongeren is helemaal vast komen te zitten met enorme wachtlijsten. Als ergens geen wachtlijst kan zijn is het bij jongeren die psychisch in de problemen zitten. En al die angstige kinderen door die mondkapjes! En al die angstige volwassenen die doen alsof de ander melaats is. De oplopende werkloosheid, faillissementen, etc.  

Ik heb even niet zo’n behoefte om alle gebieden waar het helemaal verkeerd gaat op te sommen, en ik weet ook niet of het feit dat er 33% minder kankerdiagnoses gesteld zijn vorige jaar goed of slecht is. Ik denk eerlijk gezegd allebei. In het ene geval wordt kanker later ontdekt zodat die verder ontwikkeld is (wat misschien niet goed is voor de prognose), in het andere geval worden vals-negatieve uitslagen voorkomen. Die laatste zijn er behoorlijk veel, wat tot grote mentale en emotionele belasting leidt voor degene die het betreft (terwijl er eigenlijk niets aan de hand is)

Maar even terug naar wat er mis is in het grote plaatje. De helicopterview. Waar de democratie in het gedrang is.

Gisteren zag ik een interview van oud-advocaat Frank Stadermann met advocaat Jeroen Pols. De laatste is bekend van én zijn overwinning t.a.v. het inreizen van echtgenote en kinderen uit het buitenland zonder test én zijn overwinning t.a.v. de avondklok in eerste instantie.

Je weet vast nog hoe dat ging. Hij won, maar de staat ging direct in beroep. Al na 4 uur (!) was dit beroep mogelijk, en een week later was er een hoger beroep waarin niet meer werd ingegaan op de argumenten van de lagere rechter maar de staat gewoon gelijk kreeg omdat ze deden wat het RIVM zei.
Dat is met meer rechtszaken gebeurd. Goede en steekhoudende argumenten werden genegeerd, van tafel geveegd, ook als er geen goede tegenargumenten van de kant van de overheid waren. De ‘noodsituatie Covid-pandemie' leidt er kennelijk toe dat goede juridische afwegingen en de (grond)rechten van ons als volk niet zo belangrijk meer zijn.

Jeroen Pols ondervond dat ook bij twee andere rechtszaken, waarbij opvallend genoeg steeds dezelfde rechter in het spel is. Een rechter die ook gezegd schijn te hebben ‘het klopt niet wat de overheid zegt, maar ik vind het goed genoeg’. Ik heb ook over andere rechtszaken gehoord waar soortgelijke dingen gebeurden. De rechter kiest snel partij voor de overheid, vooral als die rechter geïnfecteerd is door de angst die al een jaar wordt gecreëerd.

Zo schijnt het kunnen terugkeren naar je vaderland een belangrijk recht te zijn in de grondwet, maar veel Nederlanders zitten vast in het buitenland omdat ze geen test willen doen. Soms op emotionele gronden (familiegeschiedenis met concentratiekampen, etc.), soms op principiële gronden. Deze zaak is in hoger beroep, en gezien de argumenten zou die gewonnen moeten worden, maar je weet het niet meer in deze tijd……

Interessant is overigens dat dit hoger beroep 3 maanden (!) moest wachten. Als de staat het wil kan het in 4 uur, maar als er iets tegen de staat is duurt het 3 maanden. Ook al iets om over na te denken. Net zoals de uitspraak nu ook 4 weken op zich laat wachten. Het is ook interessant wat ik in een eerder interview hoorde: dat een rechter zelf met een tegenargument komt waar de advocaat van de tegenpartij dat niet genoemd heeft. 

De tweede rechtszaak gaat over de CPR-test. Dat is een heel belangrijke zaak, omdat alles eraan vastzit. Het hele testbeleid, maar zelfs de vaccins zijn onderzocht en goedgekeurd aan de hand van het gebruik van CPR testen. Het is al bekend – aan degenen die dat willen weten – dat deze testen niet geschikt zijn waar ze voor gebruikt worden en dat er heel veel vals-positieve uitslagen uitkomen (overigens door de uitvinder zelf gezegd bij herhaling!).

Maar dat is niet eens het aangrijpingspunt van de rechtszaak. Die is aangespannen aan de hand van wat de producent zegt:

  • Een positieve test zegt niet dat iemand geïnfecteerd is
  • Een negatieve test zegt niet dat iemand niet geïnfecteerd is
  • De test mag niet gebruikt worden als er geen symptomen zijn
  • De test mag eigenlijk alleen gebruikt worden door een arts bij het stellen van een differentiële diagnose (= de einddiagnose stellen door andere diagnoses weg te strepen)

En: een positieve test en de aanwezigheid van symptomen wil ook nog niet zeggen dat het Covid is, dat moet verder worden uitgezocht door een arts.  

Wat de test doet is RNA-deeltjes detecteren, maar met zo’n grote onnauwkeurigheid dat RNA van allerlei bronnen een positieve test kan opleveren. Los daarvan zijn er veel vals positieve testen door de manier van (te lang) vermenigvuldigen van het RNA. Deze test zegt dus feitelijk helemaal niets, afgaande op wat de producent (en de ontwerper) zegt. 

De testen zijn kortom niet geschikt om een diagnose te stellen en niet om een besmetting met Covid aan te tonen. En toch is het hele beleid vanaf het begin (toen dit ook al bekend was) afgestemd op die testen.

Alle maatregelen, alle quarantaineverplichtingen, alle schoolsluitingen, terrassluitingen, etc. zijn gebaseerd op die testen………zo ook het politie-ingrijpen, het leegkammen van parken, het verbieden van feestjes, de vaccins en vaccinpaspoorten, etc.   

Zo ook de cijfers die dagelijks worden gepresenteerd als positieve uitslagen. De cijfers die Nederland in angst onderdompelen zonder dat mensen dat door hebben. Mensen doen allerlei dingen gebaseerd op angst, maar ontkennen dat in alle toonaarden als je ze ermee confronteert. Logisch, maar op zich vind ik dat zelfs beangstigender dan al die cijfers. Het feit dat de meeste mensen hun eigen beweegredenen niet doorhebben. 

En de media gaan maar door met angst zaaien. Nu is het India weer wat wordt gebruikt om angst te zaaien. Gisteren zag ik een korte uitzending van Ivor Cummins waarin hij de cijfers in verhouding liet zien. Wat nu in India gebeurt zit nog ver onder wat bij een milde griep zou gebeuren, als je kijkt naar de totale bevolking. De NOS had het vandaag over 200.000 doden. Dat klinkt als verschrikkelijk veel voor ons als klein landje, maar India is 80.000x zo groot als Nederland. En ze hebben 1,3 miljard inwoners. De cijfers zullen nog fors gaan stijgen als het op hetzelfde niveau als Europa zou uitkomen.

Maar goed, er gebeuren veel dubieuze dingen. Je kunt dus grote twijfels hebben bij een aantal uitspraken in de rechtsspraak, wat teleurstellend is (zacht uitgedrukt) voor een land wat een onafhankelijke rechtspraak zo belangrijk vindt. (Vorig jaar nog had Nederland heel veel commentaar op Polen en Hongarije). Voeg daarbij de eenzijdige informatie van de media en de overheid en het uitschakelen van critici op alle mogelijke manieren. We zien nu in de politiek (niet voor het eerst) dat leden van een coalitiepartij niet kritisch mogen zijn, terwijl dat toch hun burgerplicht is als ze zijn gekozen in de Tweede Kamer. Het holt allemaal de democratie uit. Want af en toe verkiezingen maken dit niet goed. 

Overigens is democratie ook heel wat anders dan vrijheid. Zoals we het afgelopen jaar ook zien.

En toch hief ik gisteren het glas (gewoon bruisend water) op het afschaffen van de avondklok, op open terrassen, op meer open winkels, of verdere versoepelingen, en niet te vergeten de gezondheid van alle mensen die door Covid gepakt worden en zijn. Welgemeende beterschap!

En ondanks het feit dat ik al het geklaag ergerlijk vind, ben ik alle mensen die in de zorg werken dankbaar dat ze dat doen. Want velen moeten harder werken dan normaal en het is minder leuk dan normaal, zwaarder dan normaal. Maar ja, wat is normaal tegenwoordig.
Overigens een vraag: missen jullie ook de inspanningen die de overheid doet om te zorgen voor meer zorgmedewerkers en meer IC bedden/medewerkers? De inspanningen om die mensen het gevoel te geven dat hun harde werk echt gewaardeerd wordt? Dat ze vooral in de zorg moeten blijven werken? Dat anderen aantrekt er te gaan werken? Regeren is vooruit zien, maar nu even niet? Overigens zijn eenmalige bonussen in dit geval denk ik niet echt waar ze op zitten te wachten, ik ken veel medewerkers die het hebben weggegeven omdat ze het niet gepast vonden. 
Als we zo doorgaan, en de natuur overeenkomstig reageert, zouden de komende jaren meer mensen en bedden niet onverstandig zijn......

Ik hef ook het glas op het voorjaar, op de ontluikende bloemen, bomen en planten. Op mijn medemens en de natuur, omdat ik me met beide verbonden voel. Ongeacht de kleur, de soorten bedekking, hoeveel haren, tekeningen, etc. In de natuur houd ik van diversiteit en dat geldt ook voor de mens.

Ik heb op koningsdag genoten van het plezier wat mensen hadden met hun eigen feestjes, de kinderen die aan het zingen waren en plezier hadden. En zelfs het gelal van mensen die stevig doordronken, ik heb het lange tijd gemist. Het klinkt zoveel normaler als al die isolatie. Daarom:

Geniet van elkaar! Het kan vanaf koningsdag weer een beetje meer………..

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

We merken allemaal wel bewust of onbewust dat de tijd sneller lijkt te gaan, bovendien lijkt er ook steeds meer te gebeuren in korte tijd.
Zo zitten we nu ook in een soort rollercoaster die niet in snelheid afneemt.

Eerst een virus wat de wereld op z’n kop zette (of juister gezegd: de WHO die met haar instructies, welke klakkeloos werden nageleefd, de wereld op z’n kop zette) en vervolgens een vaccinatie-wedloop gecombineerd met gejojo met versoepelingen.

Ten gevolge van die vaccinatie-wedloop, aangemoedigd door de media, zijn er in Europa inmiddels (1 mei) 8450 mensen gestorven na vaccinatie (of een veelvoud hiervan ! omdat slechts een klein deel wordt gemeld).

Waar we nu ook mee te maken krijgen zijn volledig gevaccineerden die COVID krijgen. Dat viel te verwachten omdat de vaccins niet 100% beschermen. Volgens het RIVM afhankelijk van het merk vaccin namelijk 94 of zelfs maar 66%. En dat zijn dan wel de cijfers van de industrie waar nog wel het een en ander op aan te merken is.
Maar zelfs met 66% bescherming zijn er dan wel heel veel mensen binnen een tehuis besmet. Het is dus maar de vraag op zelfs die 66% klopt.

Punt is dat we dit steeds vaker zullen gaan zien. Uitbraken onder mensen die zich hebben laten vaccineren met de gedachte veilig te zijn. Of meer te mogen en kunnen. 

Enerzijds heeft de industrie zich al ingedekt met de verhalen dat een derde vaccin nodig is (en daarna een 4e en…..), anderzijds zijn er al maanden de verhalen over varianten en mutaties. Mutaties die verantwoordelijk zijn voor krachtiger gevaar, maar ook mutaties die volgens veel deskundigen juist worden geweten aan de maatregelen en de krankzinnige hoeveelheid vaccinaties. Dat laatste vooral omdat ze worden gegeven tijdens een pandemie.

Het wordt zo ook steeds duidelijker dat de zogenaamde vaccinatiepasporten of -bewijzen een lokmiddel zijn: ze garanderen geen enkele veiligheid (noch qua doorgeven van besmettingen, noch qua bescherming tegen besmettingen), maar je wordt ermee verleid tot vaccinatie. En als ze echt gebruikt gaan worden, zijn ze dus ook een gevaar voor de volksgezondheid omdat mensen die veilig worden geacht dat niet zijn zullen verspreiden.

Eigenlijk is ons de natuurlijke manier om afweerstoffen op te bouwen ontnomen met maatregelen als de hele dag je handen ontsmetten, niet meer knuffelen, elkaar niet meer aanraken, mondkapjes, niet samen sporten, en ga maar door.
We bouwen afweer op door contact te maken met een virus of bacterie. Daardoor verdragen we die ziekteverwekker uiteindelijk, of we rekenen ermee af als ie te bedreigend is. (En inderdaad: een deel van ons is te verzwakt om dit te handelen – vaak ook door medicatie of een verkeerde lifestyle – en loopt kans te overlijden; that's life).

Als dat contact steeds wordt vermeden, ontstaat er geen afweerreactie. En dus geen immuniteit. En dus blijven grote groepen kwetsbaar. En de tijd die verder gaat geeft het virus de gelegenheid zichzelf te verbeteren, sterker te worden d.m.v. mutatie.

Moeder natuur heeft onze lichamen zo fraai ontwikkeld dat we immuniteit kunnen ontwikkelen. Zelfs op verschillende manieren, zonder vaccin. Als dat al nodig is en ons aangeboren beschermingssysteem al geen korte metten heeft gemaakt met de indringer.

Het eigenaardige is dat de WHO zo beïnvloed is door de farmaceutische industrie (wat moet het anders zijn?), dat ze helemaal niet meer denkt in een eigen afweersysteem, een eigen immuniteit. Het waanidee is ontstaan dat we alleen maar immuniteit kunnen verwerven door vaccins. De gevolgen van die waan zijn enorm

Naast de doden die ik in het begin noemde zijn er zo’n 350.000 andere bijwerkingen gemeld (in Europa, in de UK zijn het er al 750.000), waaronder veel neurologische, ademhalings- en reumatische klachten.

Een paar dagen geleden keek ik naar de HighWire-uitzending (213) van DelBigtree, https://thehighwire.com/WATCH/, waarin hij na ongeveer 5 kwartier een interview heeft met de vrouwen die uitgebreid op de social media te zien waren met hun neurologische gevolgen: samentrekkingen en trillingen over het hele lichaam. Ik vond het mensonterend hoe deze vrouwen zijn behandeld en in de steek zijn gelaten door de geneeskunde die hun dit heeft aangedaan.

Ze werkten alle 3 in de zorg en waren pro-vaccinaties. Binnen korte tijd na de vaccinaties (2 uur tot 2 dagen als ik me goed herinner) begonnen de heftige problemen. Om anderen te waarschuwen hebben ze de beelden online gezet, ze waren zich kapot geschrokken.
Ze kregen begin januari de prikken en we zijn dus ruim 4 maanden verder. Ze zitten nu zonder werk (ze kunnen zo niet werken) en inkomen (het is Amerika), en hebben grote schulden vanwege de kosten voor artsen en ziekenhuis omdat de verzekering het niet betaalt. Ze worden niet gezien als slachtoffers van de vaccins, maar min of meer als aanstelsters. Eerste zouden het een soort van hysterische paniek aanvallen zijn, en uiteindelijk kregen ze alle drie ‘conversie’ als diagnose.
(We snappen niet wat dit is, we willen of mogen/kunnen het niet koppelen aan de vaccinatie, dus noemen we het ‘conversie’; een mooi woord voor wat wordt gezien als aanstelleritis). 

Hun klachten worden dus psychisch genoemd, zelfs zonder dat er goed neurologisch onderzoek heeft plaatsgevonden. Omdat de klachten zo heftig zijn en onbekend, wordt het als hysterisch gezien. En de verzekering vergoed dus niet.

Zo doen ‘we’ met mensen die we door deze gekte opzadelen met gekke bijwerkingen. Gekke bijwerkingen, omdat er geen goed onderzoek is gedaan en dit niet herkend wordt. En als in de geneeskunde iets niet herkend wordt, bestaat het niet. Helaas dames. 

Want dat is wat er vervolgens gebeurt. De waarheden worden steeds meer op hun kop gezet. Niet deze vrouwen zijn gestoord, het systeem/de maatschappij is dat.

Bij het tehuis in Gelderland waar nu een uitbraak is, zie je dat de vaccins niet goed werken, en dat zou alle aandacht moeten krijgen (immers wat zijn we aan het doen met een slecht onderzocht experimenteel vaccin) maar de aandacht wordt nu verlegd naar de bezoeker die het virus zou hebben binnengebracht. Laten we vooral de aandacht afleiden van de echte problemen….. 

Het zijn straks de mensen die wel hun gezonde verstand gebruikt hebben die worden nagewezen en beschuldigd.

Als je de tien punten van de code van Neurenberg leest (Wikipedia bijvoorbeeld), die na Hitlers medische experimenten zijn opgesteld in 1947, onder het motto ‘dit mag nooit meer gebeuren’, zie je dat die met voeten worden betreden.

De uitzending "noodkreet uit Israël" ( https://youtu.be/WMsn0bj_P6o ) is 1,5 miljoen keer bekeken en werd door YouTube verwijderd. Sinds een paar dagen is ie terug omdat YouTube niet kon aantonen wat er niet juist zou zijn. Het laat zien hoe de maatschappij uit elkaar wordt gerukt en hoe walgelijk onze media gekleurd berichten over Israël. Het voorbeeldland, ja, ja.

De ruim 350.000 gevallen van (gemelde) bijwerkingen en de 8450 (gemelde) doden laten zien hoe er een volledig gebrek aan ‘informed consent’ is. Je krijgt niet te horen welke heftige bijwerkingen kunnen optreden en dat er kans op sterfte is, je wordt niet volledig voorgelicht (ook niet over de mogelijke gevolgen op termijn, ook niet over het feit dat het onderzoek te kort was om zekerheden te geven), waarna je op papier toestemming geeft dat je meedoet aan dit experiment! Je wordt gewoon geprikt alsof het 100% veilig zou zijn en met die verkeerde informatie beoordelen mensen elkaar vervolgens weer.
Minister de Jonge vindt zelfs dat we die informatie niet moeten hebben omdat dan de vaccinatiebereidheid afneemt! Dit is zo schandalig, dat er geen woorden voor zijn! Zo ga je niet met mensen om, het zijn geen cavia's. 

Of de maatschappij door al die vaccins-met-risico’s open zal gaan valt nog te bezien. Op dit moment is er alweer vertraging. En de vaccins beschermen dus niet optimaal en voorkomen evenmin optimaal de verspreiding. Maar ze zorgen wel voor agressievere mutanten (wat ook bij andere vaccins overigens gebeurde, zoals o.a. bij meningitis), en…….

En tenslotte komen er steeds meer berichten dat niet gevaccineerde personen na contact met gevaccineerden klachten krijgen van allerlei aard. Ik ga daar nu niet verder op in, kom er vast later nog op terug als ik meer info heb. Maar onlogisch is het waarschijnlijk niet, wel bizar.  

Alternatief is een absurde maatschappij waar je vrijwel overal getest moet gaan worden. Dat je overal moet bewijzen dat je gezond bent, d.w.z. je kunt van alles mankeren, als het maar geen corona is. Hoeveel duidelijker wil je de waanzin van een tunnelvisie hebben?

We zitten dus in een rollercoaster, maar mogelijk ook in een roulette, waarbij het afwachten is in welke kleur en op welk nummer ons ‘balletje’ valt……

Ik zelf hou zo lang mogelijk zelf de regie in handen…..en observeer wat er gebeurt in de wereld.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pieter Derks heeft het over D-day, de dag dat de terrassen weer open mogen, wat voor de Nederlander een soort van ‘bevrijding’ betekent. 
Volgende week is het (misschien) zo ver. Na Koningsdag.

Laat ik vooropstellen dat ik blij ben dat dit stukje versoepeling er komt. Het is nog erg weinig en ook weer vreemd bedacht: om 18.00 uur moeten ze weer dicht, juist de periode dat ze iets meer zouden gaan verkopen en het gezelliger wordt. Al dan niet door de geschonken drankjes. En natuurlijk de avondklok die vervalt……….het idee alleen al is fijn.

Maar toch blijft het ook een rare beslissing. Het RIVM heeft telkens zwarte scenario’s waar het kabinet dan weer van schrikt waardoor ze niet versoepelen.
Dit keer was het bijna omgekeerd: de opnames in het ziekenhuis aan Covid namen toe en evenzo de opnames op de IC. Op dit moment is het weer net zo druk als begin januari.
In een beleid waar het óf ‘nog niet omlaag’ ging, óf zelfs ‘niet snel genoeg omlaag’, wekt het enige verbazing als er versoepelingen worden aangekondigd terwijl de cijfers gewoon duidelijk omhoog gaan.

Nogmaals, ik ben er niet rauwig om, maar het is eigenaardig.

Wel verklaarbaar, omdat Van Dissel heeft verteld dat hij verwacht dat heel snel de cijfers omlaag zullen gaan op de IC. Nu heeft Van Dissel het wel vaker mis gehad, en vooralsnog wijst er weinig op dat hij gelijk heeft, maar hij heeft het kennelijk overtuigend gebracht. Bovendien moet het weer toch iets beter gaan worden, wat ook een verbetering zal opleveren van de cijfers……

Het punt is eigenlijk dat pas zo’n 14 dagen na het ingaan van versoepelingen er een toename te zien zou kunnen zijn door die versoepelingen. Dat is dus over een kleine 3 weken pas. En voor die tijd zouden de cijfers omlaag gaan volgens de voorspelling van Van Dissel, dus ‘kan het’. Het betekent mogelijk wel dat de zorg het druk houdt, maar dat is ineens niet meer een belangrijk issue.

Meer dan een jaar was dat waar alles om draaide, maar nu ineens is het geen punt meer.

Ik heb geen idee hoe het kabinet denkt, maar voor vele sectoren in dit land is het goed dat er versoepelingen komen. En dat ze breken met het angst-beleid. Denk alleen al aan de gigantische cijfers over kindermishandeling, aan sowieso de manier waarop de jeugd hun leven op dit moment moet leven. 

Maurice de Hond zegt telkens weer dat alles in de buitenlucht gewoon moet kunnen, omdat mensen elkaar buiten niet of nauwelijks besmetten. Je moet al langere tijd (meer dan 15 min) dicht bij elkaar staan te praten om iets over te kunnen brengen.

En gisteren zag ik een laatste onderzoek naar de effecten van mondmaskers (https://www.greenmedinfo.com/blog/new-study-highlights-face-mask-problems-safety-and-efficacy) en weer blijkt dat ze eigenlijk niet beschermen, maar wel behoorlijke nadelen hebben. Als de ruimtes tussen de vezels van de mondmaskers 1000x zo groot zijn als het virus, hoeft het niet echt moeite te doen zich er doorheen te wurmen…….en zo zijn er inmiddels al meer dan 30 onderzoeken die iets soortgelijks laten zien. 

Dus laten we alsjeblieft stoppen met die gekke manier van dwangmatig controlerend handelen. En laten we gewoon net als elke winter als er een virus heerst gewoon ons gezonde verstand gebruiken bij contacten en bezoeken.

En laten we onszelf op de bekende manieren (als je niet slaapt tenminste) beschermen: 4000 IE vitamine D (ook als het zonnetje schijnt), 2-4 gram vitamine C, desnoods een goede multivitamine en wat extra zink. Daarnaast een goede nachtrust, proberen een beetje een vast ritme aan te houden, gezond  (biologisch) eten, veel biologische groenten en fruit, geen of weinig suikers en allerlei vorm (incl. aardappelen, brood, pasta’s, e.d.), en vooral ook veel ontspannen en stress zoveel mogelijk vermijden.

We weten dat het lichaam gemaakt is om zichzelf te herstellen als er problemen zijn. En natuurlijk kan dat alleen als dat door ons eigen gedrag niet onmogelijk wordt gemaakt. Als we het chronisch vergiftigen (zelfs met voeding), wordt het hele verhaal lastig.

Stress, te veel denken, zorgen, angsten, etc. zijn allemaal factoren die zorgen dat ons lichaam zich niet kan afstemmen op de bron, op de energie die helpt te genezen. Op het moment dat we niet denken en ons helemaal ontspannen, kan de informatie/energie binnenkomen die ons helpt herstellen (of gezond houden).

Alleen al daarom zijn de versoepelingen voor veel mensen (en voor veel ‘angstigen’ juist weer niet) goed, de focus op iets anders dan verplichtingen en beperkingen. De focus op dingen die kunnen in plaats van op dingen die niet mogen.

Ik vond het ook wel mooi om van Maurice de Hond te horen dat knuffelen geen enkel probleem moet zijn, omdat tijdens dat korte moment echt geen besmetting zal plaats vinden. Dus wees niet bang elkaar aan te raken om te knuffelen, we hebben knuffels nodig

Maar aangezien dit hele Covid gebeuren over gezondheid gaat, laten we daar dan ook de focus leggen. Weg met alle situaties die angst of andere emoties opwekken, weg met alle doemscenario’s, weg met onnodige stress en irritatie rond maatregelen, weg dus ook met de media (!) als het gaat om actualiteiten en ‘nieuws’, en weg met alle beperkingen voor kinderen zodat die gezond kunnen opgroeien.

Maar vooral: zorg voor ontspanning, voor vreugde, doe leuke dingen, ga sporten of wandelen (oké, is ook sporten), geniet van een hobby of van muziek of van een mooie film. Probeer als je dat nog niet deed elke dag een paar minuten te mediteren, desnoods een geleide meditatie. Zorg dat je hoofd regelmatig vrij is van gedachten, zeker van zware gedachten.

Naarmate ik ouder werd, ben ik me er steeds bewuster van geworden dat de kunst van het leven is ervan leren te genieten. In de ruimste zin van het woord. Dankbaarheid naar alles wat je hebt, tevredenheid met wat je hebt (dus niet steeds anders of meer willen), respect naar anderen en de natuur, je één voelen met de natuur en de medemens, liefdevol naar je naasten, etc.

We maken het leven vaak veel te ingewikkeld. Net zoals ‘we’ Covid m.i. veel te ingewikkeld hebben gemaakt. 

Het leven is om van te genieten bij alles wat je doet, of in elk geval dat te gaan leren. Te leren dat ook vervelende dingen soms met plezier gedaan kunnen worden. Te leren dat een groter bewust zijn (‘mindfulness’) maakt dat je ook meer te kiezen hebt en kunt sturen. Leven op de automatische piloot kan soms makkelijk lijken, maar bewuster leven is een stuk prettiger.

Bovendien moeten we ook weer veel meer gaan beseffen dat de grootste zekerheid in het leven is dat we (ooit) zullen sterven, en dat dat ‘bij het leven’ hoort. Er is nu bij veel mensen een soort van onzinnige angst voor doodgaan. Het afgelopen jaar zo sterk, dat mensen elkaar als melaats behandelden. De paradox is natuurlijk dat juist dat gedrag met al die angst ons dichter bij de dood brengt. Hoe banger we zijn, hoe sneller we gepakt worden…

Wat ons verder van de dood afhoudt is gezond leven op alle gebieden. Plezier maken, bewust leven, ontspannen, ruimte geven aan ons lichaam om te herstellen en aan de cellen van ons lichaam om gezond te vernieuwen.

Daarom geniet ik van de open terrassen (als het niet wordt terug gefloten). Niet dat je me er zult terug vinden, ik heb niets met terrassen, maar ik geniet van mensen die het naar hun zin hebben, die ontspannen met elkaar een drankje nemen.

Ik geniet sowieso van mensen die het met elkaar leuk hebben. Dat doet mij goed, en ik weet dat het zelfs goed is voor mijn gezondheid omdat het ook bij mij het ‘gelukshormoon’ doet vrijkomen…….

Of we het willen of niet, we zijn allemaal met elkaar verbonden………..laten we dat blijven beseffen………..

Keer elke dag in jezelf en zoek je innerlijke kracht, zodat de wereld je kaarsje niet uit zal blazen .......... (Katherine Dunham)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn