overtuigingen

Overtuigingen zijn stellige standpunten of meningen, die je ingenomen hebt naar aanleiding van gebeurtenissen in het verleden.

Bedenk daarbij dat de mensen die de grootste invloed op ons hadden vaak ook de grootste invloed hadden op onze overtuigingen.
Overtuigingen zitten vaak diep, soms heel erg diep. Het zijn niet zomaar meningen, het zijn diepgewortelde, nauwelijks tot beweging geneigd zijnde meningen. Ze beïnvloeden ons daarom enorm....

Een overtuiging is voor ons soms gewoon de absolute waarheid waar niet aan te tornen valt. Vergelijk het wat dat betreft maar met een religieuze overtuiging.
Toch zijn overtuigingen vaak onjuist. Ze leken juist op het moment dat ze zich vormden, met de informatie die we op dat moment hadden of kregen, en met het beeld van de wereld wat we op dat moment hadden.
Ooit was er de wereldwijde overtuiging dat de aarde plat was. Of dat het onmogelijk was dat een zwaar object zou kunnen vliegen.

Voor mij was er ooit de overtuiging dat een homeopathisch middel niet kon werken omdat er geen molecuul meer in zat. Allerlei mensen konden me proberen wijs te maken dat zo'n middel toch werkte, het ging er niet in. Tot ik het met eigen ogen zag, het zelf ervoer. En nog eens, en nog eens. Ik had het gevoel dat ik van mijn geloof viel. Het kon helemaal niet.

Het was voor mij een van die momenten dat ik de kracht, maar ook de valsheid van overtuigingen inzag. Overtuigingen kunnen valkuilen zijn die ons het zicht benemen op dat wat waar is. De valkuilen die ons leven tot een bekrompen leven maken, de valkuilen die maken dat we sommige dingen nooit zullen ondernemen, of zelfs steeds weer in iets falen.
We vinden overtuigingen ook terug in gezegdes, en die gezegdes worden weer overtuigingen. Zoals "als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje". Of "je kunt alleen maar wat presteren als je een goede opleiding hebt genoten".

Allemaal lopen we aan de leiband van overtuigingen door het leven. Marionetten aan de touwtjes van ons verleden en de overtuigingen die daar zijn gevormd. Het is interessant om heel eerlijk naar jezelf te kijken en te kijken welke overtuigingen je hebt.
Of nog beter: kijk naar wat je allemaal eigenlijk zou willen of gewild had, en welke overtuigingen dat beletten of hebben belet.
Het vergt enige eerlijkheid, je moet even echt bij jezelf naar binnen.

Maar het mooie is, dat die overtuigingen - met enige moeite - te veranderen zijn. Zoals gezegd zijn ze gevormd op een bepaald moment waar iets of iemand zo bij je binnenkwam dat een mening werd omgevormd tot een soort van eeuwige waarheid.

Als je wilt, kun je nu eens gaan kijken waar ze vandaan komen en hoe je ze wilt veranderen. Als je dat wilt, ga er dan echt voor zitten. Zonder je even af, en laat de antwoorden gewoon komen.
Behandel per keer één overtuiging. Wil je er aan meer werken, dan volg je voor elke overtuiging apart de punten.

  1. Beschrijf de beperkende overtuiging. Bijvoorbeeld: "er is geld nodig om geld te kunnen maken", :"ik zou beter presteren als ik die opleiding had afgemaakt", "ik kom niet vooruit", "ik heb nooit genoeg tijd", "een betere baan is voor mij niet weggelegd". Etc.
  2. Wie was de persoon (ouder, leraar, baas, etc.) en/of wat was de gebeurtenis, omstandigheid of ervaring die leidde tot die overtuiging? Laat hier gewoon komen wat er komt. Ga even in je gevoel en laat opborrelen wat geassocieerd is met de overtuiging. Soms hoor je ineens in je herinnering iemand iets tegen je zeggen, of je ziet een gebeurtenis voor je......
  3. Wat zeg je tegen jezelf of wat denk je, dat die overtuiging in stand houdt? (Vaak komen we dingen tegen die maken dat we aan de overtuiging zouden moeten twijfelen, maar we houden eraan vast doordat we onszelf vertellen dat de overtuiging klopt en dat wat we nu ervoeren niet betekent dat de overtuiging niet klopt. Wat zeg je dan, wat denk je dan)
  4. Beschrijf je normale reactie op levensomstandigheden ten gevolge van het in stand houden van deze beperkende overtuiging....(het feit dat je dankt dat je niet vooruit komt maakt dat je blijft hangen; het feit dat je denkt dat je niet kunt presteren omdat je die opleiding niet hebt gedaan maakt dat je minder presteert; etc..... je leven zou anders zijn zonder die beperkende overtuiging. Hoe anders?)
  5. Maak een nieuwe overtuiging die totaal het tegenovergestelde is aan de beperkende overtuiging..... bijvoorbeeld - om de eerdergenoemde beperkende overtuigingen te nemen - "ik kan prima van onder af aan beginnen en rijk worden", "ik presteer optimaal, misschien wel beter dan als ik die opleiding had gedaan", "ik ga elke dag vooruit", "ik heb alle tijd van de wereld", "als ik een beetje mijn best doe heb ik straks een veel betere baan".........
  6. Creëer en beschrijf een mentaal beeld van jezelf met deze nieuwe overtuiging in plaats van de oude beperkende..... "omdat ik elke dag vooruit ga, elke dag groei in alle opzichten, is elke dag opnieuw genieten en wordt de wereld elke dag ook een stukje mooier. Ik verheug me op alle dingen die nog gaan gebeuren. En omdat alles tot groei en ontwikkeling leidt, zullen tegenslagen ook makkelijk door mij worden overwonnen. Ik heb een gevoel van onoverwinnelijkheid, van ontastbaarheid, ik ben ook emotioneel daardoor stabiel en krachtig........"
  7. Schrijf een paar regels als peptalk om je nieuwe mentale beeld te ondersteunen en bekrachtigen.............bijvoorbeeld "Elke dag groei ik en ervaar ik opnieuw de kracht die in me zit. Elke dag wordt ik sterker, wijzer en krachtiger. Ik weet dat ik elke teleurstelling laat volgen door een krachtige verfrissende verbetering in alle opzichten. Ik ben er klaar voor en zal elke dag vooruit gaan".

Als je serieus met je overtuigingen op deze manier aan de slag gaat, kun je ze stuk voor stuk veranderen. Als dat nodig is, of als je dat nuttig vindt. Zelf heb ik ervaren dat het leuk was om te doen, en vooral verrassend. Verrassend door de gebeurtenissen of de momenten die naar boven kwamen bij punt 2.
En elke keer als je een beperkende overtuiging bij jezelf tegen komt, neem het lijstje door en verander de overtuiging in een waar je wel mee vooruit komt.

Succes!

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn