Blog Numerologie

nummers

Een blog waarin ik dingen vertel over numerologie, tipjes van de sluier oplicht en een idee wil proberen te geven over de nummers en wat ze inhouden.

En wat het voor jou zou kunnen betekenen om je nummers te kennen.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

num

 

In de numerologie gaan we uit van de geboortenamen, de namen die je bij je geboorte kreeg. Dat zijn soms meerdere (tussen)namen. De manier waarop je jezelf noemt is echter vaak anders.
Hetzelfde kan gelden als je getrouwd bent. Je noemt je dan als je voornaam + achternaam, vaak die van de man.
In beide gevallen zijn de namen waarmee je jezelf nu vernoemt anders dan de geboortenamen.
Ook de nummers gevormd uit de totaliteit van de letters is dan anders, evenals de nummers van de klinkers of de medeklinkers.

Met name de expressie (het doel in je leven) en het hartsverlangen (wat je diep van binnen wilt), worden daardoor beïnvloed.

De nummers gevormd door die ‘nieuwe’ naam, noemen we de kleine expressie of het kleine hartsverlangen.
De invloed kan zijn als bij alle nummers die op elkaar van invloed zijn. Dat wil zeggen dat ze elkaar kunnen tegenwerken, versterken of in balans brengen.

Stel je ‘oude’ nummer is een 7. Dit blijft overigens het belangrijkst, maar wordt beïnvloed door het ‘kleine’ (expressie of hartsverlangen), door de huidige naam. 
Die 7 zou kunnen betekenen dat je een wat meer in jezelf gekeerd persoon bent, die tijd voor zichzelf nodig heeft. Iemand die goed nadenkt over zaken, niet echt een losbol, meer een whizz-kid. Iemand met diepere gronden, maar wat stiller.
Als de ‘nieuwe’ naam dan een 1 oplevert, maakt het dat je wat eerder op de voorgrond zult treden, de leiding zult nemen. Iets minder gesloten en achteraf dus.
Als het een 2 oplevert, zal je eerder neigen samen te werken, ook al hoef je niet de beloning voor wat je doet.
En zo heeft elk nummer een invloed op de analyserende 7. De 4 maakt dat je wat aardser bent, wat praktischer (en niet alleen de denker), de 5 geeft misschien nog wel de grootste invloed omdat het je nog meer uit je schulp haalt in de hang naar verandering, reizen, avontuur.
Als de ‘nieuwe’ naam ook een 7 oplevert, wordt de 7 wellicht versterkt en ben je nog meer een kluizenaar, een denker, teruggetrokken, analyserend, meditatief.

De kern blijft dus het nummer op basis van je geboortenamen, maar je huidige naam kan wel degelijk behoorlijke correcties aanbrengen.

Onlangs kwam in een reading de 6 bij iemand naar voren vanuit de geboortenamen, maar de nieuwe naam bracht 2x een 4. Zelf gaf ze aan dat dat heel goed was, want die 4 zorgde voor structuur, voor stabiliteit, temeer daar het levenspad een 5 was. Van avontuur, dingen uitzoeken, nieuwsgierigheid, reizen, veranderen.

Zo zie je ook dat elke combinatie op zich weer andere invloeden heeft. En waar ik aanvankelijk dacht – zeker als ik meer nummers bij elkaar verzamelde – dat het allemaal dan wel een beetje op hetzelfde uit zou draaien, merk ik nu dat juist die verschillende nummers steeds meer nuances aanbrengen en meer vertellen over hoe je in elkaar zit, wat er van binnen speelt, hoe je leven er een beetje uitziet.

Het is dan ook niet helemaal onlogisch dat mensen soms aan de hand van de numerologie hun naam bepalen.
Of om iets te versterken, óf om iets juist te verzwakken of aan te vullen.  

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

naam

Wat vertelt ons een naam?


Ik schreef laatst al dat de naam die je hebt gekregen minder toeval is – zeker tegenwoordig – dan je zou denken. Er zijn zelfs verhalen van ouders die de naam die ze hadden bedacht na de geboorte van het kind hebben veranderd, omdat de bevalling anders liep dan ze hadden verwacht of omdat het gevoel – toen ze het kind eenmaal zagen – niet klopte bij de naam.

De geboortenamen zorgen al voor de expressie (je innerlijk doel, de persoon die je probeert te zijn) en het hartsverlangen (je innerlijk vuur, je ware motivatie), voor het groeinummer (wat je steunt), en zo zijn er nog meer nummers die worden berekend aan de hand van de geboortenamen.
En niet alleen de geboortenamen, want ook de huidige naam beïnvloedt.

Maar bijvoorbeeld de eerste letter van een naam zegt ook al wat.
Of de eerste klinker. Soms begint de naam met een klinker, maar lang niet altijd.

En de kunst is natuurlijk om de verschillende nummers te combineren, zodat je een totaalbeeld krijgt.

Even naar de eerste letter. Beschrijvingen die je tegenkomt van de eerste letter:
Als de naam met een H of M begint, betekent het dat de persoon stevig op 2 benen staat en is er een bewustzijn van de materiële wereld.
Dat doet ook de beginletter A, maar dan is er meer creativiteit en originaliteit.
Een naam die begint met de letters B, D, P of O duidt meestal op zelfbescherming en meer terugtrekken. Terwijl de letters L, F, C en E meer duiden op een spontane en avontuurlijke natuur.
Als de naam begint met een Y, V, X, W of U is er vaker onzekerheid en aarzeling.

Nogmaals, je kunt ook de eerste letter van de naam nooit los zien van andere nummers, maar het zijn indicaties.

Je kunt het combineren met de gegeneraliseerde betekenis van letters (1 t/m 9 in het alfabet vanaf a t/m z), wat op zich best interessant is:
De A,J en S (1) staan voor onafhankelijkheid, vastbeslotenheid
B, K, T (2) staan voor diplomatie en geduld
C, L, en U (3) voor enthousiasme en fantasie
D, M, V (4) voor solide, praktisch en stabiel
E, N en W (5) voor een vrije geest; houdt van vrijheid en verandering
F, O en X (6): verantwoordelijkheid, dienstbaarheid aan naasten
G, P en Y (7) voor eenling, een analytische natuur
H, Q en Z (8) voor succes, overvloed, zakelijk inzicht
de I en de R (9) voor compassie, broederschap, dienstbaarheid aan gemeenschap

Voeg daar wat we weten over de eerste klinker bij (leiderschap en individualiteit bij de A, avontuur en verandering bij de E, creativiteit, menselijkheid en emoties bij de I, harmonie, verantwoordelijkheid en zelfbeheersing bij de O en intuïtie en gevoeligheid bij de U) en je kunt heel wat aflezen van de naam.

Zo zal een Jan vaak behoorlijk onafhankelijk zijn en leiderschap tonen, en een Willem van vrijheid en verandering houden, creatief zijn en menselijk.
Een Anneke zal origineel zijn, soms een leidster en behoorlijk onafhankelijk.
Kijk naar een Flip: dat is een combinatie van (en ik zet het nu even gewoon achter elkaar): een spontane en natuurlijke natuur, verantwoordelijk, dienstbaar naar gezin en vrienden, menselijk, creatief en diepe emoties.

Want ons allemaal zo uniek maakt, is juist de combinatie van de verschillende nummers. Dat is soms best wel lastig en vereist wat creativiteit.
Als we bijvoorbeeld een Pieter en een Peter nemen, zou het verschil kunnen zijn dat Peter iets avontuurlijker is en meer van verandering houdt, terwijl Pieter wat creatiever is en diepere emoties kent. Terwijl beide wat meer eenzelvig kunnen zijn, zichzelf wat beschermen, zich af en toe wat terugtrekken.

En een Bert en een Barry hebben ook een beetje dat beschermende van zichzelf, maar Barry is wat individueler en leidend waar Bert misschien meer van verandering houdt.

Ik kan eindeloos doorgaan met verschillende namen, maar je hebt ongetwijfeld een beetje een indruk gekregen. Maar nogmaals: in combinatie met de andere nummers zegt het nog meer.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

9a

Het universele jaar 2016 is een jaar 9.

Op zich staat een jaar 9 voor vervolmaking en vervulling. De cyclus van 9 (1 t/m 9) is ten einde, het overgrote deel wat je de afgelopen 8 jaren hebt gezaaid en geplant kun je of heb je kunnen oogsten.
In de tuin is nog weinig over van wat je eerder plantte en wat nog iets produceert. Het is tijd voor de lenteschoonmaak. (toepasselijk op dit moment).
Dat geldt ook voor het leven. Een jaar om goed om je heen te kijken wat je nog wel en niet meer nodig hebt in je leven. Laat dingen die klaar zijn los. Het is niet een jaar om nieuwe dingen te beginnen (dat is volgend jaar), maar wel om te beëindigen. Geniet dit jaar van de artistieke zaken in het leven, leer over anderen. Geef aan anderen en wees tolerant, meedogend en vergevend. Liefde moet met iedereen worden gedeeld, er is verwantschap tussen iedereen op aarde.
Mooi jaar toch?

Universeel, of liever op wereldniveau, gezien zou het een mooi jaar kunnen zijn, waarbij de extreme uitingen van leiders van het jaar 8 (macht, materie, krachtige uitingen) plaats maken voor wat meer humane benaderingen. Het zou wereldleiders dichter bij elkaar moeten brengen. Meer liefde naar anderen, meer onderlinge verbondenheid, etc.

Maar: voor iedereen geldt uiteraard als invloed het persoonlijk jaar. En als we dan naar de politici kijken, is het beeld minder fraai.
Poetin bijvoorbeeld heeft dit jaar juist een persoonlijk jaar van 8, dus hang naar succes, materie en macht. Efficiënt en zakelijk.  Ervoor gaan. (Niet echt de 9 dus).
Obama heeft een persoonlijk jaar 3, een jaar waarin ideeën beginnen wortel te schieten. Tijd voor vermaak en plezier, voor creativiteit. Een jaar om zonneschijn te verspreiden om je heen. (beter, maar toch ook minder 9)
Erdogan heeft een persoonlijk jaar 1, het jaar van de leider, ook het jaar van nieuw begin, nieuwe ideeën. Maar ook het nemen van de controle. En eerder naar jezelf kijken dan naar partnerschappen. Onafhankelijkheid en zelfpromotie. (zeker ook geen 9 dus)
Merkel heeft een jaar 6, een jaar van verantwoordelijkheden naar naasten. Verantwoordelijk, fair en rechtvaardig. Het accepteren van de plichten. Alles wat in het belang van de groep gebeurt is goed. De counselor. (Eigenlijk dus zoals we Merkel hebben leren kennen)
En Rutte tenslotte heeft een persoonlijk jaar 7, een ‘innerlijk jaar’, een jaar van zelfanalyse, zelfreflectie en studie. Een jaar om meer tijd alleen door te brengen en je gedachten en acties te analyseren. Een tijd om de zaken zoveel mogelijk los te laten. (strookt ook niet echt met de 9).

Kortom, universeel zou het een mooi jaar kunnen zijn, maar de op dit moment belangrijker politici hebben allen een ander persoonlijk jaar, waarbij het geheel behoorlijk afwijkt van de universele 9. Neemt niet weg dat binnen de persoonlijke jaren er altijd ruimte is om meedogend te zijn, samen te werken, etc.

Ik hoop op de universele uitkomst, maar vrees dat de persoonlijke jaren van de heren en dame het niet gemakkelijker maken……

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

3

Nummer 3

 

Een paar dagen geleden zat ik achter elkaar een paar artikelen te schrijven, in dit geval over homeopathische middelen, toen ik ineens bedacht “Ik heb vandaag vast een 3-dag”.

Een 3, omdat het zo gemakkelijk ging. Er was zoveel creativiteit, de woorden kwamen er zo gemakkelijk uit en kwamen zo vloeiend op papier. Op het moment dat ik dit schrijf heb ik een 5-dag. Helpt ook wel een beetje om creativiteit eruit te krijgen, maar toch minder.

Het hoofdkenmerk van de 3 is plezier in wat ie doet, en vooral ‘performance’, optreden naar buiten, zich uiten, zich laten zien.  Op zich zorgt het voor een goede tijd, een plezierige tijd, maar als mensen teveel naar buiten treden, zich teveel laten horen en zien, kan het oppervlakkig worden. Oppervlakkige feestbeesten bijvoorbeeld. Overal het middelpunt, maar niemand kent ze echt.

De 3 heeft een heldere geest, slim, snel lerend. De 3 kan luchtigheid brengen in een lastige situatie. Speels, enthousiast, en vooral unieke creativiteit. Er is een gave met woorden, het is een goed spreker.
De positieve aspecten zijn dan ook opgewektheid, enthousiasme, humor, de entertainer, en goed in woorden, schrijven en zingen.
De negatieve zijn het doorslaan van sommige van de eigenschappen, zoals ijdelheid, humeurigheid, verspillend, impulsiviteit, verantwoordelijkheid ontlopen, extreem gekleed, opzichtigheid, e.d.
Destructief kan zelfs jaloezie, gierigheid, intolerantie en kwaadsprekerij zijn.
De laatste twee - het negatieve en destructieve - komen alleen als er veel 3-en in de belangrijke nummers zijn.

Als levenspadnummer leert de 3 het plezier van zichzelf te uiten. Het ervaren van puur plezier en de expressie van dat plezier met anderen delen. De 3 heeft speciale talenten, zoals een goede fantasie/inbeelding en artistieke vaardigheden. Al kan de creativiteit wel leiden tot teveel tegelijk willen doen, de talenten teveel versnipperen.

De missie van de 3 (expressie) is inspireren en energie geven. Met hartverlangen 3 wil je meedoen in een actief sociaal leven met veel vrienden en veel activiteiten. En je wilt je artistieke talenten uiten.

Als de familienaam een 3 is, heb je een persoonlijkheid geërfd die gemakkelijk in de omgang is, en optimistisch, met gevoel voor humor en een creatieve geest.

Je begrijpt dat een dag 3 een dag is, die best prettig is. Het is altijd lekker om je creatief te voelen, optimistisch te zijn, je te uiten, fantasie en inspiratie te hebben, speels te zijn.
Maar……….als er teveel 3-en in de belangrijke nummers staan, kan het ook leiden tot versnippering, verwarring, en de andere negatieve of destructieve aspecten.
Misschien wel dat ik daarom vrijwel altijd de dag 3 herken: ik heb in mijn kernnummers geen 3-en. Dus zo’n dag 3 voegt echt iets toe…….voor mij.

Tenslotte iets over het jaar 3: Is het jaar 2 een jaar waarin de zaden klaar zijn voor ontkieming en waarin je vooral geduld en takt moet hebben, in een jaar 3 kom je tot leven. De zaden beginnen wortel te schieten en alles is oké. Je voelt dat ook. Er is liefde en tijd voor vrienden en leuke dingen doen. De invloed in dit jaar is creatief, artistiek en sociaal. Lach, en zing, en dans. Nu kan het, het jaar 4 wordt weer een jaar om te werken....

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

namen

Ik vond het een raar idee, dat de nummers die je kunt afleiden van je geboortedatum en je namen zoveel zouden kunnen zeggen over je leven.

De geboortedatum kon ik me nog iets bij voorstellen, maar de naam? En dan de geboortenamen die je soms de rest van je leven nauwelijks meer gebruikt?

En toch, nu onze dochter zwanger is, realiseer ik me weer hoe dat met de namen van onze kinderen ging. De eerste vraag was natuurlijk: wordt het een jongen of een meisje? We hebben het nog over de vorige eeuw, want tegenwoordig is dat geen vraag meer, iedereen weet het al tijdig. Wij wilden het gewoon niet weten. Dat wil zeggen, Hanneke wist het (en had het ook echt 3x goed), maar officieel wisten we het niet. En omdat je dat inwendig weten toch een beetje wantrouwt, moesten we ook een naam voor het mogelijk andere geslacht hebben.

Je begint al vroeg met namen bedenken, want dat is leuk. De zwangerschap is leuk en het ermee bezig zijn is leuk. Zo ontstaat er een rijtje namen, waarvan er een aantal kunnen worden weggeschrapt. Omdat een van beiden het geen leuke naam vindt, of omdat er associaties mee verbonden zijn. Dat vervelende kind uit die klas, of die collega waaraan je niet herinnert wil worden via je kind……..of…….

Er blijven er een aantal over. Maar in de loop van de maanden komen er verschuivingen in. Je komt op een andere naam, nog een erbij. Of er vallen er juist af, door geboortes van andere kinderen met die naam of door mensen die je ontmoet met een naam die je op het rijtje had staan. Het is grappig hoe dat gaat.

En langzaam komen sommige namen – of soms één naam – steeds meer naar voren. Kan zelfs zijn dat ie nog een beetje verandert, aangepast wordt. En dan is er de geboorte, meisje of jongen, en wordt de naam aan het kind gegeven. En het is dan ook echt een Bart, of een Pim of een Nikki. De naam past bij het kind.

En zeggen we dat ook niet af en toe? Als je de naam van een ouder kind hoort? Ja, dat is een echte Bep, of een echte Bart, of een echte Alex?

Het idee in de numerologie is, dat de naam wel degelijk iets is waar de kosmos mee heeft geholpen te bepalen. De omstandigheden, de tijd (kijk maar eens naar al die namen vernoemd naar bekendheden), de ouders, de gebeurtenissen, de geboortes van andere kinderen nabij, vele factoren hebben beïnvloed. Of niet, omdat de naam vanaf het begin zo duidelijk was, maar dat is ook bepalend dus.

Grappig is ook, dat een verandering van naam invloed heeft op numerologische uitslagen. Bijvoorbeeld je huidige naam. Dat is dus soms een andere voornaam dan op je geboorteregister staat, en bij vrouwen vaak/soms de naam van de man.
Het kan niet je levenspad veranderen, want dat ligt vast door je geboortedatum. Maar je expressie en je hartverlangen kunnen daardoor een beetje worden bijgestuurd. Wat niet onlogisch is, omdat in het leven we ons een beetje aan elkaar aanpassen als we genoeg van elkaar houden.

Door samen te leven zal je levensdoel ietsje anders zijn dan voorheen, en zelfs het diepe verlangen kan een beetje bijgesteld zijn. Let wel, de aanvankelijke nummers blijven het allerbelangrijkst, maar er is enige beïnvloeding, enige bijsturing door de andere omstandigheden, de andere naam. En dat is herkenbaar.

Voor mij werd – hoe langer ik me er in verdiepte – steeds meer duidelijk hoe de nummers klopten, hoe alles in het leven met elkaar samenhangt. En hoe je ook moet accepteren dat sommige nummers zijn zoals ze zijn, en dat je daar naar kunt leven.
Net zoals het handig kan zijn om te weten wat je dagnummer vandaag is, zodat je minder snel de fout ingaat of verkeerde dingen onderneemt. Dingen die vandaag niet handig zijn………

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn