Blog Medisch

Op deze blog schrijf ik als kritisch arts (in ruste). 

Ik heb geneeskunde gestudeerd, en ben werkzaam geweest als huisarts én als complementair (alternatief) arts. Mijn opleiding en kennis is daardoor zeer breed, temeer daar ik me ook nog heb bekwaamd in vakgebieden als NEI, Integra, NLP, orthomoleculaire geneeskunde, Chi Neng Qigong, Emotioneel Evenwicht, EFT, Springforest Qigong, Modern Qigong, kinesiologie, etc. 

Mijn inborst was (en zal altijd zijn) het beste voor de patiënt en de mens.

Ik vind dat artsen een bijzondere taak hebben, namelijk het bewaken van de gezondheid in een maatschappij die vol bedreigingen zit. Ze zullen daarmee vaak tegen een stroom in moeten gaan. 
Helaas zie ik dat dat veel te weinig gebeurt. Dat te veel artsen zich neerleggen bij de heerschappij van de farmaceutische industrie, de overheid en het grote geld. En zo een verlengstuk van de bedreigingen worden, terwijl ze daar hun patiënten juist voor zouden moeten behoeden. 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik ben arts en ik twijfel

Met die tekst wil de Stichting Artsen Covid Collectief de aandacht vragen van nog meer artsen/specialisten naast de nu al 1000 die dit collectief steunen.

Op de site van de stichting (https://artsencollectief.nl/) is veel informatie te vinden over de standpunten evenals uitleg over verschillende aspecten van dit hele corona-verhaal.

Het verhaal wat erbij hoort is hier te zien: https://youtu.be/HBv9vvd_bhc

Wat bijzonder is, is dat wereldwijd vele tienduizenden artsen lijnrecht tegenover de maatregelen staan, maar dat de media en de overheden net doen alsof die groep artsen en wetenschappers niet bestaan.

Daardoor is er ook geen gesprek mogelijk tussen de beleidsmakers en de grote groep artsen die verder kijkt dan het laboratorium en de mind van waaruit de modellen die worden gehanteerd worden bedacht.

De onderstaande tekst is voor mijn rekening en heeft niets met het collectief te maken.

Als arts vind ik dat bijzonder. Ik vind het bijzonder dat de overheid niet overlegt met een bredere groep artsen met verschillende visies zodat je daaruit de beste opties kunt halen.

Het is wel vergelijkbaar met de huidige verhoudingen in de geneeskunde. Er zijn alleen al in Nederland duizenden artsen (en goede therapeuten) die veel meer te bieden hebben dan alleen reguliere geneeskunde, maar alleen dat laatste wordt gehoord en gewaardeerd, terwijl we tegelijkertijd zien hoe diezelfde geneeskunde verantwoordelijk is voor alle ellende van nu (de vele chronisch zieken, het ontbreken van een echt antwoord op deze crisis en de gezondheidscrisis in het algemeen).

Terwijl het integreren van de verschillende visies zou kunnen leiden tot een veel betere gezondheid (szorg), zeker voor de chronisch zieken en op termijn. Een betere integratie van deskundigen en wetenschappers rond Covid had gezorgd voor een betere aanpak van de crisis, zonder al de verliezers die er nu zijn.

De vraag is dan “Waarom kan dat niet gewoon? Waarom kunnen mensen met verschillende visies niet samenkomen om op die manier de bevolking beter te helpen?”. Het antwoord is zowel simpel als walgelijk: geldwolven. 

De uitspraak “Ik ben arts en ik twijfel” zou de titel van een boek kunnen zijn. Of van een hele serie boeken.  

Zojuist keek ik naar een aflevering van New Amsterdam op Netflix waarin de directeur van het ziekenhuis het probeert op te nemen tegen de producenten van verslavende pijnstillers. Die pijnstillers kosten niet alleen miljarden per jaar, maar kosten ook vooral heel veel levens per jaar. Hij verliest het omdat de macht zo groot is van de farmaceutische bedrijven, dat andere medicamenten vertraagd geleverd gingen worden, wat ten koste ging van de zorg en de patiënten. En dat kon weer omdat het grootste deel van de artsen niet meedeed, er niet een front kon worden gevormd. En dat gebeurt vandaag de dag dus aan de lopende band.

Dit is hoe de wereld in elkaar zit. Het gaat om geld, niet om mensen. Het gaat om geld, niet om gezondheid. Het gaat om macht, niet om helpen.

Datzelfde zien we nu ook bij de coronacrisis. Er wordt ineens met geld gesmeten door het kabinet. Niet het geld van de politici die ermee smijten, maar met geld wat de volgende vele jaren bezuinigd moet gaan worden om de staatsschuld te verminderen. Politici hebben daar geen last van, miljonairs en miljardairs ook niet. Een groot deel van het gewone volk wel. Dat smijten met geld moet een beetje compenseren wat een rotzooi ervan gemaakt is door de lockdowns. Los daarvan gaat het ten koste van miljoenen mensen wereldwijd die o.a. (extra) van de honger sterven door al onze maatregelen. 

Lockdowns die volgens de presentaties van Ivor Cummins helemaal niets opleveren. Je kunt je zelfs afvragen of ze de haardimmuniteit niet juist hebben voorkomen in plaats van bevorderd. De landen met de minste lockdowns en maatregelen doen het 't best.

Daarnaast is er vanaf het begin tegen beter weten in ingezet op vaccins. Vaccins die nog ontwikkeld moesten worden, en waarvan bekend is dat het jaren duurt voordat je veilige hebt. Waarvan bekend was dat vanwege de enorme bijwerkingen eerdere pogingen vaccins te maken tegen corona-virussen gestaakt zijn. De industrie moest dan ook gevrijwaard worden van vervolging als gevolg van bijwerkingen. 

En ondanks die geschiedenis van bijwerkingen (soms pas na langere tijd), het onvoldoende onderzoek en de nieuwe technieken, werd toch volop gegaan voor die vaccins. En werd gaandeweg overgegaan van het ‘beschermen’ d.m.v. vaccins van de risicogroepen (wat enigszins te billijken was), naar het vaccineren van de hele bevolking (wat onder de huidige omstandigheden voor mij eerder crimineel is dan verstandig).
Daarbij werden opties opgevoerd van paspoorten, vaccinatiebewijzen en meer vrijheden voor gevaccineerden. Alsof de vaccins 100% zouden beschermen en verspreiding tegen gaan….

Om vooral maar mensen te bewegen zich te laten vaccineren. Ook al zou dat helemaal niet nodig zijn. 

Gaat het hier om gezondheid? Nee, het gaat om geld. En om gezichtsverlies. Er zijn miljarden uitgegeven aan vaccins, het RIVM en wat virologen hebben hel en verdoemenis uitgesproken over het Covid-virus. Massale vaccinatie gaat hun gezicht redden. En gaat hun gelijk geven terwijl ze dat niet hadden. Zie hoe de belasting van de ziekenhuizen de laatste tijd aanzienlijk lager was dan waarvoor werd gevreesd. Door de maatregelen? Critici en feiten laten zien dat die nauwelijks invloed hebben, ondanks het bedachte aantal van 40.000 mensen wat volgens het RIVM anders meer in de ziekenhuizen had gelegen.

En diezelfde industrie die er niet vies van is list en bedrog te plegen waar het uitkomt en geld oplevert, die is nu ineens helemaal betrouwbaar. Een hele stroom van vaccins komt op de markt met onwaarschijnlijk hoge beschermingspercentages (die ook niet kloppen als je de onderzoeken nauwkeurig leest – en bedenkt dat er maar met beperkte groepen qua afwijkingen is getest). Bovendien worden ze terloops ook nog even veranderd omdat de varianten van Covid er zijn, zonder dat die nieuwere vaccins weer uitgebreid onderzocht worden.

En de mensen die als controle meededen aan de vaccintesten worden ook gevaccineerd, zodat de controles niet meer bestaan. Waardoor dit onderzoek met vaccins dus slechts maanden tot een jaar duurt, in tegenstelling tot wat normaliter wenselijk is en geëist werd.

Al die paniek en ophef en angstkwekerij rond Covid heeft dus geleid tot een groot aantal nieuwe manieren om om te gaan met de testen van de farmaceutische industrie kennelijk. Wetende dat ze niet zo betrouwbaar zijn, vertrouwen we ze nu volledig onze hele gezondheid toe, inclusief die van ons nageslacht.

Want ondanks de afwezigheid van betrouwbare onderzoeken naar de effecten van vaccins op onze (klein)kinderen worden zowel zwangeren (met nageslacht al in de buik) als kinderen nu steeds meer ook onderwerp van mogelijke vaccinatie.

Ik ben arts en ik twijfel.

Ik heb mijn eigen medische integriteit altijd zwaar in de gaten gehouden, misschien soms te zwaar, ik heb het mezelf niet gemakkelijk gemaakt. Ik ben tegen de stroom in mijn eigen gang gegaan en ben me gaan verdiepen in complementaire geneeswijzen omdat ik mijn patiënten beter wilde helpen. Al mijn vrije tijd zat in studies, wat mijn gezin niet altijd kon waarderen. En mijn kinderen durfden niet tegen anderen te zeggen wat ik echt deed, want ach, alternatieve geneeskunde en kwakzalverij……….

Het is niet aan mij om iets te zeggen over de integriteit van andere artsen, dat moeten ze maar voor zichzelf bepalen. Maar als artsen zonder slag of stoot meedoen aan de Covid-hysterie en mensen vaccineren met een experimenteel vaccin zonder dat die mensen dat nodig hebben, dan twijfel ik.

Ik twijfel aan heel veel dingen, die ik liever niet uitspreek, omdat ik niemand wil veroordelen. 

Maar wat ik wel uitspreek is dat het (ook, want ik weet dat meer artsen zo denken) mijn droom is dat de verschillende vormen van geneeskunde samen zouden gaan werken om zo de geneeskunde echt groots te maken, om de chronische ziekten terug te dringen (die nu zoveel mensen onnodig de das om hebben gedaan) en om niet geld maar gezondheid het belangrijkste te laten zijn.

Leve de gezondheid!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Als één ding duidelijk is geworden het afgelopen jaar, is het dat de verschuiving van infectieziekten naar meer chronische ziekten niet goed is voor de volksgezondheid.

Rudolf Steiner maakte destijds al onderscheid tussen koortsende ziekten(infectieziekten) en gezwelziekten. Wat opviel, was dat als mensen geen koortsende ziekten meer kregen, er vaak gezwelziekten ontstonden. Daarom beklemtoonde hij ook het belang van koortsende ziekte, zoals de kinderziekten.

In onze tijd is de hoeveelheid gezwelziekten enorm (véél meer doden per dag en jaar dan door corona!), maar wat oprukt zijn de chronische ziekten. De mensen die een aandoening hebben die eigenlijk in het hele lichaam huist, maar vaak wordt benoemd naar het orgaan wat de meeste zichtbare of voelbare hinder geeft. Of zoals bij diabetes naar wat het meest behandeling behoeft.

Het huist in het hele lichaam, omdat de basis ervan zogenaamde laaggradige ontstekingen zijn. Je zou het kunnen zien als mini-ontstekingen, maar dan wel ongeveer overal. Het zorgt ervoor dat het lichaam continu in gevecht is, en op sommige gebieden zijn de ontstekingen erger, zodat er hartlijden ontstaat, of diabetes, of schildklierproblemen, of een chronische darmontsteking, of astma, of…….

En de oorzaak van dat alles is het feit dat ons lichaam (onze cellen) niet meer goed reageert op insuline. Insuline zorgt voor de verbranding van suikers in de cellen en daardoor voor energie. Verder zorgt het ervoor dat vet en eiwitten worden opgeslagen. Dat laatste gebeurt zolang er suiker is om te verbranden en is op zich ook niet gunstig, met name niet waar het om vet gaat. Maar hoe meer suikers (en hoe vaker vooral ook) we nuttigen, hoe meer die prikkel om insuline te maken en gebruiken om suiker in de cel te krijgen, nuttelozer begint te worden.

Gaandeweg wordt er steeds minder gereageerd op die prikkel. Dat leidt tot meer suikers in het bloed en de weefselvloeistoffen. Indirect leidt dat tot meer ontstekingen. En – niet te vergeten – kanker is gek op suiker!

Het meest ultieme voorbeeld is natuurlijk suikerziekte, omdat daarbij de suiker in het bloed niet wordt opgenomen in de cellen, niet kan dienen voor de energie, maar het lichaam het seintje krijgt dat er te weinig suiker is. Dus snoepen we wat bij en verhogen de bloedsuiker nog meer, zonder er meer energie van te krijgen. En we drinken extra om de suiker uit de bloedbaan te krijgen (onbewust seintje van het lichaam), en kiezen dus vaak frisdrank, wat de ellende weer vergroot.

Maar het gaat mij niet om de diabetes, de suikerziekte, het gaat me om het mechanisme erachter wat ook de oorzaak is van al die andere chronische aandoeningen. Het is een mechanisme wat het hele lichaam betreft en dus alle organen. Het is een mechanisme wat het gevolg is van onze levensstijl.

Vergeet niet dat de geraffineerde suikers die we nu in kilo’s per jaar eten er voorheen niet waren, we aten natuurlijke (kleine hoeveelheden) suikers……..ze verwoesten ons nu. 

Willen we er dus iets aan doen, zullen we én de levensstijl moeten veranderen én het lichaam als een geheel moeten gaan bekijken. Het liefst zelfs mens en lichaam als geheel, dus holistisch. We moeten het lichaam als geheel gezonder maken, minder kwetsbaar.

Wat we nu zagen is dat het bij sommige mensen met bijvoorbeeld diabetes en overgewicht ‘normaal’ werd gevonden dat ze Corona kregen, maar bij anderen vreemd. Omdat ze bijvoorbeeld veel aan sport deden.

Het probleem met de chronische ziekten en de onderliggende oorzaak is, dat ook mensen die ogenschijnlijk gezond leven (in de ogen van de mens die niet verder kijkt dan dat) die onderliggende mechanisme opbouwen omdat ze niet optimaal gezond leven. Ook een sporter kan teveel suikers gebruiken en het lichaam overbelasten door de inspanning wat ook tot ontstekinkjes leidt. En ook een sporter kan te veel lichaamsvet hebben.

Anders dan bij de koortsende ziekten, waar ontstekingen tot koorts leiden en zo worden bestreden (in de meeste gevallen, soms is er interventie nodig om iets te versnellen, sporadisch om een leven te redden), verdwijnen deze kleinere ontstekingen niet omdat er geen reactie van het lichaam is. Ook omdat de ontstekinkjes vooral chemisch van aard zijn, voor continue lokale irritatie zorgen en niet de oorzaak van virussen of bacteriën. Maar intussen zorgen ze ervoor dat het lichaam chronisch ziek is, met of zonder klachten (jachten die al te vaak via medicatie worden onderdrukt zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden)

Als we deze epidemie van chronische ziekten willen bestrijden, zullen we anders naar geneeskunde moeten gaan kijken. Niet meer specialisten in één orgaan, maar specialisten in het hele lichaam. Niet de kortzichtige reguliere visie die bovendien nauwelijks geneigd is nieuwe kennis te integreren en toe te passen, maar een holistische visie die meegaat met de nieuwere kennis die er is.

Daarbij wat mij betreft een samenwerking tussen de vele natuurgeneeswijzen die er zijn en de reguliere geneeskunde, maar dan niet in de volgorde van belangrijkheid van nu. Laat de natuurgeneeskunde het belangrijkst zijn en de reguliere daar invoegen waar dat noodzakelijk is. Al is het alleen maar omdat de reguliere geneeskunde te star is, te veel handen op een buik is met de farmaceutische industrie, en er zoveel nieuwe inzichten zijn. Laten we eerst het lichaam ondersteunen en helpen, in plaats van symptomen te bestrijden en het lichaam monddood te maken. Als dat onvoldoende lukt kunnen we altijd nog de symptomen bestrijden als ze te hinderlijk zijn, en we niets beters weten te bedenken. 

Maar vooral moeten we anders naar het leven gaan kijken. Zoals we de relatie tussen alle organen onderling samenwerkend als een geheel moeten bekijken, moeten we ook de relatie tussen ons mensen en onze omgeving als een geheel gaan zien.

Geen orgaan kan werken zonder het andere, geen mens kan leven zonder z’n omgeving, zonder de natuur.

Zoals die kleine ontstekinkjes zorgen voor een langzame verwoesting van het hele lichaam, zo zorgen verstoringen van de natuurlijke leefomgeving ook voor langzame verwoesting van de mens.

Infectieziekten trainden het lichaam in het snel opwekken van natuurlijk afweer, maar omdat de industrie wilde verdienen aan ziekte en de artsen al meer dan 100 jaar zich laten sturen door de industrie, moesten de infectieziekten zoveel mogelijk worden ingeperkt.

Ik zei het al eerder, zelf heb ik griep en verkoudheid niet zozeer als ziekte gezien, maar meer als training van ons systeem, en een grote schoonmaak. Om daarna weer wat sterker te zijn en wat meer aan te kunnen. Bovendien voorbereid op steviger infectieziekten.

We hebben nu gezien wat er gebeurt als we die ‘trainingen’ willen voorkomen en in plaats daarvan er maar vaccins inspuiten. We zijn helemaal nergens op voorbereid, sterker nog, we zijn verzwakt en kwetsbaar.

En in plaats van dat we er iets van hebben geleerd, en een stap terug doen om te zien of het wel de juiste benadering was, zetten we onder druk van de industrie juist een tandje bij. We gaan niet alleen nog meer, maar vooral ook nog onveiliger vaccineren. Met experimentele vaccins in plaats van jarenlang geteste vaccins. (niet dat die dan wel goed zijn, maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel)

Ik hoop oprecht dat we iets gaan leren van dit afgelopen jaar.

Wat voor ons mensen en voor onze gezondheid goed zou zijn, is dat we ons meer bewust werden – of meer bewust werden gemaakt – van wat belangrijk is.

Gezonde voeding (zonder vergif erin, zonder suikers, zonder toevoegingen), voldoende rust en ontspanning, een evenwichtig leven, minimale belasting van elektromagnetische straling, sporten en bewegen, liefde om ons heen, tevreden zijn met wat we hebben, lachen en lol maken, knuffelen, stoeien, de hoeveelheid gif op en rond het lichaam beperken, etc.

Maar vooral ook de natuurwetten accepteren, accepteren dat we af en toe eens even griep hebben of verkouden zijn. Dat is normaal. Dat hoeft niet kost wat kost voorkomen te worden. Dat is zelfs goed.

Begrijpen dat ons leven een interactie is tussen onze cellen en de miljarden bacteriën en virussen die maken dat we in staat zijn te leven. Bacteriën en virussen zijn niet onze vijanden, dat is de farmaceutische industrie veel eerder. Zeker op dit moment, met een experimenteel vaccin wat ook nog eens onze cellen genetisch manipuleert…..

De reguliere geneeskunde zal hier nauwelijks iets van leren en de overheid? Ik vrees ook van niet. Alleen al het feit dat holistische geneeswijzen als osteopathie en chiropractie grotendeels niet kunnen werken nu is een teken aan de wand.
Dus probeer er als individu van te leren. Kies voor je eigen gezondheid, denk na over je gezondheid, je levensstijl en je werkelijke behoeften.

Neem de tijd om zaken als ‘intermittend vasten’ en keto-voeding’ te bestuderen, om het lichaam minder te belasten met suikers en meer gelegenheid te geven te herstellen. Zorg voor een gezonder lichaam en een gezondere geest. Je bent zelf meer verantwoordelijk voor je gezondheid en de keuzes die je maakt dan je denkt.

En misschien ook wel meer dan je zou willen, immers, het is een grote verantwoordelijkheid.

Maar dat nadeel is ook het voordeel: we kunnen meer dan we denken doen aan onze gezondheid. En anderen doen het niet voor ons………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Ik probeer me af en toe voor te stellen hoe ik het zou ervaren als ik een jaartje van de wereld was geweest en nu zou terugkomen.

Terugkomend in een wereld waarin

 • Mensen elkaar nauwelijks nog mogen aanraken
 • Mensen nauwelijks nog bij elkaar mogen zijn
 • Mensen hun afweersysteem en microbioom niet meer kunnen versterken door contacten, door aanraking, door knuffelen, door dansen, door zingen; nog versterkt door het veelvuldig de handen wassen met chemische bacteriedodende substanties
 • Sportstadions leeg zijn terwijl er wel gevoetbald wordt; en zelfs als je thuis kijkt mag je eigenlijk niet juichen
 • Mensen met een soort muilkorf door de enkele winkels die nog open zijn schuifelen, deels angstig om zich heen kijkend
 • Mensen nauwelijks nog mogen demonstreren
 • Mensen nu zelfs ’s avonds en ’s nachts opgesloten zitten in hun huizen
 • Media al bijna een jaar een soort van herhalend programma afdraaien van angst opwekken gecombineerd met sensationele opnames die dat nog versterken
 • Mensen wordt wijsgemaakt dat hun eigen afweersysteem niet goed genoeg is, dat vaccins dé oplossing zijn (ook al blijkt kennelijk nu al dat ze niet voldoen voor nieuwe mutaties)
 • Mensen al die tijd is wijsgemaakt dat na de vaccins de wereld weer normaal zou worden, waardoor ze deden wat er gezegd werd, terwijl nu steeds onduidelijker wordt of de vaccins wel beschermen en gevaccineerden wel veilig zijn voor het doorgeven van het virus en zelfs het krijgen ervan.
 • Mensen straks op een geweldige manier economisch gestraft moeten gaan worden – omdat het niet anders kan – voor de kapitalen die nu worden uitgegeven, want het geld moet ergens vandaan komen
 • Mensen dagelijks horen dat al die beperkende maatregelen nog niet genoeg zijn
 • Mensen bijna op dagelijkse basis worden voorbereid op weer nieuwe en strengere maatregelen
 • Mensen niet alleen bang voor elkaar gemaakt zijn/worden, maar elkaar ook gaan veroordelen om het hebben van een andere mening of om het zelf nadenken
 • Mensen niet op basis van wetenschappelijke argumenten worden beperkt, maar op basis van de mening van enkele artsen; zoals de maskers vooral worden gedragen om het ‘gedrag’ te veranderen (en niet omdat het ziekte voorkomt)
 • Mensen murw en verlamd lijken door alles wat er gebeurt en daardoor niet meer zelf verstandelijk en kritisch kunnen nadenken
 • Mensen hun verantwoordelijkheid massaal bij de overheid leggen in plaats van die zelf te (mogen) nemen
 • Mensen die kritisch zijn worden genegeerd of monddood gemaakt, zelfs via de media die ontwikkeld waren om dat alles te delen en te verspreiden (social media)
 • Hoogleraren en kritische artsen worden gecensureerd
 • Als je naar de cijfers kijkt er een virus is wat weliswaar vervelende verschijnselen en iets meer doden geeft, maar in feite onder de 75 jaar minder sterfte geeft dan de jaarlijks terugkerende griep (die nu ineens verdwenen is)
 • De overheid die haar burgers nauwelijks heeft beschermd tegen gevaren voor de gezondheid (of je moet meer accijns heffen zo’n actie vinden), heeft bezuinigd op ziekenhuisbedden en personeel, en zelfs nu geen beschermende en versterkende vitaminen adviseert, nu mensen massaal pusht om vaccins te nemen die op een nieuwe manier zijn ontwikkeld en veel te kort zijn onderzocht om definitief als veilig te worden gezien
 • De economie van landen over de hele wereld in de vernieling is geholpen door maatregelen die niet in verhouding lijken
 • Miljoenen mensen hun baan kwijt zijn geraakt, al moet de echte ellende nog komen omdat nu alles kunstmatig met veel geld overeind wordt gehouden, om de schijn op te houden dat ze het onder controle hebben
 • Vele tientallen miljoenen extra mensen omkomen van de honger omdat ze verstoken zijn van voedsel omdat alles stil ligt en er geen voedsel komt; er sterven vele malen meer mensen meer dan er worden gered met al die maatregelen
 • Alleen al in Nederland 40.000 in plaats van 15.000 kinderen werden mishandeld en/of misbruikt. Iets wat levenslang door gaat werken. 25.000 meer dan 'anders'. Dat zijn er veel meer dan er aan doden vielen dit jaar door corona. Jonge mensen waarvan het leven zwart wordt gekleurd, terwijl aan corona vooral ouderen sterven. 
 • etc. 

 

Ik zou me doodschrikken. Ik zou het niet geloven. Ik zou flabbergasted zijn.

Dit kan toch niet waar zijn, na een jaartje van de wereld……

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn