Als één ding duidelijk is geworden het afgelopen jaar, is het dat de verschuiving van infectieziekten naar meer chronische ziekten niet goed is voor de volksgezondheid.

Rudolf Steiner maakte destijds al onderscheid tussen koortsende ziekten(infectieziekten) en gezwelziekten. Wat opviel, was dat als mensen geen koortsende ziekten meer kregen, er vaak gezwelziekten ontstonden. Daarom beklemtoonde hij ook het belang van koortsende ziekte, zoals de kinderziekten.

In onze tijd is de hoeveelheid gezwelziekten enorm (véél meer doden per dag en jaar dan door corona!), maar wat oprukt zijn de chronische ziekten. De mensen die een aandoening hebben die eigenlijk in het hele lichaam huist, maar vaak wordt benoemd naar het orgaan wat de meeste zichtbare of voelbare hinder geeft. Of zoals bij diabetes naar wat het meest behandeling behoeft.

Het huist in het hele lichaam, omdat de basis ervan zogenaamde laaggradige ontstekingen zijn. Je zou het kunnen zien als mini-ontstekingen, maar dan wel ongeveer overal. Het zorgt ervoor dat het lichaam continu in gevecht is, en op sommige gebieden zijn de ontstekingen erger, zodat er hartlijden ontstaat, of diabetes, of schildklierproblemen, of een chronische darmontsteking, of astma, of…….

En de oorzaak van dat alles is het feit dat ons lichaam (onze cellen) niet meer goed reageert op insuline. Insuline zorgt voor de verbranding van suikers in de cellen en daardoor voor energie. Verder zorgt het ervoor dat vet en eiwitten worden opgeslagen. Dat laatste gebeurt zolang er suiker is om te verbranden en is op zich ook niet gunstig, met name niet waar het om vet gaat. Maar hoe meer suikers (en hoe vaker vooral ook) we nuttigen, hoe meer die prikkel om insuline te maken en gebruiken om suiker in de cel te krijgen, nuttelozer begint te worden.

Gaandeweg wordt er steeds minder gereageerd op die prikkel. Dat leidt tot meer suikers in het bloed en de weefselvloeistoffen. Indirect leidt dat tot meer ontstekingen. En – niet te vergeten – kanker is gek op suiker!

Het meest ultieme voorbeeld is natuurlijk suikerziekte, omdat daarbij de suiker in het bloed niet wordt opgenomen in de cellen, niet kan dienen voor de energie, maar het lichaam het seintje krijgt dat er te weinig suiker is. Dus snoepen we wat bij en verhogen de bloedsuiker nog meer, zonder er meer energie van te krijgen. En we drinken extra om de suiker uit de bloedbaan te krijgen (onbewust seintje van het lichaam), en kiezen dus vaak frisdrank, wat de ellende weer vergroot.

Maar het gaat mij niet om de diabetes, de suikerziekte, het gaat me om het mechanisme erachter wat ook de oorzaak is van al die andere chronische aandoeningen. Het is een mechanisme wat het hele lichaam betreft en dus alle organen. Het is een mechanisme wat het gevolg is van onze levensstijl.

Vergeet niet dat de geraffineerde suikers die we nu in kilo’s per jaar eten er voorheen niet waren, we aten natuurlijke (kleine hoeveelheden) suikers……..ze verwoesten ons nu. 

Willen we er dus iets aan doen, zullen we én de levensstijl moeten veranderen én het lichaam als een geheel moeten gaan bekijken. Het liefst zelfs mens en lichaam als geheel, dus holistisch. We moeten het lichaam als geheel gezonder maken, minder kwetsbaar.

Wat we nu zagen is dat het bij sommige mensen met bijvoorbeeld diabetes en overgewicht ‘normaal’ werd gevonden dat ze Corona kregen, maar bij anderen vreemd. Omdat ze bijvoorbeeld veel aan sport deden.

Het probleem met de chronische ziekten en de onderliggende oorzaak is, dat ook mensen die ogenschijnlijk gezond leven (in de ogen van de mens die niet verder kijkt dan dat) die onderliggende mechanisme opbouwen omdat ze niet optimaal gezond leven. Ook een sporter kan teveel suikers gebruiken en het lichaam overbelasten door de inspanning wat ook tot ontstekinkjes leidt. En ook een sporter kan te veel lichaamsvet hebben.

Anders dan bij de koortsende ziekten, waar ontstekingen tot koorts leiden en zo worden bestreden (in de meeste gevallen, soms is er interventie nodig om iets te versnellen, sporadisch om een leven te redden), verdwijnen deze kleinere ontstekingen niet omdat er geen reactie van het lichaam is. Ook omdat de ontstekinkjes vooral chemisch van aard zijn, voor continue lokale irritatie zorgen en niet de oorzaak van virussen of bacteriën. Maar intussen zorgen ze ervoor dat het lichaam chronisch ziek is, met of zonder klachten (jachten die al te vaak via medicatie worden onderdrukt zonder de onderliggende oorzaak te bestrijden)

Als we deze epidemie van chronische ziekten willen bestrijden, zullen we anders naar geneeskunde moeten gaan kijken. Niet meer specialisten in één orgaan, maar specialisten in het hele lichaam. Niet de kortzichtige reguliere visie die bovendien nauwelijks geneigd is nieuwe kennis te integreren en toe te passen, maar een holistische visie die meegaat met de nieuwere kennis die er is.

Daarbij wat mij betreft een samenwerking tussen de vele natuurgeneeswijzen die er zijn en de reguliere geneeskunde, maar dan niet in de volgorde van belangrijkheid van nu. Laat de natuurgeneeskunde het belangrijkst zijn en de reguliere daar invoegen waar dat noodzakelijk is. Al is het alleen maar omdat de reguliere geneeskunde te star is, te veel handen op een buik is met de farmaceutische industrie, en er zoveel nieuwe inzichten zijn. Laten we eerst het lichaam ondersteunen en helpen, in plaats van symptomen te bestrijden en het lichaam monddood te maken. Als dat onvoldoende lukt kunnen we altijd nog de symptomen bestrijden als ze te hinderlijk zijn, en we niets beters weten te bedenken. 

Maar vooral moeten we anders naar het leven gaan kijken. Zoals we de relatie tussen alle organen onderling samenwerkend als een geheel moeten bekijken, moeten we ook de relatie tussen ons mensen en onze omgeving als een geheel gaan zien.

Geen orgaan kan werken zonder het andere, geen mens kan leven zonder z’n omgeving, zonder de natuur.

Zoals die kleine ontstekinkjes zorgen voor een langzame verwoesting van het hele lichaam, zo zorgen verstoringen van de natuurlijke leefomgeving ook voor langzame verwoesting van de mens.

Infectieziekten trainden het lichaam in het snel opwekken van natuurlijk afweer, maar omdat de industrie wilde verdienen aan ziekte en de artsen al meer dan 100 jaar zich laten sturen door de industrie, moesten de infectieziekten zoveel mogelijk worden ingeperkt.

Ik zei het al eerder, zelf heb ik griep en verkoudheid niet zozeer als ziekte gezien, maar meer als training van ons systeem, en een grote schoonmaak. Om daarna weer wat sterker te zijn en wat meer aan te kunnen. Bovendien voorbereid op steviger infectieziekten.

We hebben nu gezien wat er gebeurt als we die ‘trainingen’ willen voorkomen en in plaats daarvan er maar vaccins inspuiten. We zijn helemaal nergens op voorbereid, sterker nog, we zijn verzwakt en kwetsbaar.

En in plaats van dat we er iets van hebben geleerd, en een stap terug doen om te zien of het wel de juiste benadering was, zetten we onder druk van de industrie juist een tandje bij. We gaan niet alleen nog meer, maar vooral ook nog onveiliger vaccineren. Met experimentele vaccins in plaats van jarenlang geteste vaccins. (niet dat die dan wel goed zijn, maar je begrijpt hopelijk wat ik bedoel)

Ik hoop oprecht dat we iets gaan leren van dit afgelopen jaar.

Wat voor ons mensen en voor onze gezondheid goed zou zijn, is dat we ons meer bewust werden – of meer bewust werden gemaakt – van wat belangrijk is.

Gezonde voeding (zonder vergif erin, zonder suikers, zonder toevoegingen), voldoende rust en ontspanning, een evenwichtig leven, minimale belasting van elektromagnetische straling, sporten en bewegen, liefde om ons heen, tevreden zijn met wat we hebben, lachen en lol maken, knuffelen, stoeien, de hoeveelheid gif op en rond het lichaam beperken, etc.

Maar vooral ook de natuurwetten accepteren, accepteren dat we af en toe eens even griep hebben of verkouden zijn. Dat is normaal. Dat hoeft niet kost wat kost voorkomen te worden. Dat is zelfs goed.

Begrijpen dat ons leven een interactie is tussen onze cellen en de miljarden bacteriën en virussen die maken dat we in staat zijn te leven. Bacteriën en virussen zijn niet onze vijanden, dat is de farmaceutische industrie veel eerder. Zeker op dit moment, met een experimenteel vaccin wat ook nog eens onze cellen genetisch manipuleert…..

De reguliere geneeskunde zal hier nauwelijks iets van leren en de overheid? Ik vrees ook van niet. Alleen al het feit dat holistische geneeswijzen als osteopathie en chiropractie grotendeels niet kunnen werken nu is een teken aan de wand.
Dus probeer er als individu van te leren. Kies voor je eigen gezondheid, denk na over je gezondheid, je levensstijl en je werkelijke behoeften.

Neem de tijd om zaken als ‘intermittend vasten’ en keto-voeding’ te bestuderen, om het lichaam minder te belasten met suikers en meer gelegenheid te geven te herstellen. Zorg voor een gezonder lichaam en een gezondere geest. Je bent zelf meer verantwoordelijk voor je gezondheid en de keuzes die je maakt dan je denkt.

En misschien ook wel meer dan je zou willen, immers, het is een grote verantwoordelijkheid.

Maar dat nadeel is ook het voordeel: we kunnen meer dan we denken doen aan onze gezondheid. En anderen doen het niet voor ons………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn