aap

Hoe vaak hoor je het mensen niet zeggen. Het is de grootste blokkade om te veranderen. De grootste blokkade om niet aan jezelf te hoeven werken, geen eigenschappen te hoeven bijvijlen, niet te hoeven nadenken over hoe je beter en lekkerder zou kunnen functioneren.

Daardoor is het een grote valkuil om te blijven waar je bent en geen stap vooruit te gaan. Als je je al voortdurend gelukkig voelt is dat oké, maar als dat niet zo is.........is het heel jammer om jezelf groei te ontnemen.
We zijn als baby op de wereld gekomen, rein en onschuldig. En in bezit van een grenzeloos potentieel, het vermogen om alles te gaan doen wat we willen.

Natuurlijk hebben we in onze genen iets meegekregen van onze ouders en natuurlijk bepalen de sterren (astrologie) ook iets, maar de belangrijkste eigenschappen, onze normen en waarden, onze onbewuste reacties op dingen die gebeuren, zijn gevormd door het leven wat achter ons ligt tussen geboorte en nu. Onze ouders en al die andere mensen die invloed op ons hadden en hebben, hebben ons doen vormen tot wie we nu zijn.
Ik neig wel eens te zeggen dat we marionetten zijn aan de touwtjes van ons verleden. We worden voortbewogen aan de hand van eerdere ervaringen. En onbewust laten we dat gebeuren zolang we niet bewust de touwtjes overnemen.

Dat is niet zoals we zijn, dat is zoals we zijn geworden. Zoals we zijn gevormd. Je bent onder andere zo door wat je hebt meegemaakt en wat je is wijsgemaakt, wat je bent gaan geloven, wat je overtuigingen zijn (geworden). Door wat voor jou de waarheid is geworden. Maar elke dag verandert er wat, aan jou, aan de omgeving, aan de wereld, aan je ervaringen, en als het goed is aan je overtuigingen.

Stel je bent een vrouw die een paar keer te veel is bedrogen. Straks komt er een sympathieke man aan die zonder bijbedoelingen aardig is, een fantastische partner zou kunnen zijn. En het enige wat jij denkt is "het zal wel net zo'n zak zijn als al die anderen". En je doet heel onaardig tegen hem, daarmee elke deur dichtgooiend.
Het is slechts een voorbeeld, zoals er honderden te bedenken zijn. Op basis van eerdere ervaringen gooien we tal van deuren dicht, blokkeren we nieuwe leuke ervaringen, saboteren we veel mogelijkheden.

Niet voor niets is een therapie als NEI zo nuttig en werkzaam. Je haalt er de onbewuste blokkades en sabotage mee weg, zodat je weer frisser kunt leven. Fris, sterk en vrij. Ervaar je ergens blokkades, belemmeringen, zou je kunnen overwegen een NEI-therapeut te zoeken, of doe iets met EFT.

De echte jij zit achter die muren waarachter je je ingemetseld hebt. Die muren die je moeten beschermen tegen nieuwe teleurstellingen. Je komt er pas achter wie je echt bent als je bereid bent dat te gaan ont-dekken. Als je bereid bent te ont-wikkelen. Bereid bent te ont-moeten. En dat kan alleen als je bewust in het leven gaat staan, als je beslissingen bewust neemt. Als je jezelf accepteert zoals je bent, maar tegelijkertijd open staat voor verbetering, voor groei.

Stop dus met uitspraken als "ik ben nu eenmaal zo", en verander het naar "op dit moment ben ik zo, ik ben in beweging".

Elke manier waarop je wat je doet buiten jezelf legt (het is de menstruatie, het zijn de hormonen, ik ben zo, het staat in de sterren, het is de schuld van mijn ouders, hij deed het ook, ik kan niet anders, het zijn de genen, etc.) zorgt ervoor dat je de verantwoordelijkheid voor je daden ergens anders legt en niet zelf neemt. Het zorgt er bovendien voor dat je niet verandert. Waarom zou je ook, je bent nu eenmaal zo......

Als je niet wilt veranderen, als je niet bewuster in deze wereld wilt staan, dan moet je dit zinnetje heel vaak gebruiken. Je laat het vanzelf steeds meer de waarheid worden. Het werkt dan als een affirmatie.
Maar omgekeerd moet je dit zinnetje bij voorkeur nooit gebruiken als je in beweging wilt blijven, als je jezelf wilt laten groeien en sterker wilt worden. Hoe meer deuren je open houdt om dat te bereiken, hoe beter. En met dit soort zinnetjes gooi je ze dicht.

Je bent fantastisch, inventief, creatief, je kunt wat je wilt, hebt ervaringen op allerlei gebied. Je bent sociaal, in staat te groeien en te leren, je bent in de bloei van je leven en kunt veranderen wat je wilt.

Dat is wie je bent.........

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn