numbers

 

 

Levenspad:
Dit belangrijkste nummer is gebaseerd op je geboortedatum.
Zelfs op dat moment was je een persoon met een uniek karakter. Je hebt de ultieme vrijheid met je leven te doen wat je wilt: om het potentieel volledig te vervullen, of om een zwakke versie van jezelf te maken.
Dit nummer geeft aan hoe het leven zal lopen, de lotsbestemming; de dikke rode draad door je leven. Het houdt je levenslessen in en hoe je ermee omgaat.

Geboortedag:
De dag dat je werd geboren is belangrijk om te begrijpen wie je bent en waar je talenten liggen. Het wijst op enige speciale talenten die je bezit. Het is een gift die je levenspad enigszins beïnvloedt.

Expressie:
Je expressienummer toont je lichamelijke en mentale constitutie, de oriëntatie of het doel van je leven. Het vertegenwoordigt een levenslang doel waaraan je werkt. Het expressienummer openbaart je innerlijke doel, de persoon die je probeert te zijn. Dit geeft aan het optreden naar buiten, de natuurlijke zwakten en krachten, die je kreeg toen je geboren bent. Door het expressienummer zul je je basisaard begrijpen en de vermogens en thema's die er inherent aan zijn. Het waarmaken van het expressienummer maakt dat we ons minder leeg voelen.

Hartsverlangen (of Soulurge) :
Dit is het nummer van het diepe verlangen, het innerlijk vuur, je ware (vaak onbewuste) motivatie. Het maakt de reden achter je keuzes die je in alle aspecten van je leven maakt duidelijk, van je carrière tot je relaties. Het beïnvloed die keuzes dramatisch. Dit soul urge nummer laat de identiteit zien van de ziel – jij, het spirituele wezen. Het laat het private deel van je zien, wat vaak alleen naasten te zien krijgen of weten.

Persoonlijkheid:
Je persoonlijkheid laat een tipje van de sluier van je ware aard zien. Het zijn die aspecten waar je je prettig over voelt ze te delen met anderen in een relatie. Het laat zien wat je uitzendt en ook wat je toestaat dichterbij te komen. Het maakt onderscheid in mensen en informatie die je toelaat in je hart en je mind. Deze kleine inkijk laat ook zien hoe anderen je zien.

Karmische schuld:
De karmische schuld komt naar boven door een bepaalde samenstelling van het nummer, en afhankelijk van om welk nummer het gaat heeft het meer of minder impact: Gedurende onze lange evolutie van vele incarnaties  hebben we ook fouten gemaakt en soms misbruik gemaakt van de gaven die we kregen.
Om dat te corrigeren krijgen we een last mee om een speciale les te leren die we eerder faalden te leren. Deze last noemen we de karmische schuld.

Uitdaging:
Het uitdagingen nummer komt van de geboortedatum, en wordt afgeleidt van de maand, dag en jaar van de geboorte. Ieder van ons is geboren met sterke en zwakke punten. Numerologie kijkt naar het leven alsof het een leerproces is dat bedoeld is om onze talenten te versterken en onze zwakte punten in sterke om te zetten. Dit dient ertoe ons zijn compleet te maken.
Dit werk van 'heel' worden is er een waarbij we onze zwakke punten onder ogen moeten zien en constante eraan werken onszelf te verbeteren. Gedurende ons leven zijn er 4 uitdagingen. Voor velen van ons wordt dezelfde uitdaging herhaald, sommigen hebben 4 verschillende lessen te leren.
De uitdagingen op je levenspad voorzien in specifieke lessen waar je aandacht aan moet schenken; en om je te helpen, plaatst het leven je in situatie die specifieke karakteristieken van je uitdagingnummers vereisen.
De 4 uitdagingen die je gedurende dit leven zult moeten overwinnen zullen je gedurende verschillende periodes in je leven beïnvloeden.

Levenscycli:
De levenscycli zijn periodes van ongeveer 30 jaar en het nummer zegt iets over hoe het in die periode met je gaat. De lengte van de periodes is afhankelijk van je levenspadnummer. Ze worden afgeleid van respectievelijk de maand, dag en jaar van je geboorte.

Pinnacles:
De pinnacles zijn 4 lange termijn periodes op ons levenspad. Elke pinnacle representeert een speciale les waar we aan werken. De eerste pinnacle duurt meestal vanaf de geboorte tot tussen 30 en 35. De middelste twee duren 9 jaar, de laatste daarna de rest van je leven. De pinnancles zijn erg belangrijk. De overgang van de ene naar de andere pinnacle wordt vaak sterk gevoeld. Je pinnacles laten de algemene condities en gebeurtenissen zien die je tijdens deze periode zult ervaren. De pinnacle beschrijft de sfeer of de essentiële uitdaging.
Door te weten welke pinnacle je tegemoet gaat kun je je voorbereiden.

Volwassen:
Je volwassen nummer indiceert een onderliggende wens of verlangen die geleidelijk aan de oppervlakte komt vanaf je 30-35e jaar. Dit onderliggende doel begint op te komen naarmate je een beter begrip van jezelf krijgt. Met zelfkennis komt een groter bewustzijn van wie je bent, wat je echte doelen in het leven zijn, en welke richting je op wilt in je leven. Dit is in een notendop de gave van volwassenheid. Je verspilt niet langer energie en tijd aan dingen die niet bij jouw identiteit passen.

Karmische les:
We komen nu in de meer onbewustere sferen, waar mensen worden gedreven door verlangens of ambities waar zelfs zij zich niet van bewust zijn. Om vrije mensen te worden, moeten we deze subtiele, onbewuste eigenschappen bewust maken, anders zijn we slaven van onze onbewuste verlangens. Numerologie is gebaseerd op het begrip dat we het leven binnenkomen met zekere sterke en zwakke punten. Karmische lessen zijn gebieden waar we momenteel zwak in zijn en waaraan we in dit leven moeten werken. Er kan meer dan één karmische les zijn. Ze worden geïndiceerd door de afwezigheid van bepaalde nummers.

Groei:
Een nummer wat je steunt door het leven. Vooral op momenten dat je het nodig hebt.... Afkomstig van de letters van je eerste voornaam.

Verborgen Passie
Het verborgen passie nummer openbaart een of meer speciale krachten of talenten waar je op kunt vertrouwen en die beschikbaar zijn voor je. De verborgen passie vertegenwoordigt je specifieke veld van expertise, of een geconcentreerd talent.

Onbewuste Zelf
Het weerspiegelt het vertrouwen wat je hebt in je persoonlijke kracht en competentie, als ook je vermogen om te gaan met plotselinge gebeurtenissen en situaties. Het toont je vermogen in een situatie correct voor jezelf op te komen en passend te reageren.

Balans:
Mensen reageren allemaal innerlijk anders op uitdagingen in het leven. Ze trekken zich terug, ontploffen, of  schakelen hun gevoel uit. Sommigen laten de emotie komen en laten het los, anderen blijven vasthouden. Vaak zijn dit geconditioneerde of emotionele reacties die zonder gedachte of analyse naar buiten komen. Rijping en zelfontwikkeling helpen ons te leren nieuwe en effectievere methoden te gebruiken voor de wereld en de problemen die we tegenkomen.
Je Balansnummer voorziet je van de leiding hoe je het best kunt omgaan met moeilijke en bedreigende situaties. De invloed is minder zolang je leven in balans is, maar wordt belangrijk als je door emotionele fases gaat.

Zonnenummer:
Je zonnenummer is je anker. Het zegt hoe je met dingen neigt om te gaan, hoe je ze het hoofd biedt. Het zonnenummer kan je helpen te zien waarom je bepaalde keuzes maakt en waarom je voelt wat je voelt. De kunst is je toekomst te controleren en niet slachtoffer te worden van wat er voor je ligt. Je zonnenummer neigt vooral je houding t.a.v. veranderingen (vooral als je onverwachts zijn) te domineren.

Rationele Gedachte :
Het rationele gedachten nummer openbaart wat je het beste kunt omschrijven als de manier waarop je denkt. Ben je een praktisch, methodisch denker, of een dromer? Laat je regelmatig je fantasie kleuren wat je 'ontvangt'? Ben je onconventioneel en origineel tegenover een praktisch probleem, of houd je vast aan bewezen methodes?

De Hoeksteen:
De hoeksteen is de eerste letter van je naam. Deze geeft een indicatie van je karakter, vooral de manier waarop je mogelijkheden en hindernissen benadert.

De eerste klinker van je naam:
De eerste klinker van je eerste naam openbaart iets van je diepere zelf.  Deze letter is het kleine raam waardoor je een onuitgenodigde een klein blik van je diepere zelf (hartsverlangen) gunt.

Het sluitstuk:
De laatste letter van je eerste naam geeft je vermogen en houding ten aanzien van het beëindigen van projecten die je begonnen bent. Deze letter heet je sluitstuk. Samen kunnen je hoeksteen en sluitstuk je veel vertellen over je capaciteit een project succesvol te beginnen en afmaken.

Niveaus van expressie:
Elk van ons ervaart het leven op 4 verschillende niveaus:
met ons lichaam, ons mentale vermogen, onze emotionele uitvoering, en onze intuïtie.
Elk van deze gebieden heeft een specifieke bedoeling van ontvangen van informatie.
Het lichamelijke lichaam is in staat tot voelen, proeven, plezier en pijn. Het voorziet ons van het gevoel van een tastbare wereld.
Het mentale lichaam ontvangt (net als het emotionele en intuïtieve) de onzichtbare wereld. Onze geest gaat om met de wereld van gedachten. Het hart is natuurlijk exclusief bezig met de wereld van emotie.
Onze gevoelens leren ons veel over onszelf en anderen.
Ten slotte hebben we het vermogen tot direct contact met het hogere door middel van onze intuïtie. Intuïtief inzicht komt in een flits. Het is niet rationeel – dat is de wereld van het mentale – maar komt alsof het op de drempel van onze geest wordt gelegd. Intuïtie gaat voorbij aan alle inspanning.
Deze 4 vermogens bestaan in ons allemaal. Maar ieder van ons is van een of twee van hen meer afhankelijk voor het grootste deel van onze kennis. Sommigen van ons zijn bezeten door onze zintuigen, terwijl anderen vrijwel vanuit hun hart leven, of hun geest. Numerologie laat zien hoe we als individu functioneren op elk vlak.

Transits:
Je naam kan als een muziekstuk worden gezien, waarbij de individuele letters de noten zijn. De muziek trilt in de tijd. Elke noot of letter heeft een specifieke duur en invloed over je leven gedurende een specifieke tijdsperiode.
De transits komen van de letters van je namen. Elke naam zegt iets over een apart deel van je bewustzijn: het fysieke, mentale en spirituele deel. De transits zijn de individuele letters en individuele invloeden.

Essentie:
Terwijl het persoonlijk jaar loopt van januari tot januari, wordt de essentie het sterkst gevoeld van geboortedag naar geboortedag.
Het krachtigst wordt de essentie gevoeld in de periode na je verjaardag. Het essentie nummer indiceert de lessen waar je dat jaar mee te maken krijgt. Het zegt veel over hoe je je omgeving zult ervaren. Het geeft ook advies over hoe je het meest succesvol kunt zijn dat jaar, beter gezegd, welk type gedrag door je omgeving wordt gesteund, en welk minder effectief zal zijn...

Persoonlijk jaar:
De persoonlijke jaar cyclus is gebaseerd op de universele jaar cyclus en loopt daarom per kalenderjaar. Een sterke indicatie van de trends en omstandigheden die je zult ervaren gedurende dat jaar. De persoonlijke jaren vormen de stapstenen die je progressie in het leven markeren.

Persoonlijke maand:
Geeft een indicatie van de krachten die vooral deze maand spelen. Wordt net als het persoonlijke jaar afgeleid van geboorte dag/maand en het betreffende (meestal huidige) jaar.

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn