Blog Medisch

Op deze blog schrijf ik als kritisch arts (in ruste). 

Ik heb geneeskunde gestudeerd, en ben werkzaam geweest als huisarts én als complementair (alternatief) arts. Mijn opleiding en kennis is daardoor zeer breed, temeer daar ik me ook nog heb bekwaamd in vakgebieden als NEI, Integra, NLP, orthomoleculaire geneeskunde, Chi Neng Qigong, Emotioneel Evenwicht, EFT, Springforest Qigong, Modern Qigong, kinesiologie, etc. 

Mijn inborst was (en zal altijd zijn) het beste voor de patiënt en de mens.

Ik vind dat artsen een bijzondere taak hebben, namelijk het bewaken van de gezondheid in een maatschappij die vol bedreigingen zit. Ze zullen daarmee vaak tegen een stroom in moeten gaan. 
Helaas zie ik dat dat veel te weinig gebeurt. Dat te veel artsen zich neerleggen bij de heerschappij van de farmaceutische industrie, de overheid en het grote geld. En zo een verlengstuk van de bedreigingen worden, terwijl ze daar hun patiënten juist voor zouden moeten behoeden. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Als ik het over corona zou willen hebben, gaat het over een almaar doorgaand verhaal (eerder fictie als non-fictie): de ene loze belofte na de andere, doorgaan met de deels onzinnige maatregelen, doen alsof we de vreselijkste pandemie ooit hebben……

Ik wil het er ook maar kort over hebben ter relativering: als we naar de sterftecijfers op het dashboard van de overheid kijken, staan daar bijna 17.000 mensen die zijn gestorven aan Covid.  Dat klinkt als heel veel. En het CBS zegt dat het er meer zijn. Maar we weten dat iedereen die positief testte op Covid en doodging aan de onderliggende ziekte ten onrecht als Covid-dode werd gerekend. Dus er staan er ook veel te veel.
Stel dat die 17.000 dan klopt, dan hebben we het dus over 2 winters (19-20 en 20-21, waarin geen griepdoden). Gemiddeld dus 8.500 doden per winter. De winter ervoor (18-19) was er minder oversterfte dan anders (minder ‘griep’doden). Dus als we het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar nemen, komen we nog lager uit.

Als je dan bedenkt dat in een seizoen met stevige griep ruim 9.000 doden vallen, wat is dan het echt grote verschil?

Dat is vooral de media-aandacht en de invloed van een stel virologen mede veroorzaakt door het feit dat het een nieuw soort ‘griep’ is, waardoor meer mensen heftiger reageren in eerste instantie omdat er nog geen enkele immuniteit was. Daardoor kwamen mensen gemakkelijker op de IC met heftiger beelden dan we normaliter gewend zijn. Bovendien wist de ‘geneeskunde’ er geen raad mee. En er was allerlei ruimte en veel verpleegkunde wegbezuinigd. Dus er was paniek bij de mensen die ons moesten redden. En hoewel er ongetwijfeld hard werd gewerkt, werd er ook heel veel geklaagd. (en nog)

En wat levert klagen op? Nog meer stress, nog meer het gevoel dat het allemaal zo zwaar is, nog meer het gevoel dat je het niet aankunt, nog meer werkbelasting, nog meer zieken, nog meer burn out……

Dat brengt me weer naar de training van meester Jianshe (uitgesproken als Jansje) van februari dit jaar.

In feite zijn we allemaal verbonden met niet alleen elkaar en de natuur, maar ook met alle wijsheid die in het universum voorhanden is. Als je kijkt naar wat de kwantumfysica ons geleerd heeft, zijn we omgeven door een enorm energieveld met daarin alle informatie. Waarmee we in feite continu in verbinding (kunnen) staan. 

De energie in en om ons lichaam kunnen we met onze gedachten, gevoelens en uitspraken beïnvloeden. In positieve of negatieve zin. Onze verbinding met het universum/de natuur/’God’ maakt dat we zelfs in staat zouden kunnen zijn onszelf te helen, te genezen, via de natuur, via ons denken.

Maar……

Als we ons zorgen maken of angstig zijn, als we teveel denken, werkt dat als vervuiling, als een wolk die voorkomt dat de zon doorkomt, dat de ware informatie doorkomt. We zien alleen ons kleine ik, ons lichamelijke ik, en niet ons grote ik, ons krachtige ik, de ik verbonden met alle krachten van de natuur, van het heel-al. Onze werkelijkheid wordt beperkt door een kleine wereld van gekleurde informatie. 

Wat we zien als we ‘verduisterd’ zijn, is slechts een fractie van de werkelijkheid. Er is veel meer dan we met onze zintuigen kunnen waarnemen, maar de meeste van onze overtuigingen zijn gebaseerd op de beperkte informatie via onze zintuigen.

Omdat veel gedachten, negatief denken, zorgen, angst, e.d. ons belemmeren contact te hebben met de universele wijsheid (onze ‘bron’, onze ‘ware aard’), schaden we onszelf daarmee. We benadelen ons lichaam en ons immuunsysteem. En dat op zich veroorzaakt meer ziekte.

Hoe meer we ons verbinden met de ‘waarheid’, met het universum/natuur/God, met ontspanning en zonder allerlei gedachten en emoties in de weg te laten staan, hoe meer vertrouwen we tanken, hoe krachtiger we ons voelen, hoe meer we onze gezondheid voeden.

Een citaat:

Een bekende wetenschapper zei: ‘We denken dat we onze ogen vertrouwen omtrent wat we zien, onze oren omtrent wat we horen, maar in feite kunnen we de waarheid niet gewaarworden via onze oren en ogen. We krijgen een hoop ideeën over het leven via onze 5 zintuigen, en creëren dan een hoop problemen’. “

De juiste informatie komt als we niet denken, ons geen zorgen maken, niet angstig zijn, geen emoties hebben. En dat herkennen zeker een hoop mensen: je hebt een probleem, bent iets ontspannends aan het doen en ‘ineens’ dringt zich een oplossing aan je op……

Elke gedachte is informatie en kan iets doen gebeuren. In onze tijd is er ook een snellere opvolging van die gebeurtenissen (en manifestatie) door de spirituele evolutie die ‘we’ al achter ons hebben.

We hebben allemaal gehoord dat meditatie kan helpen om ons te verbinden. Via de kwantumfysica weten we ook dat de staat waarin we zijn grote invloed heeft. Niet voor niets probeert meester Li al jaren tijdens de beoefening van Qigong een staat van onvoorwaardelijke liefde op te roepen.
Liefde, blijheid, lachen, het zijn vibraties die helpen om open te zijn, open te staan voor informatie die zinvol voor ons is.

Door liefdevol en positief aan een ander te denken, sturen we in feite die energie naar de ander (afstand maakt niet uit, tijd maakt niet uit), maar krijgen dat ook gelijk terug. Door positief naar anderen te zijn, voorzien we dus onszelf met positieve energie. En zijn we bezig onszelf te helen. 

Maar omgekeerd gebeurt hetzelfde. Als we negatief over mensen denken, sturen we negatieve energie, maar krijgen dat ook weer direct terug. Negatief over anderen denken schaadt ons dus indirect of zelfs direct. Het maakt ons ziek.

Deze pandemie (zo wordt het in elk geval genoemd) heeft gezorgd voor heel veel angst en boosheid. Voor verwarring, voor polarisatie.
Het is de kunst dit alles om te keren, ervan te leren. Het is ons voordeel te gebruiken.

Ze maakte ik me tot voor kort druk over de toenemende polarisatie. Ik zag dat als iets wat mensen uiteen drijft. Maar de afgelopen dagen – op een moment van ‘verbinding’ – besefte ik ineens dat het is als yin en yang. Dat kun je zien als tegenstellingen, maar in feite zijn ze beide een zijde van dezelfde munt. Ze zijn complementair, ze horen bij elkaar en zijn onafscheidelijk. De meningen zijn niet zozeer tegengesteld als complementair.

En aan beide kanten zal een kern van waarheid zitten, zeker gezien vanuit de zintuigen van de persoon die die mening heeft. De waarheid is wat we denken te zien.
Het is zoals het is.

Het heeft weinig zin in dit debat om de ander te overtuigen, en we kunnen een ander ook niet veranderen. Ik denk ook dat mensen verantwoordelijk zijn voor zichzelf en zelf hun keuzes moeten maken.
Dat neemt niet weg dat de mensen die wakker zijn dat doen door te zorgen dat ze zich verbinden met de kosmische informatie, dat doen vanuit de wetenschap dat er meer is dan we met onze zintuigen kunnen waarnemen, dat doen door te beseffen dat een positieve instelling (gedachten, woorden, daden) altijd in ons voordeel is en bovendien ten goede van de wereld om ons heen is.

Qigong beoefenen en mediteren zijn manieren waarop dat kan. Maar zorgen voor ontspanning, een minimum aan negatieve emoties, een minimum aan gedachtestroom, vooral positieve gedachten en gevoelens, een glimlach en een open mind doen een hoop. (En dat is ook de staat, aangevuld met een gevoel van liefde, waarin Qigong het beste werkt)

Zoals ik al eerder zei, we hebben de keus. We kunnen kiezen voor positieve dingen zien (ook in negatieve situaties) en ons blij voelen. Dat laatste kunnen we weer versterken of opwekken door dankbaar te zijn, ook voor de kleinste dingen. Daarmee beïnvloeden we de wereld (zowel om ons heen als in het groot) en onszelf in positieve zin. We zorgen ermee voor meer persoonlijke maar ook wereldlijke gezondheid.

Dus ook al heb je er gezien vanuit de kleine ik, vanuit de beperking van onze zintuigen en vaak ook ons denken, moeite mee, dat begrijp ik.
Maar als je de keus hebt, waarom zou je een andere maken?

Waarom zou je de negativiteit in de wereld vergroten en daarmee alle ellende, terwijl je ook positiviteit kunt toevoegen en daarmee verbetering, heling en gezondheid?

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik vond de vorige blog best heftig. Heftig omdat het confronteerde met zaken die ik eigenlijk niet wilde weten en horen. Dat geldt vast niet alleen voor mij. Iets in me wil dat aapje wel zijn met z'n handen voor de ogen en oren.......

Er gebeuren veel rare dingen in de wereld. Amerika stopt nu bijvoorbeeld met het ‘Jansen’-vaccin omdat er 6 trombosegevallen zijn. Na 7.000.000 vaccinaties! Jullie weten dat ik persoonlijk vind dat deze vaccinaties er helemaal niet hadden moeten zijn na zo weinig onderzoek, zoveel gemanipuleer en zoveel waarschuwingen van experts over de mogelijke gevolgen op termijn. Maar als ze er dan toch zijn, zijn dit soort cijfers niet waar het om gaat. In feite gaat het om 1 dode na die 7 miljoen vaccinaties in Amerika.
Terwijl het werkelijk aantal (duizenden in Europa en Amerika die gemeld zijn) doden door de vaccins onder het tapijt geveegd wordt, wordt veel ophef gemaakt over deze paar trombosegevallen. Waarom? Het lijkt een beetje zand in de ogen strooien: afleiding en 'kijk hoe we geen enkel risico nemen'. Maar intussen......

En hoewel ik vind dat huisartsen zich achter de oren zouden moeten krabben of ze überhaupt wel achter deze vaccins zouden moeten staan, hebben ze m.i. wel een punt richting de gezondheidsraad die een leeftijdsgrens van 60 heeft bedacht voor AstraZenica. Natuurlijk stimuleert dit niet het vertrouwen en de motivatie bij mensen. Ik zal even in het midden laten of ik dat echt erg vind…..

Dat er geen versoepelingen zouden komen werd in het weekend al duidelijk. De media publiceerden ineens veel negativiteit over Covid. Terwijl er de laatste 9 dagen gemiddeld 7 mensen per dag op de IC bij kwamen, spraken de kranten over het ‘volstromen’ van de IC’s. ‘Operaties i.v.m. kanker en hartvaatziekten konden niet meer plaatsvinden’. En' een groot percentage had na ½ jaar na opname nog klachten'…… Het was een beetje stemming maken, zodat we voorbereid werden op weer het niet nakomen van loze beloften van de politiek.

De opnames nemen inderdaad de laatste week weer wat toe, maar gezien het seizoen en vooral het weer is dat niet vreemd. Het fluctueert bovendien al maanden wat. Ze hebben het nu weer over een piek die we eerst moeten afwachten, en daarna zal het wel weer niet snel genoeg dalen. Maar vergeten wordt dat het RIVM een opname van 1700 Covid-patiënten op de IC voorzag. Eerst half maart, toen later, en…….er liggen er 794! Nog niet de helft van wat voorspeld werd zonder openen van de scholen en toestaan van wat sporten. 
En ik hoop toch echt dat er naar het geroep van de burgervaders en sommige ziekenhuisdirecteuren geluisterd gaat worden over het openen van de terrassen. Dat Aboutaleb aangeeft geen waterkanonnen te willen gebruiken tegen de burgers is een fantastisch statement, waar mevrouw Halsema wat van kan leren.

Maar goed, vreemde dingen dus in een vreemde maar overigens nog steeds geweldig mooie wereld.

Hoe we ook tegenover de vaccins staan, en voor heel veel mensen geldt dat ze er allemaal anders in staan, het zou zomaar kunnen zijn dat je geen keus hebt.  Een goede vriendin heeft 3 kinderen, allemaal in het buitenland. Wil ze die kinderen zien, zal ze – terwijl ze dat niet wil – zich wellicht toch moeten laten vaccineren. En ik begrijp dat als het aan het kabinet ligt er een soort van continue testmaatschappij gaat ontstaan v.w.b. attractieparken, dierentuinen en musea. Allemaal een beetje ziek, maar het is zoals het is. Het gaat zoals het gaat. We zullen een deel ervan moeten accepteren, omdat het niet anders kan. 

Op een zeker moment zou het heel goed kunnen dat we dingen moeten doen die we liever niet zouden doen, waar we zelfs fel op tegen zijn.

Daarom was het mooi dat ik een artikel tegenkwam met opmerkingen van Qigong meester Jianshe. De man zelf is een wonder op zich. Toen ik hem voor ’t eerst ontmoette, was hij voor het eerst in Nederland vanuit China en was hij net opgehaald van Schiphol. Het was herfstweer. Hij glunderde en had van elke kilometer genoten. Hij genoot van alles. De lucht, de bomen, de vogels, een zonnestraal. Ik vind het een soort lachende Boeddha. Bij het eten deelde hij z’n boterham in 4 delen en deed er 4 verschillende soorten beleg op om ze allemaal te proeven. Vol enthousiasme, blij en nieuwsgierigheid. En de CNQ oefeningen die hij begeleidde waren ontspannen en liefdevol.

Hij vertelt dat het gaat om nieuwe en ‘blije’ manieren om je uitdagingen te overwinnen. Zelfs tijdens een pandemie. Zelf vertelt hij nooit online les te hebben willen geven, maar nu de situatie hem er min of meer toe verplicht vindt hij het reuze ontspannend en leuk……

Op elk moment hebben we de keuze om mee te gaan in negatieve gevoelens en gedachten of in positieve gevoelens en gedachten. We kunnen elke keer de positieve kant opzoeken zonder de negatieve te negeren, zo zegt Jianshe. Zelf ervaar ik vaak een spagaat, ik constateer de negatieve zaken, maar probeer toch de positieve gevoelens te koesteren. Ik ben overwegend positief, maar kan inderdaad niet de negatieve negeren. (Ik denk ook dat tot nu toe China meer een trainingsveld was op dit gebied).  

Het is belangrijk om als je een keuze moet maken er helemaal achter te gaan staan, het met je hele hart te doen, zonder twijfel. "Dat is misschien wel het grootste geschenk wat je jezelf kunt geven".

Want ook de lockdowns hebben gezorgd voor goede dingen, zo zegt meester Jianshe. We hebben misschien meer waardering gekregen voor kleine dingen, voor de leerkrachten van onze kinderen, voor de natuur, voor de rust, voor sommigen geldt dat ze meer tijd voor Qigong hebben, etc. En we zien dat minder verkeer en vliegtuigen goed is voor de natuur, voor het milieu. (Persoonlijk hoop ik dat we daar ook iets van leren….., daar consequenties aan verbinden als we straks weer losgelaten worden).

In het dagelijks leven kunnen we positieve keuzes maken bij dingen die we minder leuk vinden. Stofzuigen bijvoorbeeld, of afwassen. Maar ook moeilijker zaken of confrontaties. We kunnen ervoor kiezen (we hebben altijd de keuze!) dat wat we niet leuk vinden vol energie en met frisse moed tegemoet te treden, het met ons hart te doen. Iedereen zal wel eens hebben ervaren dat het werk even niet zo lekker ging, dat het niet zo leuk was. Door dan toch met het hele hart erin te gaan, blijkt dat het verandert. Dan blijkt dat niet alleen je eigen gevoel, maar (daardoor) de omgeving verandert, de wereld om je heen verandert. Zelf ben ik niet zo enthousiast over verven, vooral het schuren en schoonmaken, de rommel; maar als ik me er eenmaal voor zet, doe ik dat me overgave en 'mijn hele hart' - dan ineens blijkt het heerlijk te zijn. En dat geldt voor zoveel dingen. 

Ik weet nog dat Hanneke functioneringsgesprekken had met iemand die haar niet zo lag. Door er liefdevol en positief in te gaan, de man te accepteren zoals hij was, bleken de gesprekken ineens veel prettiger te gaan…….
Door iets bij onszelf te veranderen, veranderen we in elk geval hoe we onze omgeving ervaren, maar zelfs ook letterlijk onze omgeving. En door onze omgeving te veranderen, veranderen we (een stukje van) de wereld. Wat we doen is als een steentje in het water: de rimpeling van het water gaat tot in het oneindige door……

Maar goed, even terug naar de vaccinaties.

Jianshe zegt “Alles waar je tegen bent, kost je energie”.

We moeten dus een kostenafweging maken. Hoeveel energie kost ‘ja’ zeggen, en hoeveel kost ‘nee’ zeggen? En kan ik me verzoenen met de consequenties van ‘nee’ of ‘ja’ en een goede rustige, vreedzame staat behouden? 
Daarnaast is het goed om situaties – zeker situaties die lastig zijn – aan te gaan in een optimale staat. De Qi-staat is een staat waarin we tijdens de CNQ getraind worden. Het is een staat waarin je je min of meer één ervaart met de oneindige energie, waarvoor je tal van namen kunt bedenken: universum, natuur, God, 'de leegte', etc.

Stel je voor dat je buiten staat (of doe het gewoon), in het zonnetje, in de tuin of de natuur, je strekt de armen zijwaarts uit met de handpalmen omhoog, je sluit de ogen, en je voelt je één met de blauwe lucht. Het is dan alsof je energie tankt. Je voelt je sterk en krachtig, helder en rustig. 

Dat is een staat die je kunt trainen en op elk moment dat het nodig is terughalen, gebruiken.

Als je in die staat iets ondergaat wat je niet wilt, is de kans dat het je nadelig beïnvloedt een stuk kleiner.
Als je dan toch het vaccin moet nemen, doe het in die staat. Kies dan voor een mindset/overtuiging dat het alleen maar goed voor je is. Dat het je niet kan schaden.

Bovendien, zo zegt Jianshe, is alles informatie. Informatie is energie en energie is informatie. Het vaccin is informatie, maar ons denken ook. De kunst is bewuster om te gaan met de informatie, dus ook met ons denken. Het te gebruiken voor ons welzijn.
Eigenlijk kun je dat ook zeggen over bijvoorbeeld chemotherapie. Iedereen weet dat het vergif is. Maar als je het moet ondergaan, of ervoor gekozen hebt het te ondergaan, dan moet de knop om. Dan is het geen vergif, maar iets wat ons gaat genezen, ons beter maakt. Zonder enige twijfel (omdat het dan het beste werkt) met het hele hart ervoor gaan.

Persoonlijk zie ik geen enkele reden om me te laten vaccineren. Ik vertrouw mijn eigen afweersysteem meer dan (zeker deze) vaccins. Het zou me verbazen als dat wel zou gebeuren ooit. Maar mocht er een reden zijn waarom dat wel moet, zal ik er met die intentie ingaan. Ik zal zorgen voor een Qi-staat, waarin ik me helder en rustig voel, en ik zal laten prikken in de overtuiging dat het me niet zal schaden en me juist nieuwe mogelijkheden gaat geven………..

Ik was altijd al blij met meester Jianshe, als ik aan hem denk moet ik al lachen en voel ik me vrolijk worden. Zijn opmerkingen over dit thema waren dan ook niet verrassend, maar wel weer even opfrissend, en verhelderend voor het bewustzijnsproces. Thank you! 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Waarom weet ik niet, maar ik moet nu ik deze titel heb getikt denken aan de verkiezingen waarin JP Balkenende en Wouter Bos tegenover elkaar stonden. Voor mij was destijds het CDA altijd de partij die het meeste draaide met meningen en standpunten, terwijl de PvdA destijds nog vrij rechtlijnig was en duidelijke standpunten had. En ineens kwam Balkenende (CDA) met een uitspraak dat Bos (PvdA) draaide, een draaitol was. Ik dacht op dat moment ‘de pot verwijt de ketel………’, maar het bleek het eind van Wouter Bos als politicus.

Die in mijn ogen schijnheilige opmerking (de ander verwijten wat je zelf doet) sloeg in als een bom en beschadigde Bos op een geweldige manier. Een perfecte zet van JP.

Iets soortgelijks gebeurt nu met termen die door de machtshebbers worden gebruikt om groepen mensen weg te zetten als minderwaardig. ‘Wappies’, ‘anti-vaxxers’, etc.

Al vele decennia zijn er bijvoorbeeld mensen die grote vraagtekens hebben bij de verhalen die overheden en industrie ophangen over vaccinaties. Een deel van die mensen (overwegend artsen) heeft boeken geschreven vol met informatie, met grafieken, met cijfers en statistieken om te laten zien dat de informatie die wij krijgen niet klopt. Voorheen waren dat gewoon critici.

Tijdens het congres van de WHO over veiligheid en effectiviteit van vaccinaties eind 2019 vertelde een antropologe tijdens een lezing dat de critici niet opzij moeten worden gezet, omdat ze overwegend gelijk hebben. Niet alleen bleek dat tijdens de rest van de zittingen over effectiviteit en veiligheid, maar ook v.w.b. de cijfers. Men zou moeten ophouden met termen te gebruiken als anti-vaxxers, ‘omdat ze meer gelijk dan ongelijk hebben’. De WHO zou moeten investeren in gesprekken, in betere en eerlijker voorlichting.

Enige maanden erna trad corona in ons leven en gingen de afspraken in werking die de wereldelite had gemaakt over informatie die hen niet welgevallig was: censureren, afwijzen, negeren, zwartmaken, etc.

Het advies van deze antropologe is dus geenszins opgevolgd, in tegendeel: mensen die hun vraagtekens hadden – ook al was het maar ten opzichte van enkele onnodige vaccins terwijl ze verder juist voor vaccins waren – werden op een hoop gegooid: anti-vaxxers. En het ging in enkele maanden een stuk verder. De anti-vaxxers werden benoemd tot complotdenkers.

Zoals iedereen die enigszins kritisch is op een maatregel of vaccin of 5G of wat dan ook nu een complotdenker wordt genoemd. Als er een demonstratie in het buitenland was tegen coronamaatregelen, vertelde de nieuwslezer hier dat er veel anti-vaxxers onder de demonstranten waren…en de stemming en mening was gezet. Iedereen wist dan dat het oproerkraaiers waren…..waar je tegen moest zijn…..

Je zou denken dat mensen dat inzien, dat mensen zien hoe onheus die term gebruikt wordt tegen mensen die het goede voorhebben met de mens, met ‘de massa’.
Maar niets is minder waar. De massa volgt klakkeloos en hersenloos alles wat de overheid zegt en zet zich zo dus af tegen de mensen die juist het goede met hen voorhebben.

De laatste maanden hebben heel veel wetenschappers die op zich voor vaccinatie zijn, die soms tientallen jaren hebben meegewerkt aan allerlei vaccins, zich afgezet tegen de huidige vaccins. Om verschillende redenen. Deels vanwege te verwachten heftige reacties op termijn, deels vanwege het feit dat het gevaarlijk is om tijdens een epidemie of pandemie te vaccineren met een preventief bedoeld vaccin. Deels om het te veel te korte testen van de vaccins op veiligheid. Deels om de dubieuze interpretatie van de cijfers over effectiviteit. Deels om weer andere redenen.

Hoe dan ook, stuk voor stuk mensen die voor vaccinatie zijn, maar waarschuwen voor de gevolgen van dit overhaaste experimentele traject van massavaccinatie

Stuk voor stuk dus wetenschappers die hun nek uitsteken met alle risico’s van dien, in ons aller belang. Maar ze worden genegeerd of weggezet als complotdenkers……..

Het lijkt een kanon om een mug dood te schieten, maar diezelfde antropologe die ik eerder noemde had ontdekt dat mensen die twijfelen over het vaccineren van hun kind eerder de kant opgingen van niet-vaccineren dan wel-vaccineren nadat ze informatie hadden verzameld. Kennelijk was de informatie tegen vaccineren beter en overtuigender dan de informatie voor vaccineren.
Ik kan me dat voorstellen. Ik ervoer hetzelfde toen ik op zoek ging (en toen was er nog geen internet, ik moest het van de boeken hebben).  

Maar om op dat thema door te gaan, een kinderarts die onlangs wetenschappelijke (door collega’s als goed beoordeelde) artikelen publiceerde over eigen onderzoek en liet zien hoeveel gezonder niet gevaccineerde kinderen waren, is zijn artsentitel ontnomen. Dit had hij niet mogen doen………….(?)

Dat is de wereld waar we in leven op dit moment. Er is een ‘elite’ die bepaalt wat we wel en niet mogen doen. Het liefst zouden ze controleren wat we denken en zeggen. En dat kan allemaal omdat een paar mensen in de wereld ongelooflijk veel macht (en geld) hebben, en de social media daartoe behoren. En omdat de WHO het alleenrecht (en dus ongelooflijke macht) heeft om te bepalen hoe landen met een ziekte moeten omgaan. Zo gek was het niet dat Trump zich hiervan distantieerde. 

Ik zag vanochtend dat onze minister (De Jonge) het had over het gevaar van wappie-geluiden in de kamer. Hij doelt daarmee op FvD van Baudet en Van Haga, omdat die partij de pandemie niet serieus genoeg zou nemen. Ik heb helemaal niets met de FvD, en dat een deel van die partij vergaande complottheorieën aanhangt maakt het gemakkelijker om de hele partij weg te zetten als verachtelijk, maar ik vind persoonlijk de opmerking van De Jonge gevaarlijker.

Gaat het echt zo zijn dat we mensen die iets zeggen wat wij niet willen horen in een hoek gaan zetten? Dat we nog meer mensen gaan indelen in zij en wij? Dat mensen die enige kritiek hebben worden weggezet als complotdenkers en achterlijken?

Gaan we zelfs in de politiek op die manier mensen opzijzetten? Is dat ook waarom de man die als een van de weinigen liet zien wat een parlementariër hoort te doen (z’n tanden zetten in dingen die niet deugen en waar mensen in het land onder gebukt gaan), Pieter Omtzigt, nu vervelend in het nieuws is door de notitie ‘andere positie’?

Ik denk dat de maatschappij gebaat is bij een diversiteit aan meningen. Zelf heb ik altijd gezegd dat mijn mening werd gevormd door afwegen van plussen en minnen, van voor- en tegens, van argumenten aan de ene kant en argumenten aan de andere kant. In veel van mijn meningen zit behoorlijk wat onderzoek. 

Onlangs hoorde ik professor Bob de Wit over zijn boek “Society 4.0”. Een boek wat iets meer positiviteit laat zien dan de meeste verhalen over de Great Reset. Maar wat is blijven hangen is dat hij vertelde dat hij juist mensen opzocht die het niet met hem eens waren. Omdat ie op die manier zijn ideeën kon verfijnen, juister kon maken. Iemand die een andere mening heeft zou je op andere gedachten kunnen brengen, kan maken dat jouw mening zuiverder wordt.

Dat is de kracht van discussie, van verschillende meningen, van praten, van lezen, van uiten, van ‘alternatief’. Ze maken de wereld mooier omdat er meer mogelijkheden zijn dan het rechtlijnig vastgeroest denken.

Maar om de een of andere reden is bedacht dat dat niet meer getolereerd kan worden.
Ik las bijvoorbeeld dat een verklaring die het artsen covid collectief wilde publiceren geweigerd is door het ANP. Er mogen geen afwijkende meningen in het nieuws, zeker niet van groepen die ‘de massa’ serieus zou kunnen nemen.

Het betitelen van ‘complot denken’ bij iedereen die iets kritisch wil laten horen is slim en krachtig bedacht, maar ook vies en achterbaks. Het polariseert onze maatschappij juist meer, terwijl we naast elkaar zouden moeten staan. Juist nu.
Maar ‘verdeel en heers’ is niet voor niets een al oud gezegde.

Ik mag in de ogen van ‘de massa’ naïef zijn, maar ik wijs niemand af. En ik kan het soms op een onderdeel eens zijn met mensen die ik absoluut niet mag en die lijnrecht ingaan tegen alles waar ik voor sta. Ik hoop dat er altijd kritische mensen blijven en mensen waar ik het niet mee eens ben, want dat maakt dat ik mijn mening kan bijslijpen of bijstellen.

Ik ben geen complotdenker, maar wens wel het recht te hebben aan dingen te twijfelen, om dingen te onderzoeken, om een eigen mening te vormen op basis van een veelheid aan informatie.

Als die informatie ons steeds meer wordt onthouden, of we een complotdenker gaan heten als we een afwijkende mening hebben, is er iets heel erg mis aan het gaan met deze maatschappij.

Richard de Leth verzuchtte in zijn laatste nieuwbrief dat hij al een jaar lang probeert aandacht te vragen en adviezen aan te dragen om beter met deze pandemie om te gaan, om de gezondheid te bevorderen, maar dat hij elke reactie daarop uit Den Haag mist. Zoals elke andere arts of groep artsen die positieve bijdragen heeft geprobeerd te leveren ziet dat er niet wordt gereageerd of dat initiatieven of adviezen worden weggewoven. Allemaal complot denkers?

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Afgelopen week vroeg ik me serieus af waarom ik nog zoveel tijd spendeer met het zoeken naar de waarheid. Ik probeer me nog steeds dag in dag uit te informeren over de beste manieren om gezondheid te verkrijgen en behouden, ik probeer de objectievere media te zoeken voor informatie over Covid, etc.

Terwijl ik al lang met pensioen ben en dat helemaal niet hoef te doen. Waarom doe ik het dan? Het was een oprecht vraag aan mezelf. Ik zou er ook voor kunnen kiezen me slechts bezig te houden met leuke dingen, spelletjes doen met mijn partner, leuke boeken lezen (ook daar zoek ik toch vooral de informatieve boeken, naast af en toe een romannetje), tennissen, wandelen..

Er kwam geen snel antwoord, ik begreep het niet echt, tot ik er even niet mee bezig was. Toen kwam er uit het niets een antwoord: “je bent geneeskunde gaan studeren omdat je het als roeping, als missie, ‘moest’ doen; zo voelde je het altijd, het was je diepste wens. Waarbij je ‘het weten’ had dat vrijwel iedereen te genezen was. Dat maakte dat je bleef zoeken naar betere vormen van geneeskunde, naar echte genezing”.

En ja, dat klopt. Ineens begreep ik mijn post-pensioen gedrevenheid. Mijn ongeluk(ken) hebben roet in het eten gegooid en maakten het uitoefenen van het beroep als arts niet langer mogelijk, maar de drive en de missie zitten nog ingebakken. En hoewel ik een tijd niet kon lezen, is dat in volle vermogen terug. En ik ben bang dat ik die drive niet weg ga krijgen, al doet dit corona-tijdperk flink z’n best me te demotiveren.

Zo word je als je een beetje zoekt geconfronteerd met dingen die je eigenlijk helemaal niet wilt weten. En soms vallen ze gewoon op je bord, zoals de uitspraak van het Europese hof voor mensenrechten, wat uitsprak dat overheden mensen tot vaccinatie mogen verplichten. Er stond achter ‘als het in het belang van de volksgezondheid is’.

Maar wat is die toevoeging vandaag de dag waard? We worden al een jaar gegijzeld door onze overheid ‘in het belang van de volksgezondheid’. En aan alle kanten zie je hoe ongezond dat is. Voor de stemming, voor het mentale en psychische welzijn, voor de jeugd, voor het huiselijk geweld, voor relaties, voor de longen (giftige stoffen en plastic deeltjes in de disposable mondkapjes), voor het vermogen je mening te uiten. Ik kan nog wel even doorgaan. 

Ik ga niet speculeren waarom onze gezondheid wordt opgeofferd onder het motto ‘in het belang van de volksgezondheid’, maar geld en macht zullen er zeker mee te maken hebben.

Nog zoiets wat een dubbel gevoel gaf waren de videootjes die via internet en de social media rondgingen over het politiegeweld bij de demonstraties. Ik had na de eerste echte demonstratie op het museumplein al een ondernemer gehoord die in elkaar was geslagen. Hij vertelde hoe mensen op de eerste rij stenen gooiden, waarop de ME hard ingreep. Maar ook zag hij ineens een van die stenengooiers naar achter de politiebussen rennen. Het gaf hem een vieze smaak en deed vermoeden dat de hele ontregeling bewust was geënsceneerd.

Ik hoorde het en wilde het niet geloven. Onze overheid doet dat toch niet? Ik heb het vervolgens weggestopt, ik wilde daar niet mee bezig zijn.

Toen kwamen de filmpjes van het malieveld, waar demonstranten in elkaar werden gemept, paarden op de demonstranten afstormden en erdoor liepen; een politiehond die weigerde een in elkaar geslagen demonstrant te bijten werd bovenop die demonstrant gezet (terwijl de hond zich verzette) en uit een busje van de politie stormden als demonstranten verklede agenten en begonnen om zich heen te slaan…….. 

Ik wilde het niet geloven en dacht tot voor kort dat het misschien wel gefotoshopt zou kunnen zijn……tot ik op blckbox (https://www.youtube.com/watch?v=YQGHRxxynQA) een titel zag “Er gaan straks doden vallen”.

Ik had al een interview gezien met Drs.Pieter Kuit en zijn dochter Jade over de buitenparlementaire onderzoekscommissie (https://bpoc2020.nl), waarbij een grote diversiteit aan mensen een verklaring aflegde over de maatregelen en de impact ervan. Maar deze uitzending ging over politiemensen, ME-ers en zelfs rechercheurs die verklaringen aflegden over hun taken en opdrachten. Over o.a. hun ‘werk’ op het malieveld. Mensen die stuk voor stuk hun geweten laten spreken en zich aanmeldden bij de commissie.

Ik schrok van wat ik hoorde. Even los van wat ze vertelden over de demonstraties en hun taken daar, horen we al jaren via de media dat het geweld tegen de politie toeneemt. Dat maakt dat geweld van de kant van de politie begrijpelijker is en dat de roep om een stroomstootwapen minder onlogisch is. Maar het klopt dus niet. Er is niet meer geweld tegen de politie, in tegendeel. En dat volgens de top en de statistici.

Zo blijkt ook het geweld tegen de politie bij de demonstraties vooral te worden bewerkstelligd door de politie zelf. Ze creëren rellen en slaan er vervolgens op los, om het kort door de bocht te zeggen. En mensen binnen de politie die sympathie uitspreken over de demonstraten hebben geen leven binnen het politieapparaat. Het heet ook ‘Wappie-rammen’. En vooral op het hoofd, want dat bloedt zo lekker……

Als ik dit opschrijf, voel ik eenzelfde soort boosheid (zeg maar gerust woede) opkomen die ik kreeg toen ik tijdens mijn studie een video te zien kreeg van de maagdenhuisrellen in 1969 (ik ging studeren in 1971). De hele collegezaal had daarna elke agent die ze zouden tegenkomen kunnen lynchen, zo’n impact maakte die video. (Dat was natuurlijk ook de bedoeling; laten zien hoe zo’n video waar mensen in elkaar worden gemept door ‘blauw’ iets deed met jou als persoon).

Maar goed. Het idee van de commissie was verklaringen afnemen en die online zetten. Dat is gebeurd met alle verklaringen rond de maatregelen, maar bij de politiemensen zijn die video’s in de kluis gelegd en zijn alleen de uitgeschreven verklaringen online te lezen (uiteraard ontdaan van naam). Om de veiligheid van de politiemensen te waarborgen. Lees ze zelf maar op de site van de bpoc. Het is schrijnend en mensonterend. Er staan er nu 26 online, maar er hebben zich al 61 politiemensen gemeld!

Maar in de wandelgangen (media-kijkers) hoor ik mensen het hebben over die idioten van Wappies en ‘het is goed dat de politie er korte metten mee maakt’. Dat is wat de reguliere media doen met het beeld wat wij allen hebben. Dat is het gevolg van eenzijdige voorlichting. (Wie daar ook achter moge zitten).

Het laatste onderwerp betreft de mRNA-vaccins.

De maatschappij is een beetje verworden tot een maatschappij waarin 'we' staan te dringen om ingespoten te worden met een vaccin. Niet om medische redenen, maar omdat de overheid oneigenlijke argumenten heeft gebruikt om de vaccins erin te krijgen.

Ik ga het daar verder niet over hebben, het is al droevig genoeg dat allesbehalve onschuldige vaccins door de bewaker van onze gezondheid worden gebruikt om beloftes te doen over versoepelingen die er nooit in die mate zullen komen. In elk geval niet blijvend. We laten ons massaal beduvelen en gebruiken voor een kwalijk experiment. Iets waarvan we na de tweede wereldoorlog hadden afgesproken dat het nooit meer zou gebeuren.

Terwijl één besmetting voldoende was om de maatschappij plat te leggen, worden nu doden door de vaccins gerekend als bedrijfsrisico. De vraag is wel om welk bedrijfstak het gaat, ik kan er maar één bedenken, maar welk belang heeft de overheid daarbij? 

Bij het Astra-Zenica vaccin prikken we nu niet onder de 60 (daar is trombose niét gewenst), maar wel boven de 60 (dan is het niet erg?). Ik voel me als 60+ nu wel een beetje een tweederangsburger. Inmiddels zijn er bij het Lareb 189 overlijdens gemeld na de vaccins. Wat een klein deel is van de werkelijke overlijdens zoals we uit onderzoeken weten. 

De vraag is natuurlijk of het vaccin kwaad kan op termijn. De mRNA zou slechts kort iets doen volgens de overheidsinformatie. Onderzoeken lijken echter uit te wijzen dat dit RNA wel degelijk ons DNA blijvend kan veranderen.

(https://childrenshealthdefense.org/defender/science-mrna-vaccines-alter-dna/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=99d3026d-9cc6-4792-bdac-f6178e5c32db)

Dit krijg je als een vaccin, en zeker een nieuw soort ingrijpend vaccin, niet voldoende over termijn wordt getest. We worden nu wereldwijd massaal ingespoten met een mRNA wat mogelijk blijvend het DNA kan veranderen. Dus ook naar volgende generaties. En niemand heeft enig zicht op de gevolgen daarvan.......

Wat me eraan doet denken dat in Engeland blijkt dat de hoeveelheid miskramen 3-4x zo hoog is sinds de vaccinaties. En dat in de bijsluiter staat dat je je beter niet kunt laten vaccineren als je zwanger bent of dat nog wilt worden!

Weer zoiets wat nauwelijks of niet wordt genoemd, maar letterlijk van levensbelang is om te weten…..

Maar ach……we raken er bijna aan gewend.......

Tenslotte wil ik nog wijzen op de interessante uitzending over de dodencijfers van het RIVM die volgens deze patholoog nergens op slaan: https://www.youtube.com/watch?v=mqkWOBJS4xY
Met name interessant omdat ik onlangs mijn blog wijdde aan dit onderwerp.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Tja, wat zou ik niet willen weten?

Ik heb bijvoorbeeld begrepen dat Raad van Europa (die over heel Europa gaat, ook over niet EU landen als Zwitserland) al enige weken geleden een verbod op verplichte vaccinatie heeft uitgesproken en eveneens een verbod op onderscheid op basis van vaccinatie. Een uitspraak dus tegen vaccinatiepaspoorten en voordelen voor gevaccineerden. Net als de verplichting tot volledige voorlichting over de vaccins. Waarom gaat de EU dan toch gewoon door met het voorbereiden op zo’n vorm van discriminatie, en blijft de overheid net doen alsof de vaccins 100% veilig en betrouwbaar zijn?
(nabericht: ik heb inmiddels begrepen dat het niet om een verdrag of rechtspraak ging, en het daarmee geen bindende uitspraak is; iedereen mag het dus aan z'n laars lappen). 

Ik heb nog veel meer vragen.

Maar ik word er ook moe van.

Moe van alle onjuistheden.

Moe van het feit dat pakweg 3 virologen het land regeren, omdat de politiek zich laat inpakken door angstscenario’s; angstscenario's die ook nog eens keer op keer niet uitkomen. Zoals Maurcie de Hond het zo mooi zegt: ze draaien bij het RIVM aan hun speelgoedstuurtje en denken dat ze echt het virus besturen qua richting en kracht. 

Moe van het feit dat de media gevloerd zijn en niet meer opstaan. Media gespeend van elk kritisch denken en berichtgeven, meedoend aan valse informatie over tal van zaken. Je moet naar You Tube kanalen als De Nieuwe Wereld, Blckbx, Café Weltschmerz, Maurice de Hond en Ivor Cummins om andere geluiden te horen en echt op de hoogte te zijn. 

Moe van het feit dat mensen en vooral artsen die het beste voor hebben met de mensen, die hun nek uitsteken in het belang van patiënten, volledig worden genegeerd en zelfs gecensureerd. Wereldwijd.

Moe van het feit dat niemand kijkt naar het sterftecijfer van 0,23% (onder de 70 0,05%!), terwijl alle maatregelen zijn begonnen toen de WHO zei dat het 3,4% was.
Het gaat eigenlijk niet meer om het virus, maar om het zo veel mogelijk vaccinaties geven. Er is een angstdeken die maakt dat vrijwel niemand meer gezond na kan denken. De enige in de wereld die bepaalt wat er op medisch gebied gebeurt is de WHO (gesponsord door de pharmacie en Bill Gates......). Ik begrijp dat dat zelfs in de grondwet is vastgelegd. 

Moe van ‘het volk’ wat denkt dat de regering het allemaal zo goed aanpakt, terwijl vrijheden langdurig worden afgenomen en de consequenties van deze aanpak ons nog vele jaren zullen achtervolgen: werkloosheid, faillissementen, megaschulden en dus megabezuinigingen, jaren achterstand op gebied van psychische hulpverlening, vele kinderen meer die met de trauma’s van huiselijk geweld moeten leven (de rest van hun leven), etc.,etc. En dat nog los van de wereldwijde ellende (zoals die vele miljoenen meer hongerdoden). 

Moe van een overheid die zegt alles te doen wat ze nu doen voor onze gezondheid, terwijl de snoep nog bijna gratis bij de kassa ligt, de sigaretten in allerlei soorten (incl. kwalijke E-sigaretten) te koop zijn, de Gall & Gall open is terwijl de sportscholen gesloten zijn, kankerverwekkende onkruidverdelgers gewoon te koop zijn, bespoten groenten de norm is waar dat biologische zou moeten zijn, kinderen met ramen open in hun klasjes zitten (maar thuis moeten blijven als ze gaan hoesten), vitamines en mineralen die de weerstand verhogen worden ontraden en wekelijks tientallen zo niet honderden mensen met waterkanonnen worden natgespoten bij temperaturen van 7 graden of minder.
Nee, het is duidelijk dat de overheid alles over heeft voor onze gezondheid.

Moe ook van de gelatenheid waarmee alle bijwerkingen op de vaccins worden geslikt, waarmee de doden worden genegeerd als oud en versleten, de gigantische hoeveelheid bijwerkingen in tehuizen die niet eens worden gemeld. 'Want dit vaccin mag geen nadelen hebben, het is zo belangrijk........'(?). Het land ging plat om alleen besmettingen zonder doden, maar nu er doden door vaccins vallen, gebeurt er niets........rare wereld. 

Overigens heeft de universiteit van Harvard enige jaren geleden berekend dat slechts 1% van de bijwerkingen van vaccins gemeld wordt...........hoeveel doden zijn er dus echt als het Lareb er nu 138 meldt na de vaccins? 

Zoals al gezegd, ik word er moe van en houd deze blog kort, want ik kan uren doorgaan zonder dat het enig nut heeft. Er is weinig ruimte voor rede in een wereld die gebiologeerd wordt door angst. 

De lente is begonnen, die van de natuur dan in elk geval.

Daar ga ik van genieten. Van elk straaltje zon……heerlijk!

Ik hoop dat jij dat ook doet! 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn